Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

22. JUNIJ 2015
GRUZIJA

Gruzija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice priznala, da je kršila pravice Jehovovih prič

Gruzija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice priznala, da je kršila pravice Jehovovih prič

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je sprejelo priznanje gruzinske vlade, da je posegala v pravice Jehovovih prič na področju svobode veroizpovedi in svobode zbiranja. Primer Združenje Jehovovih prič in drugi proti Gruziji je obravnaval vladni ukrep, da se razveljavi registracija dveh pravnih oseb Jehovovih prič. Razveljavitev je bila povod, da je med letoma 2001 in 2004 naraslo število nasilnih dejanj proti Pričam.

ESČP sprejel gruzinsko priznanje krivde

ESČP je v svoji odločitvi, objavljeni 21. maja 2015, * izjavil, da je septembra 2014 gruzinska vlada vložila enostransko izjavo, v kateri je zapisala, da »želi izraziti svoje obžalovanje zaradi kršitve« pravic Jehovovih prič. V izjavi je še pisalo, da ukrep Gruzije, da leta 2000 razveljavi registracijo pravnih oseb Prič, »ni bil upravičen« in da ti pravni osebi zaradi pomanjkljive zakonodaje nista imeli možnosti za registracijo.

ESČP je sprejel priznanje gruzinske vlade kot zadosten temelj za poravnavo primera. Izjavil je, da so »odgovorne oblasti bodisi s tem, da niso hotele registrirati različnih verskih skupnosti, bodisi s tem, da so razveljavile njihovo registracijo, posegle v pravico pritožnikov do svobode veroizpovedi in zbiranja, s čimer so kršile 11. člen Konvencije, kot je bran v luči 9. člena«. Vlada je pristala, da bo izplačala 6000 evrov za odškodnine in stroške.

Razveljavitev registracije pravnih oseb vodila v večletno preganjanje

Pravni osebi Združenje Jehovovih prič in Predstavništvo družbe Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania sta bili v Gruziji pravno registrirani leta 1998. Toda neki skrajno nacionalistično usmerjeni parlamentarec je hotel prepovedati Jehovove priče po vsej Gruziji. Nekateri pravoslavni voditelji in ekstremisti so ga podpirali tako, da so širili klevete in hujskali k nasilju nad Pričami.

Aprila 1999 je omenjeni parlamentarec kot predstavnik svoje politične stranke vložil na isanijsko-samgorijsko okrožno sodišče v Tbilisiju tožbo, s katero je želel doseči prepoved Jehovovih prič in razveljavitev registracije njihovih dveh pravnih oseb. Ko se je junija 1999 pričela sodna obravnava, so bili v dvorani prisotni tudi pravoslavni duhovniki in njihovi pristaši. Zunaj sodne dvorane pa je odstavljeni pravoslavni duhovnik Vasili Mkalavišvili skupaj s svojimi privrženci javno zažgal versko literaturo Jehovovih prič.

Isanijsko-samgorijsko okrožno sodišče je preučilo dokaze in parlamentarčeve trditve ovrglo kot neutemeljene. Ta se je pritožil na odločitev sodišča. Prizivni sodni senat je 26. junija 2000 razveljavil odločitev prvostopenjskega sodišča in odredil, da se ukineta pravni osebi Prič. Po tej sodbi so pravoslavni ekstremisti izkoristili nastale razmere za to, da so organizirali več nasilnih napadov na Priče. Gruzinsko vrhovno sodišče je 22. februarja 2001 potrdilo razveljavitev, saj zaradi pomanjkljive zakonodaje ni imelo druge izbire, kot da razsodi proti Pričam. Ker so Priče na domačih sodiščih izčrpali vsa pravna sredstva, so 16. avgusta 2001 vložili prošnjo za obravnavo na ESČP.

Po odločitvi Vrhovnega sodišča sta se preganjanje Prič in nasilje nad njimi zelo stopnjevala, tako da je prišlo do več sto napadov. V večini primerov organi pregona niso zaščitili Prič in nekajkrat se je celo zgodilo, da so sodelovali v nasilju nad njimi. Številni Priče so bili hudo poškodovani. Verski skrajneži so nasilno vdirali na njihove verske shode, jim požigali domove in jih premetali, kradli in uničevali osebno imetje ter sežigali versko literaturo. Oblasti Pričam niso več dovolile uvoza literature, predhodno uvožene publikacije pa so nato zaplenile. Prav tako niso dovolile, da bi v najetih prostorih imeli svoje verske shode. Ker je preganjanje postalo zelo intenzivno in vlada ni hotela zaščititi napadenih Prič, so Jehovove priče v Gruziji vložili prošnje za obravnavo na ESČP, v katerih so opozorili na to, da so bili tarča nasilja in na sokrivdo organov pregona. V dveh primerih, povezanih s Pričami v Gruziji, je ESČP že razsodil v njihov prid. *

Ko se je v Gruziji stanje izboljšalo, so Priče lahko ponovno registrirali pravni osebi, tako da so zdaj lahko lastniki nepremičnin in skrbijo za svoje pravne interese. V tem času so oblasti aretirale in zaprle Mkalavišvilija, ki je bil glavni storilec nasilnih dejanj, skupaj z nekaterimi njegovimi privrženci. Silovito preganjanje Prič se je leta 2004 končalo.

Trenutne razmere

Čeprav se je z leti v Gruziji ravnanje z Jehovovimi pričami izboljšalo, občasno še vedno pride do oviranja njihove verske dejavnosti. Nedavno poročilo, ki ga je prejela Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, je razkrilo, da je bilo v Gruziji v koledarskem letu 2014 storjenih 63 zločinov iz sovraštva proti Jehovovim pričam.

Michael Jones, krajevni predstavnik Jehovovih prič za medije, je izjavil: »Hvaležni smo, da je Evropsko sodišče za človekove pravice uvidelo, da so bili Priče v preteklih letih žrtev krivičnega ravnanja. Veseli smo, da se je Gruzija zavezala ščititi človekove pravice, in upamo, da bo ta nedavna sodba skupaj z drugimi ugodnimi sodbami tega Sodišča vodila v to, da bodo oblasti pošteno obravnavale Priče v Gruziji in jim omogočile še večjo versko svobodo.«

^ odst. 4 ESČP je o zadevi odločil 21. aprila 2015, svojo odločitev pa je objavil mesec kasneje.

^ odst. 10 Člani občine Jehovovih prič v Gldaniju in drugi proti Gruziji, št. 71156/01, 3. maj 2007; in Begheluri in drugi proti Gruziji, št. 28490/02, 7. oktober 2014.