• Število Jehovovih prič: 17.639

  • Število krščanskih občin: 260

  • Število navzočih na vsakoletni slovesnosti v spomin na Kristusovo smrt: 30.112

  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 1024

  • Število prebivalcev: 18,054.014

  •