Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

Gyeong-chan Park je eden od 140 moških, ki jih je uprava za vojaške kadre po krivem označila za tiste, ki se izmikajo vojaški dolžnosti.

9. JUNIJ 2017
JUŽNA KOREJA

Južnokorejsko sodišče priznalo, da se ugovornikom vesti kršijo človekove pravice

Južnokorejsko sodišče priznalo, da se ugovornikom vesti kršijo človekove pravice

Seulsko upravno sodišče je 1. maja 2017 razsodilo, da utegne uprava za vojaške kadre (v nadaljevanju: uprava) povzročiti nepopravljivo škodo ugovornikom vesti s tem, da jih javno sramoti kot krive izmikanja vojaški dolžnosti. Medtem ko se čaka na izid upravne tožbe zoper takšno ravnanje uprave, je to sodišče odločilo, da mora uprava na svojem uradnem spletnem mestu nehati javno objavljati osebne podatke ugovornikov vesti. Uprava je to odločitev sodišča upoštevala.

Niso krivi izmikanja vojaški dolžnosti

Na začetku leta 2015 so predstavniki uprave obvestili ugovornike vesti, da bodo njihove osebne podatke objavili na javnem seznamu tistih, ki se izmikajo služenju vojaškega roka. Uprava je vedela, za katere ljudi gre, saj so jo vsi že pred dnevom vpisa v vojaško evidenco pisno obvestili, da ne bodo služili v vojski, ker jim to ne dopušča vest, in da so pripravljeni opravljati nadomestno civilno službo. Kljub temu je uprava 20. decembra 2016 na svojem spletnem seznamu tistih, ki se izmikajo služenju vojaškega roka, objavila njihovo ime, starost, naslov in druge podatke.

Gyeong-chan Park, ki je ugovornik vesti in Jehovova priča, je bil zgrožen, ko je svoje ime našel med 237 osebami na spletnem seznamu tistih, ki se izmikajo vojaški dolžnosti. Dejal je: »Iskreno sem povedal, da mi vest ne dovoljuje opravljanja vojaške dolžnosti, in sem tudi pričakoval, da me bo kdo zaradi tega kritiziral. Vseeno pa sem bil zelo razočaran nad tem, da oblasti menijo, da se ‚izmikam‘. Uprava vsekakor dovolj dobro pozna Priče in naše motive, tako da ve, da pri našem ugovoru vesti ne gre za sebično odklanjanje državljanske dolžnosti.« Dodal je še: »Ko sem videl svoje ime in naslov na tem javnem seznamu, moram priznati, da sem se zbal, da bi kdo lahko prišel na moj dom in me nadlegoval.«

V svoji prošnji za prenehanje objavljanja osebnih podatkov je 140 moških, ki so Priče in so bili na spletnem seznamu, opozorilo na to, da zakon o vojaški dolžnosti posameznika, ki se izmika vojaški dolžnosti, opredeljuje kot nekoga, ki se »brez opravičljivih razlogov« ne odzove na nabor. Vendar ti moški trdijo, da pri njih ne gre za izmikanje vojaški dolžnosti in da niso »brez opravičljivih razlogov«, saj južnokorejski zakoni in sprejete mednarodne obveznosti terjajo od države, da prizna pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti. O priznanju te pravice v Južni Koreji bo odločalo tamkajšnje ustavno sodišče.

Zloraba diskrecijskih pooblastil prinaša dodatno kazen

Ti moški so tudi trdili, da močna javna kritika sicer prinaša duševne bolečine in sramoto Jehovovim pričam, ki zaradi vesti zavračajo vojaško služenje, vendar pa ne spremeni njihovega moralnega prepričanja v zvezi s tem. V Južni Koreji je že več kot 19.000 Jehovovih prič preneslo pritisk javne kritike in so v zadnjih 60 letih preživele v zaporu vsega skupaj dobrih 36.000 let. Moški na to, da so bili njihovi osebni podatki javno objavljeni, gledajo kot na dodatno kazen in menijo, da jim to prinaša enake neugodnosti kot kazenska evidenca, v katero morajo biti vpisani na zahtevo južnokorejske vlade, ker se ravnajo po svoji vesti.

V pričakovanju dneva obravnave na sodišču

Jehovove priče v Južni Koreji so hvaležne sodišču, da je v svoji razsodbi priznalo, da je šlo za kršenje človekovih pravic, in upajo, da bo ta pozitivno vplivala na skorajšnjo obravnavo upravne tožbe na sodišču. Pripravljajo pa tudi prošnjo, v kateri bodo južnokorejsko državno komisijo za človekove pravice prosile, da sodišču predloži uradno mnenje o tej zadevi. Obravnava na sodišču je določena za 28. junij 2017.