Preskoči na vsebino

1. MAREC 2018
JUŽNA KOREJA

Južnokorejska sodišča intenzivno iščejo rešitev za ugovornike vesti

Južnokorejska sodišča intenzivno iščejo rešitev za ugovornike vesti

Vse več sodnikov v Južni Koreji ne sledi ustaljeni praksi zapiranja Jehovovih prič, ki zaradi svoje vesti ugovarjajo vojaški službi, ampak intenzivno išče načine, kako bi jim lahko ugodili. Nekateri sodniki upoštevajo, s kakšnim motivom ti mladi moški uveljavljajo ugovor vesti – k temu jih namreč žene svetopisemsko šolana vest, ki jim ne dovoljuje, da bi škodili drugim. * Zato so nekatera sodišča na podlagi temeljne človekove pravice do svobode vesti razsodila, da niso krivi izmikanja vojaški službi. Od maja 2015 so sodniki prvostopenjskih sodišč izrekli 66 oprostilnih sodb v prid ugovornikov vesti, ki so Priče. To je izjemen porast glede na prejšnja desetletja, ko so bile takšne razsodbe samo štiri.

Prepričljiva odločitev

Prizivno sodišče v Busanu je 1. februarja 2018 zelo nepričakovano podprlo eno takšno oprostilno sodbo, s čimer je prezrlo sodno prakso vrhovnega pa tudi ustavnega sodišča glede tega vprašanja. Ta odločitev je še posebej vredna omembe iz dveh razlogov. Prvi je ta, da je okrožje Busan konservativno, drugi pa, da je Jong-du Choi, ki je bil predsednik sodnega senata v tej zadevi, v preteklosti nekega ugovornika vesti spoznal za krivega.

Tričlanski sodni senat se je osredotočil na ustavno dolžnost Južne Koreje, da spoštuje mednarodne pogodbe, ki jih je država ratificirala – v tem primeru Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (v nadaljevanju: Pakt), ki priznava pravico do ugovora vesti. Sodišče je pojasnilo, da je »kaznovanje ugovornikov vesti z zaporom v nasprotju z 18. členom Pakta, zato [...] je ustrezno interpretirati ugovor vesti vojaški službi kot ‚opravičljiv razlog‘« za zavračanje vojaškega vpoklica. O tej odločitvi se je na veliko poročalo in mnogi opazovalci verjamejo, da bo pozitivno vplivala na pravniške kroge.

V iskanju prave rešitve

Sodniki so v preteklosti vsako leto poslali v zapor povprečno od 500 do 600 mladih ugovornikov vesti, toda zdaj mnogi sodniki odlagajo sodno obravnavo. Medtem ko sodniki čakajo na skorajšnjo odločitev ustavnega sodišča, število nerešenih zadev, ki jih je zdaj že več kot 700, vztrajno narašča. Glede na podatke je bilo 31. decembra 2017 v zaporu zaradi ugovora vesti samo 267 Prič – to je najnižje število v zadnjih desetih letih.

Ustavno sodišče bo odločilo, ali morajo sodniki v primeru ugovornikov vesti uveljavljati člen zakona o vojaški dolžnosti, po katerem se izmikanje vojaški službi kaznuje, ali pa ustavna pravica do svobode vesti ščiti ugovornike, kar je v skladu z mednarodnimi standardi. Mnogi v Južni Koreji upajo, da bo sodišče našlo rešitev, ki bo spoštovala dostojanstvo mladih moških, ki jim vest dovoljuje, da sprejmejo nadomestno civilno službo v družbenokoristnih programih.

Če sodišče reši to vprašanje v prid ugovornikov vesti, bi to pomenilo, da bo Južna Koreja ravnala v skladu z razsodbami odbora ZN za človekove pravice, ki so obravnavale na stotine posameznih primerov ugovornikov vesti. Odbor je Južno Korejo pozval, naj neha zapirati ugovornike vesti in spoštuje njihovo temeljno pravico do svobode vesti.

^ odst. 2 Na primer, v Izaiju 2:4 piše: »Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe. Narod ne bo več dvignil meča proti narodu niti se ne bodo več učili vojskovati.« Jezus je svojim sledilcem zapovedal, naj bodo prepoznavni po svoji ljubezni: »Dajem vam novo zapoved, da ljubite drug drugega. Kakor sem jaz ljubil vas, tako tudi vi ljubite drug drugega. Če bo med vami vladala ljubezen, bodo vsi vedeli, da ste moji učenci.« (Janez 13:34, 35)