Jehovove priče so v Franciji pridobile pravni status leta 1906 in so na splošno uživale versko svobodo. Vendar pa je v sredini 90. let prejšnjega stoletja parlament v poročilo, imenovano »Sekte v Franciji«, vključil tudi Jehovove priče kot domnevno nevarno sekto. Čeprav poročilo ni imelo pravne teže, so ga ljudje izkoristili za napad na Priče. Tako se je začelo obdobje, v katerem so bile javno stigmatizirane in diskriminirane.

V najbolj zloglasnem napadu je parlament pretirano obdavčil prostovoljne prispevke Prič, zato da bi povzročil finančni propad podružničnega urada Prič v Franciji. Po šestnajstletni pravni bitki je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) 30. junija 2011 soglasno razsodilo, da je francoska vlada kršila versko svobodo Prič. Jehovove priče so bíle pravne bitke proti diskriminaciji tudi v drugih primerih v Franciji, ker na primer niso dobile gradbenih dovoljenj, niso bile priznane za kaplane in jim ni bilo dovoljeno najemati mestnih dvoran, ki bi jih uporabile za svoja verska srečanja.

Stigmatizacija Jehovovih prič v Franciji s strani parlamenta je povzročila, da so ljudje do njih sumničavi, in to kljub razsodbi ESČP-ja in drugih pravnih zmag na domačih sodiščih. Zato se še vedno dogajajo številni incidenti, v katerih so Priče žrtve fizičnega napada in nadlegovanja, njihovi prostori čaščenja pa so tarča vandalizma.