Vlada Južne Koreje pošilja v zapor na stotine ugovornikov vesti vojaški dolžnosti. Kaznuje pa tudi moške, ki postanejo ugovorniki vesti po tem, ko so vpisani na seznam rezervistov.

Dong-hyuk Shin iz Južne Koreje je že v rani mladosti vedel, da bo nekega dne vpoklican v vojsko. Ko je dobil poziv za služenje vojaškega roka, se je odzval nanj. Leta 2005 je končal služenje v vojski in bil častno odpuščen. Nato je bil avtomatično vpisan na seznam rezervistov, zaradi česar je naslednjih osem let redno dobival pozive za vojaško usposabljanje.

Kmalu zatem ko je bil odpuščen iz vojske, je začel preučevati Sveto pismo. Sporočilo o miru, ki ga vsebuje ta knjiga, je potrkalo na njegovo vest in ga spodbudilo, da se je odločil zavrniti vojaško dolžnost. Ko je marca 2006 dobil poziv za vojaško usposabljanje rezervistov, je vojaške uslužbence obvestil, da se usposabljanja ne more udeležiti, ker mu vest tega ne dovoljuje.

Ni možno uveljavljati svobode vesti

Južna Koreja ne priznava pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti. Pozive za usposabljanje rezervistov trenutno dobiva več kot 40 Jehovovih prič, ki so se izrekle za ugovornike vesti.

Vojska ni upoštevala tega, da Dong-hyuk zavrača vojaško usposabljanje, namenjeno rezervistom, in mu je v koledarskem letu 2006 poslala vsega skupaj 30 pozivov za vojaško usposabljanje. Dong-hyuk je takšne pozive prejemal še sedem let. Tako je bil od marca 2006 do decembra 2013 na vojaško urjenje rezervistov pozvan kar 118-krat. * Vse pozive je spoštljivo zavrnil. Posledično je bil 49-krat ovaden, 69-krat se je zglasil na prvostopenjskih in pritožbenih sodiščih in prejel je 35 razsodb.

»Ni imel druge možnosti«

Sodišča niso dvomila o tem, da Dong-hyuk iskreno hoče ravnati po svoji vesti. Ulsansko okrožno sodišče je v svoji odločitvi z dne 7. oktobra 2014 izjavilo: »Razumljivo je, da [Dong-hyuk Shin] po tem, ko je postal Jehovova priča, ni imel druge možnosti, kakor da v obravnavanem primeru stori prekršek, saj mu je bilo nemogoče razrešiti konflikt med vojaško dolžnostjo ter svojo vestjo in verskim prepričanjem.«

Okrožno sodišče je sicer pokazalo razumevanje do Dong-hyukovega težkega položaja, vendar so sodišča v Južni Koreji omejena z določili zakona o opravljanju vojaške dolžnosti. Skupna globa, ki so mu jo izrekla sodišča, znaša več kot 16 milijonov južnokorejskih vonov (okoli 12.500 evrov). Poleg tega je bil šestkrat obsojen na najmanj šestmesečno zaporno kazen, ki pa je bila vsakič spremenjena v pogojno kazen. V enem primeru mu je sodišče naložilo 200 ur družbenokoristnega dela.

Dong-hyuk je dejal: »Zelo sem bil pod stresom in zaskrbljen. Izgledalo je, kot da te preizkušnje ne bo nikoli konec. To, da sem bil pogosto na sodišču, je bilo stresno tudi za mojo družino. Mislim, da je mama v teh devetih letih trpela toliko kot jaz in da ji je zaskrbljenost pustila posledice na zdravju. Ko sem videl, v kakšnem stresu je zaradi mojega položaja, se mi je trgalo srce. Položaj, v katerem sem bil, je negativno vplival tudi na moje finančno stanje. Vojska mi je nenehno pošiljala pozive, tem pa so sledili kazenski pregoni in obsodbe. Posledica tega je bila, da sem bil primoran sedemkrat zamenjati službo, saj sem bil zaradi pogostih sodnih obravnav velikokrat odsoten z dela.«

