Jehovove priče so 1. aprila 2015 pričeli z informativno kampanjo, da bi kontaktirali vse policijske postaje, mestne uprave in urade državnega tožilstva v Gruziji. Namen kampanje je opozoriti na nedavno odločilno razsodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v primeru Begheluri in drugi proti Gruziji. Predmet te zadeve je bilo kršenje pravic Jehovovih prič v Gruziji. Z informativno kampanjo želijo državne organe seznaniti z dejstvi iz primera Begheluri, razsodbo in verskimi dejavnostmi Jehovovih prič.

Gruzija v preteklosti dopuščala nasilje

V letih med 1999 in 2003 so sledilci nekega odstavljenega duhovnika gruzinske pravoslavne cerkve organizirali večje skupine ljudi, da so napadli Jehovove priče in jih brutalno pretepli. Priče so zaradi teh in podobnih incidentov vložili na policijo vsega skupaj 784 ovadb, vendar so si pristojni ali zatisnili oči pred nasiljem ali pa so občasno tudi sami izvajali nasilje nad Pričami. Priče niso z ovadbami dosegli nobenih konkretnih rezultatov. Zaradi neukrepanja oblasti so napadalci postali vse bolj predrzni, tako da so Priče fizično napadali celo v sodnih dvoranah, na velikih verskih zborovanjih in na ulicah.

Prelomni odločitvi ESČP-ja

Jehovove priče v Gruziji so na ESČP vložili dve prošnji za obravnavo teh napadov. ESČP je o prvem primeru odločal maja 2007 *, o drugem primeru, Begheluri in drugi proti Gruziji, pa oktobra 2014. Obakrat je obsodil Gruzijo zaradi vpletenosti v napade ter opozoril na jasno povezavo med neodzivnostjo države in stopnjevanjem nasilja. V sodbi Begheluri je zapisal, da so »gruzinske oblasti ustvarile okolje, v katerem zločini ostajajo nekaznovani, kar je vodilo do novih napadov na Jehovove priče po vsej državi«. *

Pohvalno je, da so gruzinske oblasti dan po objavi sodbe v primeru Begheluri izdale izjavo, v kateri so se zavezale k preprečevanju zlorab v prihodnosti:

»Gruzija je trdno odločena ščititi pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi pa tudi človekove pravice na splošno. Odločena je zagotoviti enakost pred zakonom in uveljavitev odgovornosti za zlorabljanje človekovih pravic. Še posebej pa ne bo nikoli več dovolila, da bi zločini ostajali nekaznovani oziroma da bi se takšne zlorabe tolerirale.«

Razmere v Gruziji se izboljšujejo

Danes so razmere za Jehovove priče v Gruziji povsem drugačne kot v prejšnjih letih. Priče se lahko mirno zbirajo k bogočastju in so hvaležni, da organi pregona na splošno zdaj ščitijo njihove pravice. Poleg tega so lahko zgradili stavbe, v katerih častijo Boga, in nedavno so tudi razširili prostore svojega sedeža v regiji.

Toda nekateri predstavniki oblasti ne poznajo dobro Jehovovih prič in njihovega verovanja ter mogoče ne vedo nič o sodbi v primeru Begheluri ali o uradni izjavi vlade. Prav tako še vedno prihaja do tega, da Priče napadajo zaradi njihovega verskega prepričanja in da napadalci niso kaznovani. Na primer, leta 2014 so Priče zabeležili vsaj 30 fizičnih napadov na svoje pripadnike. Na ESČP so vložili nove prošnje za obravnavo v zvezi s temi dogodki. *

Aprilska kampanja za osveščanje predstavnikov oblasti bo gotovo pozitivno vplivala na večje spoštovanje človekovih pravic po vsej Gruziji. Jehovove priče so hvaležni gruzinski vladi, da je odločena preprečiti, da bi nekaznovanje zločinov znova postalo stalnica. Od nje tudi pričakujejo, da se bo še naprej zavzemala za sodni pregon storilcev kaznivih dejanj iz verskega sovraštva.

^ odst. 6 Člani občine Jehovovih prič v Gldaniju in drugi proti Gruziji, št. 71156/01, 3. maj 2007.

^ odst. 6 Begheluri in drugi proti Gruziji, št. 28490/02, § 145, 7. oktober 2014.

^ odst. 11 Tsartsidze proti Gruziji, št. 18766/04, vložena 26. maja 2004 – posamezniki so bili žrtev napada, ki so ga izvedli predstavniki oblasti, ali pa so bili napadeni v prisotnosti predstavnikov oblasti; Biblaia in drugi proti Gruziji, št. 37276/05, vložena 10. septembra 2005 – posamezniki so bili žrtev napada, ki so ga izvedli predstavniki oblasti, ali pa so bili napadeni v prisotnosti predstavnikov oblasti; Tsulukidze in drugi proti Gruziji, št. 14797/11, vložena 27. januarja 2011 – površna preiskava in neustrezen kazenski pregon v devetih napadih, storjenih iz verske nestrpnosti.