Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 12. oktobra 2017 izdalo odločitev, v kateri sprejema priznanje Republike Gruzije, da je kršila pravice desetih Jehovovih prič. V primeru Gabunia in drugi proti Gruziji se je vlada strinjala, da bo vsakemu pritožniku izplačala 800 evrov odškodnine, ker je kršila njihovo pravico do svobode vere in pravico do nediskriminacije, ki ju ščitita 9. in 14. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Septembra 2005 je deset Prič na ESČP vložilo prošnjo za obravnavo štirih napadov, ki so jih iz verskega sovraštva povzročile skupine pravoslavnih ekstremistov. Ti štirje incidenti so bili del kampanje, za katero je stala vlada in ki je spodbujala versko preganjanje Jehovovih prič v Gruziji. To je bilo v obdobju od oktobra 1999 do novembra 2003. Organi pregona so bili sokrivi napadov, saj so bodisi sodelovali v nasilju bodisi napadenim odrekli zaščito.

ESČP je še pred primerom Gabunia izrekel tri ostre razsodbe zoper Gruzijo. V njih je obsodil vlado, ker ni zaščitila pravic Prič, zaradi česar so bile v tem obdobju tarča nasilja. Sklenil je, da lahko neukrepanje organov pregona »vodi civilno družbo do razmišljanja, da kriminalci delujejo v dogovoru s predstavniki države«. Poleg tega je sklenil, da so »gruzijske oblasti ustvarile okolje, v katerem zločini ostajajo nekaznovani, kar je vodilo do novih napadov na Jehovove priče po vsej državi«. ESČP je prav tako ugotovil, da je prišlo do »soglašanja sodnikov z nasilnimi dejanji, storjenimi zoper pritožnike,« in da so bila gruzijska sodišča »pristranska in površna«, ko so preučevala pritožbe žrtev.

Gruzija se je s tem, da je vložila enostransko izjavo, v kateri »z obžalovanjem priznava«, da je kršila s Konvencijo zagotovljene pravice žrtev, ognila četrti razsodbi, v kateri bi ESČP tako kot v prvih treh nedvomno znova obsodil ravnanje Gruzije. Danes Jehovovih prič v Gruziji nič več ne napadajo nasilneži niti jih ne preganja država. Zdaj uživajo versko svobodo.