Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

JUŽNA KOREJA

V zaporu zaradi vere

V zaporu zaradi vere

Jehovove priče delujejo v Južni Koreji že več kot 100 let in uživajo versko svobodo – z izjemo tistih, ki zaradi vesti nočejo opravljati vojaške službe. Vse od korejske vojne pa do danes južnokorejske oblasti neusmiljeno kazensko preganjajo mlade moške, ki so Priče in ki nočejo služiti vojaškega roka. Vlada ves ta čas ni kako drugače rešila tega problema. Rezultat? V tej državi je bilo čez 19.200 Prič obsojenih na vse skupaj več kot 36.700 let zapora, zato ker nočejo opravljati vojaške službe.

Stališče mednarodne skupnosti do ugovora vesti

Odbor Združenih narodov za človekove pravice, ki nadzoruje izvajanje Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, je že večkrat presodil, da Južna Koreja * krši pravice ugovornikov vesti, ker jih tamkajšnja sodišča obsojajo in pošiljajo v zapor. Nazadnje je v zvezi s to zadevo 14. januarja 2015 izdal svojo peto odločitev proti Južni Koreji. S to odločitvijo, ki je zadevala 50 Prič, ki so bile v zaporu, je potrdil svoje predhodne odločitve, da je Južna Koreja kršila pravico Prič do »svobode misli, vesti in veroizpovedi«. Sklenil je tudi, da je vlada kriva »samovoljnega pripora«, ker moške, ki uveljavljajo pravico, zagotovljeno s prej omenjenim mednarodnim paktom, kaznuje z zaporno kaznijo.

Odbor je v celoti preučil spoštovanje človekovih pravic v Južni Koreji in 3. novembra 2015 sprejel sklepne ugotovitve. Pozval je vlado, naj izpusti na prostost vse ugovornike vesti, jih izbriše iz kazenske evidence, poskrbi za ustrezno odškodnino in sprejme zakonodajo, ki bo omogočala nadomestno civilno službo. Zapisal je, da mora vlada »prav tako v celoti upoštevati mnenja, ki jih je odbor objavil dozdaj«.

Stališče do ugovora vesti znotraj države

V državi je vse močnejši pritisk na vlado, naj sprejme zakonodajo, ki bi vpeljala program nadomestne civilne službe, ki bi bil sprejemljiv za ugovornike vesti. Od leta 2015 so sodniki okrožnih sodišč za 56 ugovornikov vesti, ki so Priče, odločili, da niso krivi izmikanja vojaški dolžnosti. Nekatera okrožna sodišča so primer ugovornikov vesti predala v obravnavo ustavnemu sodišču. To sodišče je 9. julija 2015 zasedalo, da bi ugotovilo, ali je odločitev vlade, da ne priznava pravice do ugovora vesti, ustavna. V preteklosti je že dvakrat, leta 2004 in 2011, razsodilo, da neupoštevanje ugovora vesti v zakonu o vojaški dolžnosti ni v nasprotju z ustavo.

Vse več sodišč je začasno preložilo sodbo v teh primerih, saj čaka na odločitev ustavnega sodišča. Kot je razvidno iz diagrama, število nerešenih primerov zdaj presega število Prič, ki so zaprte kot ugovorniki vesti. Glede na zadnje poročilo v 11 od 45 zavodov za prestajanje zaporne kazni v Južni Koreji ni zaprta nobena Priča. Nekateri vodilni uslužbenci v teh zaporih so izrazili skrb, da nimajo dovolj osebja, odkar ni teh zapornikov, ki zaradi svoje zanesljivosti olajšajo delo osebju zapora. Nekateri so tudi izjavili, da bi z veseljem sprejeli Priče kot delavce iz programa nadomestne civilne službe.

Časovnica

 1. 31. oktober 2017

  Zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti je v zaporu 309 Jehovovih prič.

  [1] Število ugovornikov vesti, ki so v zaporu; [2] Število nerešenih primerov ugovornikov vesti

 2. 3. november 2015

  Odbor ZN za človekove pravice sprejme sklepne ugotovitve, v katerih poziva Južno Korejo, naj vpelje program nadomestne civilne službe.

 3. 9. julij 2015

  Ustavno sodišče prične odločati o ustavnosti določenih členov zakona o vojaški dolžnosti.

 4. 14. januar 2015

  Odbor ZN za človekove pravice presodi, da je Južna Koreja kršila dva člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, 18. člen (pravica do svobode misli, vesti in veroizpovedi) in 9. člen (prepoved samovoljnega pripora) s tem, da je 50 Pričam odrekla pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti in jih poslala v zapor.

