Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

16. JUNIJ 2014
JUŽNA KOREJA

Sodnikom se oglaša vest, ker morajo prezreti vest drugih

Sodnikom se oglaša vest, ker morajo prezreti vest drugih

Predsednica sodnega senata na suwonskem okrožnem sodišču je imela solze v očeh, medtem ko je brala izrek kazni 21-letnemu ugovorniku vesti vojaški dolžnosti z imenom Chang-jo Im. Čeprav je tistega dne v petih drugih kazenskih primerih mirno izrekla obsodbo, pa jo je krivičnost tega primera ganila do solz. Ker ni imela druge izbire, je tega mladeniča, ki je Jehovova priča, obsodila na 18 mesecev zapora.

Južnokorejski sodniki se vsak mesec srečujejo z isto zgodbo. Mlad moški pride pred sodišče kot ugovornik vesti in ne glede na njegove okoliščine mu je odrejena pričakovana 18-mesečna zaporna kazen. Sodnik Young-sik Kim je v izreku obsodbe enemu od ugovornikov vesti povedal: »Kadar sodniki obravnavamo ugovornike vesti, nimamo občutka, da ‚spravljamo v zapor kriminalce‘.« Zaradi tega notranjega konflikta je postavil pod vprašaj upravičenost zakona o izmikanju naboru, na podlagi katerega so ugovorniki vesti obsojeni.

Južna Koreja noče priznati pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti in tudi ne omogoča nadomestnega civilnega služenja vojaškega roka. Južnokorejski sodniki so vedno znova v težkem položaju, ko morajo ugovornike vesti obsoditi kot kriminalce. Poleg tega se zavedajo, da je odbor Združenih narodov za človekove pravice obravnaval številne primere južnokorejskih ugovornikov vesti (njihovo skupno število je 501) in razsodil, da ta država ne izpolnjuje svojih mednarodnih obveznosti o spoštovanju temeljnih človekovih pravic, saj ugovornike vesti sodno preganja in zapira. Posledično se vedno več sodnikov bori z lastno vestjo, kadar morajo izreči zaporno kazen mladim kristjanom, ki zaradi vesti nočejo opravljati vojaške službe.

Trenutno je šest okrožnih sodnikov predalo primere ugovornikov vesti južnokorejskemu ustavnemu sodišču, čeprav je to sodišče nedavno, leta 2011, odločilo, da zakon o opravljanju vojaške službe ni protiustaven. Sodniki se v svojih razsodbah lotevajo tudi bolj splošnih vprašanj.

Kaj so nekateri sodniki povedali ...

 • O tem, ali je etično poslati v zapor nekoga, ki zaradi svoje vesti ne sodeluje v vojni

  »Glavni namen tega, da ustava zagotavlja svobodo vesti kot temeljno pravico, je, da se zaščiti posameznikova vest, na čemer temeljita človekov občutek lastne vrednosti in njegovo dostojanstvo. [...] Čeprav večina ne soglaša z njihovo odločitvijo, da ne bodo služili vojaškega roka, pa bi težko trdili, da gre pri njihovi odločitvi za zločin, usmerjen proti družbi ali državi, za katerega je potrebna stroga sankcija v obliki neposredne izvršitve kazni.« (Sodnica Hye-won Lim, suwonsko okrožno sodišče, 21. februar 2013, 2012Chogi2381)

  »Posameznikov odnos do družbe [...] in tehten premislek o ‚vrednosti človekovega obstoja‘ sta sestavni del oblikovanja posameznikovega značaja. K temu spada tudi njegova odločitev, da ne bo nikoli nikomur vzel življenja, niti če bi šlo za oborožen spopad. Če bi nekoga, ki se je tako odločil, silili k opravljanju vojaške službe ali sodelovanju v vojni ter ga brez razlike kaznovali, če tega ne bi hotel storiti, bi mu s tem odrekli pravice in njegovo identiteto. S tem bi prav gotovo poteptali človekovo dostojanstvo.« (Sodnik Young-hoon Kang, severnoseulsko okrožno sodišče, 14. januar 2013, 2012Chogi1554)

 • O tem, ali priznavanje pravice do ugovora vesti ogroža državno varnost

  »Na voljo ni nobenih zanesljivih in specifičnih dokazov ali podatkov, ki bi podprli teorijo, da bi uvedba nadomestne civilne službe ogrozila državno varnost in enakost med tistimi, ki služijo vojaški rok, in tistimi, ki ga ne služijo.« (Sodnik Gwan-gu Kim, changwonsko-masansko okrožno sodišče, 9. avgust 2012, 2012Chogi8)

  »Ni zadostnega razloga za trditev, da bo državna varnost tako zelo ogrožena, da bi bilo nemogoče zaščititi človekovo dostojanstvo in vse državljane, če se neka manjšina, vključno z Jehovovimi pričami, [...] ne bi bila pripravljena vojskovati in sodelovati v vojaškem usposabljanju. Dejstvo je, da je obtoženec [...] kljub zagroženi kazni odklonil služenje vojaškega roka. Če bi bila ta trditev utemeljena, potem so državna varnost, človekovo dostojanstvo in vsi državljani že sedaj v veliki nevarnosti.« (Sodnik Seung-yeop Lee, ulsansko okrožno sodišče, 27. avgust 2013, 2013Godan601)

 • O tem, kako bi se lahko razrešilo to vprašanje

  »Potem ko ustavno sodišče odloči, da je bila v tem primeru kršena ustava, sta upravna veja oblasti in narodna skupščina sposobni in zmožni vzeti v obzir tako državno varnost kot svobodo vesti ter sprejeti zakone, ki hkrati spoštujejo pravico do ugovora vesti in utrjujejo državno varnost.« (Sodnik Young-sik Kim, južnoseulsko okrožno sodišče, 9. julij 2013, 2013Chogi641)

  »Če bo sistem nadomestne civilne službe dobro načrtovan in izvajan, tako da ugovor vesti ne bo mogel biti pretveza, da bi se kdo ognil vojaškemu naboru, to ne bo pomenilo izgube za vojsko niti ne bo kakor koli vplivalo na državno varnost.« (Sodnik Seong-bok Lee, vzhodnoseulsko okrožno sodišče, 20. februar 2014, 2014Chogi30)

Kako se bo odzvalo ustavno sodišče?

Omenjeni sodniki od ustavnega sodišča pričakujejo, da jim bo pomagalo rešiti dilemo, ki jih muči v zvezi z ugovorom vesti. Trenutno je sodišče ugotovilo, da je ustavna pritožba dopustna v 29 primerih, med drugim tudi v dveh primerih, v katerih je vključenih 433 moških.

Kako se bo ustavno sodišče odločilo v teh primerih? Ali bo najvišje južnokorejsko sodišče priznalo pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti in tako utrlo pot novi zakonodaji? Če se bo to zgodilo, bo Južna Koreja pokazala, da spoštuje svoje mednarodne obveznosti, svojo ustavo in vest številnih ljudi – in to na veliko olajšanje stotine mladih kristjanov, ki neupravičeno prestajajo zaporno kazen.