Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

13. JULIJ 2016
JUŽNA KOREJA

Jehovove priče v južnokorejskih zaporih vložile še več pritožb

Jehovove priče v južnokorejskih zaporih vložile še več pritožb

Od januarja 2016 je več kot 50 južnokorejskih ugovornikov vesti vložilo pritožbo na delovno skupino Združenih narodov za samovoljni pripor (v nadaljevanju: delovna skupina). Ugovorniki trdijo, da je južnokorejska vlada kriva samovoljnega zapiranja, ker jim je zaradi zakonitega uveljavljanja pravice do svobode veroizpovedi in vesti naložila zaporno kazen.

Temelj za pritožbe

Dva organa Združenih narodov, delovna skupina in odbor ZN za človekove pravice, sta takšno zapiranje ugovornikov vesti vojaški dolžnosti opredelila kot »samovoljno zapiranje«. * Leta 2014 je odbor ZN za človekove pravice v svoji odločitvi glede te zadeve sklenil, da bi južnokorejska vlada morala ustaviti takšno nepravično kaznovanje ugovornikov vesti, tistim, ki jih je poslala v zapor, pa izplačati odškodnino in jih izbrisati iz kazenske evidence. Na temelju te odločitve se je 682 Prič iz Južne Koreje pritožilo na delovno skupino. *

Mednarodna in domača temeljita preiskava

Delovna skupina bo pripravila svoje mnenje šele potem, ko bo o teh pritožbah seznanila južnokorejsko vlado in prejela njeno mnenje. Če se bo delovna skupina strinjala s pritožbami, da je južnokorejska vlada kriva samovoljnega zapiranja, jo bo pozvala, naj stori vse potrebno za poravnavo krivic in za to, da ugovor vesti ne bi bil več kaznivo dejanje.

Poleg tega južnokorejsko ustavno sodišče trenutno preverja ustavnost zakona o opravljanju vojaške dolžnosti. Odločitev je pričakovati v kratkem. To sodišče je obveščeno o tem, da je na delovno skupino vloženih več kot 600 pritožb. Prav tako je seznanjeno s tem, da je odbor ZN za človekove pravice že večkrat pozval Južno Korejo, naj prizna pravico do ugovora vesti in poskrbi za program nadomestnega civilnega služenja. Mednarodna skupnost pozorno spremlja, ali bo najvišje sodišče v Južni Koreji podprlo temeljno pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.

^ odst. 4 Svet za človekove pravice, Mnenja, ki jih je izdala delovna skupina Združenih narodov za samovoljni pripor, Mnenje št. 16/2008 (Turčija), UN Doc. A/HRC/10/21/Add.1, str. 145, odst. 38 (9. maj 2008). Odbor za človekove pravice, Mnenja, Young-kwan Kim in drugi proti Republiki Koreji, Communication No. 2179/2012, UN Doc. CCPR/C/112/D/2179/2012, odst. 7.5 (15. oktober 2014).

^ odst. 4 Leta 2015 je pritožbe vložilo 631 ugovornikov vesti, leta 2016 pa že 51.