 5. 30. junij 2014

  Na ustavnem sodišču čaka obravnavo 28 primerov, povezanih z ugovorom vesti vojaški dolžnosti. V zaporu je 618 Prič.

 6. 28. januar 2014

  Predsednik podeli posebno amnestijo in pogojni izpust. Zaradi tega se približno 100 Pričam, ki so v zaporu zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti, skrajša zaporna kazen za en mesec oziroma dva. Glede na podatke z 31. januarja je v zaporu 513 Prič.

 7. November 2013

  Zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti je zaprtih 599 Prič.

 8. April 2013

  Več kot 70 odstotkov zaprtih Prič ločijo od ostalih zapornikov in namestijo v celice s soverniki.

 9. 25. oktober 2012

  Odbor ZN za človekove pravice presodi, da je Južna Koreja kršila 18. člen (pravica do svobode misli, vesti in veroizpovedi) Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah s tem, da je 388 Pričam odrekla pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.

 10. 30. avgust 2011

  Ustavno sodišče razsodi, da zakoni, po katerih je treba ugovornike vesti, ki odklanjajo služenje vojaške obveznosti, kaznovati, niso v nasprotju z južnokorejsko ustavo.

 11. 24. marec 2011

  Odbor ZN za človekove pravice presodi, da je Južna Koreja kršila 18. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah s tem, da je 100 Pričam odrekla pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.

 12. 15. januar 2009

  Predsedniška komisija za preiskovanje sumljivih smrtnih primerov v vojski objavi poročilo, ki potrjuje, da je južnokorejska vlada odgovorna za smrt petih mladih Jehovovih prič v letih 1975–1985, ki so bili zaprte zaradi ugovora vesti.

 13. December 2008

  Južna Koreja opusti načrt o uvedbi nadomestne civilne službe za ugovornike vesti.

 14. 18. september 2007

  Južnokorejsko ministrstvo za obrambo objavi, da imajo v načrtu, da ugovornikom vesti, ki zaradi verskih razlogov odklanjajo služenje vojaškega roka, omogočijo opravljanje nadomestne civilne službe. Obeta se sprememba zakona o vojaški dolžnosti in zakona o rezervni sestavi vojske.

 15. 3. november 2006

  Odbor ZN za človekove pravice presodi, da je Južna Koreja kršila 18. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah s tem, da je dvema Pričama odrekla pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.

 16. 26. avgust 2004

  Ustavno sodišče potrdi ustavnost zakona, po katerem se kaznujejo ugovorniki vesti.

 17. 2001

  Uprava za vojaške kadre ustavi prisilen vpoklic v vojsko. Dolžina zapornih kazni se z obveznih treh let skrajša na leto in pol.

 18. 1. december 1985

  Young-geun Kim, ki je bil v zaporu zaradi ugovora vesti, umre zaradi surovega in nasilnega ravnanja vojaškega osebja.

 19. 17. avgust 1981

  Sun-tae Kim, ki je bil v zaporu zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti, umre zaradi surovega in nasilnega ravnanja vojaškega osebja.

 20. 28. marec 1976

  Sang-bok Jeong umre po tem, ko ga je vojaško osebje zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti hudo preteplo in se zneslo nad njim.

 21. 19. marec 1976

  Choon-gil Lee, ki je bil v zaporu zaradi ugovora vesti, umre, ker so ga vojaški policisti hudo pretepli in mu poškodovali vranico.

 22. 14. november 1975

  Jong-sik Kim umre po tem, ko so ga vojaški častniki zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti večkrat močno udarili in mučili.

 23. 1975

  Predsednik Jeong-hee Park uvede prisilen vpoklic z obvezno 100-odstotno udeležbo. Jehovove priče so na silo odpeljane v centre za vojaške nabornike.

 24. 30. januar 1973

  Z uveljavitvijo posebnega zakona o kaznovanju prestopkov zoper zakon o vojaški dolžnosti se najvišja možna zaporna kazen za ugovornike vesti podaljša s treh let na deset let. Poleg tega so zaradi tega nekateri ugovorniki vedno znova vpoklicani.

 25. 1953

  Južna Koreja prične pošiljati v zapor ugovornike vesti vojaški dolžnosti.

^ odst. 4 Južna Koreja je država pogodbenica Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in tudi prvega fakultativnega protokola k temu paktu. Zaradi tega lahko državljani Južne Koreje pisne pritožbe v zvezi s kršitvami tega pakta pošljejo odboru za človekove pravice.