• Število Jehovovih prič: 28.972

  • Število krščanskih občin: 571

  • Število navzočih na vsakoletni slovesnosti v spomin na Kristusovo smrt: 80.093

  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 408

  • Število prebivalcev: 11,809.295