Kršenje določil Mednarodnega pakta

Dong-hyuk se je na vse obsodbe pritožil na domača sodišča, vendar neuspešno – vrhovno sodišče je njegovo pritožbo zavrnilo štirikrat. Ker na južnokorejskih sodiščih ni dobil pravnega zadoščenja, je junija 2016 vložil pritožbo na odbor Združenih narodov za človekove pravice. Trdi, da je Južna Koreja s tem, da mu je vedno znova pošiljala pozive za vojaško usposabljanje, ga kazensko preganjala in obsodila, kršila obveznosti, ki jih ima kot država pogodbenica Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. V pritožbi so izpostavljeni trije problemi:

  • To, da ugovorniki vesti stalno dobivajo pozive za vojaško usposabljanje in so za zavračanje teh pozivov vedno znova kaznovani, je v mednarodnem pravu jasno opredeljeno kot kršitev pravice do poštenega sojenja.

  • Številni pozivi za vojaško usposabljanje in posledični kazenski pregoni so očiten dokaz, da je cilj državnih oblasti vsiliti vojaško obveznost. Neusmiljeni kazenski pregoni so bili stalnica v Dong-hyukovem življenju, omalovaževanje in kriminaliziranje njegovega uveljavljanja vesti, ki jo vodijo verska prepričanja, pa je bilo ponižujoča kazen.

  • Dong-hyuk zavrača opravljanje vojaške dolžnosti na podlagi trdnega verskega prepričanja, zato se je pritožil, da je bila kršena njegova pravica do svobode vesti in veroizpovedi.

Pričakovana rešitev

Dong-hyuk Shin je optimističen in upa, da bo njegova pritožba ugodno rešena, saj je odbor ZN za človekove pravice že večkrat razsodil, da mora Južna Koreja spoštovati pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti. * Željno pričakuje odločitev, s katero bo priznan poseben položaj rezervistov. Dong-hyuk je povedal: »Ne obžalujem, da sem se postavil za verska načela in svojo vest, nasprotujem pa temu, kako se ravna z mano. Upam, da bo vlada v Južni Koreji priznala posamezniku pravico, da zavrne opravljanje državljanske dolžnosti, ki je v nasprotju z njegovo vestjo.« Jehovove priče v Južni Koreji in drugod po svetu soglašajo z njegovimi občutki.

^ odst. 7 Dong-hyuk Shin je v koledarskem letu 2006 dobil 30-krat poziv za vojaško usposabljanje, 35-krat v letu 2007, 15-krat v letu 2008, 9-krat v letu 2009, 17-krat v letu 2010 in 12-krat v letu 2011. V letih 2012 in 2013 ni dobil novih pozivov za vojaško usposabljanje, je pa še naprej prejemal pozive za predhodno preloženo ali zamujeno dodatno usposabljanje.

^ odst. 18 Odbor ZN za človekove pravice je izdal pet Mnenj, v katerih je ugotovil, da je Južna Koreja kršila 18. člen, ki ščiti »pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi«: Yeo-bum Yoon in Myung-jin Choi proti Republiki Koreji, Communication No. 1321–1322/2004, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1321–1322/2004 (3. november 2006); Eu-min Jung in drugi proti Republiki Koreji, Communication No. 1593–1603/2007, U.N. Doc. CCPR/C/98/D/1593–1603/2007 (23. marec 2010); Min-kyu Jeong in drugi proti Republiki Koreji, Communication No. 1642–1741/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1642–1741/2007 (24. marec 2011); Jong-nam Kim in drugi proti Republiki Koreji, Communication No. 1786/2008, U.N. Doc. CCPR/C/106/D/1786/2008 (25. oktober 2012); in Young-kwan Kim in drugi proti Republiki Koreji, Communication No. 2179/2012, U.N. Doc. CCPR/C/112/D/2179/2012 (15. oktober 2014).