Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

22. APRIL 2014
RUSIJA

Ruski državljani sodno preganjani zaradi svoje vere

Ruski državljani sodno preganjani zaradi svoje vere

V mestu Taganrog je 16 Jehovovih prič * kazensko preganjanih zgolj zato, ker se v miru zbirajo k bogoslužju in izražajo svojo vero. * To je prvi takšen primer v sodobni Rusiji. Če bodo spoznani za krive, lahko dobijo denarno kazen tudi do 6000 evrov ali v nekaterih primerih zaporno kazen do osmih let. Teh 16 Prič ne sme zapustiti Taganroga, dokler se ne konča sodni postopek.

Represija nad Jehovovimi pričami v Taganrogu se je začela junija 2008, ko je tožilec rostovske regije zahteval ukinitev in prepoved krajevne verske skupnosti Jehovovih prič v Taganrogu. Trdil je tudi, da ima verska literatura, ki jo izdajajo Jehovove priče, ekstremistično vsebino. Prvostopenjsko sodišče je ugodilo tožilčevi zahtevi in to razsodbo je kasneje, 8. decembra 2009, še potrdilo vrhovno sodišče Ruske federacije.

Po razsodbi vrhovnega sodišča so lokalne oblasti zaplenile kraljestveno dvorano (versko stavbo) Jehovovih prič v Taganrogu in tako prisilile Priče, da se zbirajo k čaščenju v domovih. Sodišče je tudi odredilo, da mora vlada dodati na zvezni seznam ekstremističnega gradiva 34 publikacij Jehovovih prič. Jehovove priče se s temi sodnimi odločitvami ne strinjajo, zato so se po pomoč obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Taganroške oblasti menijo, da jim ta razvoj dogodkov dovoljuje, da lahko nadlegujejo in ustrahujejo Priče. Leta 2011 so uslužbenci organov pregona obiskali 19 domov Prič. Prišli so celo ob 6. uri zjutraj in zbudili vse družinske člane, tudi starejše in otroke, nato pa 8–11 ur iskali domnevno ekstremistično literaturo. Zaplenili so vse verske publikacije brez razlike in nekatere osebne predmete. Krajevne oblasti so na skrivaj s kamerami snemale bogoslužje in navzoče, zato da bi odkrile kaj, za kar bi jih lahko obtožile. Z dogodki v Taganrogu se je sprožil val nadlegovanja in preganjanja Jehovovih prič po vsej Rusiji, ki ga podpihuje tudi vlada. *

Jehovove priče so mednarodno priznana religija. Ruska ustava in Evropska konvencija o človekovih pravicah zagotavljata svobodo veroizpovedi. Višja sodišča po svetu so Jehovovim pričam priznala to pravico. Toda vladni predstavniki v Taganrogu se vedejo, kot da Pričam ta pravica ne pripada.

Sodna obravnava še ni končana. Pričakuje se, da bo sodišče sprejelo dokončno odločitev maja, potem ko bo slišalo sklepna govora. Če bo razsodba obsodilna, bo to ogrozilo svobodo več kot 800 Jehovovih prič v Taganrogu. Ta razsodba utegne postati tudi precedenčni primer za še nerešene kazenske zadeve proti Pričam v drugih ruskih regijah.

Grigorij Martynov, ruski predstavnik Jehovovih prič za medije, je dejal: »Takšno poseganje v versko svobodo je neutemeljeno. Jehovove priče ne ogrožajo celovitosti in varnosti Ruske federacije. Do takšnega nadlegovanja in pristranskega ravnanja prihaja samo zato, ker so Jehovove priče.«

^ odst. 2 Na zgornji fotografiji je le 10 od 16 obtoženih Prič.

^ odst. 2 Ruske oblasti so leta 2012 proti 16 Pričam podale ovadbo na podlagi 1. in 2. odstavka člena 282.2 Kazenskega zakonika Ruske federacije. Po tem členu so lahko obsojeni na zaporno kazen do treh let. Na podlagi 4. odstavka 150. člena Kazenskega zakonika so bile podane ovadbe tudi proti štirim starešinam Jehovovih prič in grozi jim zaporna kazen od 5 do 8 let.

^ odst. 5 Po razsodbi vrhovnega sodišča Ruske federacije z dne 8. decembra 2009 so organi pregona pridržali več kot 1600 Prič, prepovedali več kot 70 njihovih domnevno ekstremističnih publikacij, preiskali 171 njihovih domov in verskih stavb ter prekinili ali zmotili 69 verskih shodov.