Preiskovalna komisija Združenih narodov bo konec oktobra pred generalno skupščino Združenih narodov ustno predstavila najnovejše poročilo o kršenju človekovih pravic v Eritreji. Komisija je bila ustanovljena junija 2014 in je imela enoletni mandat, da razišče, kako Eritreja omejuje pravice in svoboščine svojih državljanov. *

Med preiskavo je komisija Združenih narodov za človekove pravice za Eritrejo ugotovila, da je tam prisotno »sistematično, obsežno in očitno kršenje človekovih pravic«. Prej omenjena komisija je 23. junija 2015 v Ženevi svetu za človekove pravice predstavila poročilo, v katerem so njene ugotovitve in priporočila. Poleg tega bo 29. oktobra 2015 na zasedanju tretjega odbora generalne skupščine v New Yorku ustno predstavila svoje poročilo. *

Preganjanje Jehovovih prič

Preiskovalna komisija Združenih narodov za človekove pravice za Eritrejo je poleg poročila, ki ga je predala svetu za človekove pravice, oddala tudi dodatno poročilo na 484 straneh, ki vsebuje podrobne ugotovitve preiskave, ki je opozorila na diskriminacijo in zlorabljanje Jehovovih prič. Ker so Priče politično nevtralni in so ugovorniki vesti vojaški dolžnosti, jih eritrejska vlada preganja vse od leta 1993, ko je država postala neodvisna. Priče so žrtve mučenja in mnogi so že veliko let v zaporih, kjer vladajo izredno težki pogoji. Vlada jim je odvzela državljanstvo, zasegla njihove osebne dokumente, jih odpustila iz državnih služb, preklicala obrtna dovoljenja in jim odrekla socialno podporo.

»Bone za hrano dobivajo vsi Eritrejci razen nas, Jehovovih prič, ker nimamo osebnega dokumenta. Nimajo nas za eritrejske državljane.« (Izjava enega od Jehovovih prič)

Preiskovalna komisija Združenih narodov za človekove pravice za Eritrejo je pripravila številna priporočila, med drugim bi Eritreja morala:

»Takoj sprejeti ukrepe, s katerimi bi naredila konec vsakršnemu verskemu preganjanju, še zlasti določenih verskih skupin, kot so Jehovove priče [...], in nemudoma povrniti državljanstvo in s tem povezane pravice.«

»Narediti konec prisilnim deložacijam pripadnikov nepriznanih religij, kot so Jehovove priče in tiste, ki niso sodelovale v oboroženih bojih.« *

Svet za človekove pravice sprejel resolucijo

Po tem, ko je v Ženevi preiskovalna komisija Združenih narodov za človekove pravice za Eritrejo predala svoje poročilo, je svet za človekove pravice 30. junija 2015 sprejel resolucijo, s katero je »močno obsodil sistematično, obsežno in očitno kršenje človekovih pravic, ki ga je povzročala eritrejska vlada in ga še vedno povzroča«. * V tej resoluciji svet za človekove pravice poziva eritrejsko vlado tudi k temu, da »nemudoma naredi konkretne korake k uvedbi priporočil«, ki jih je sestavila preiskovalna komisija, tudi tiste, ki zadevajo Jehovove priče. Poleg tega poziva eritrejsko vlado, da naj:

  • »Naredi konec samovoljnemu zapiranju svojih državljanov in mučenju ter drugemu okrutnemu, nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju.«

  • »Tistim, ki so v zaporu, omogoči brezplačno in pošteno možnost do neodvisnega sodnega sistema in izboljša stanje v zaporih.«

  • »Spoštuje pravico do svobode izražanja in pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi ali prepričanja ter pravico do svobodnega in miroljubnega zbiranja in združevanja.«

Ali se bo ravnanje z Jehovovimi pričami kaj izboljšalo?

V Eritreji je trenutno zaprtih 54 Jehovovih prič. Trije od njih so v zaporu že več kot 21 let. Nihče od njih ni bil obtožen ali obravnavan pred sodiščem. Nekateri so zaprti v kovinskih skladiščnih kontejnerjih ali pa v stavbah, ki so do polovice vkopane v zemljo. V obeh primerih gre za izredno slabe razmere in ekstremne temperature. Jehovove priče po vsem svetu se zavedajo, kako njihovi soverniki v Eritreji trpijo, in upajo, da jih bo vlada nehala preganjati.

^ odst. 2 Preiskovalno komisijo Združenih narodov za človekove pravice za Eritrejo je 27. junija 2014 ustanovil svet Združenih narodov za človekove pravice z Resolucijo 26/24.

^ odst. 3 Tretji odbor obravnava zadeve, povezane z družbenimi in humanitarnimi dejavnostmi ter kratenjem človekovih pravic povsod po svetu.

^ odst. 8 Podrobno poročilo preiskovalne komisije Združenih narodov za človekove pravice za Eritrejo (Advance Version), A/HRC/29/CRP.1, odst. 1530(c) in 1531(c).

^ odst. 10 Resolucija A/HRC/29/L.23.