• Število Jehovovih prič: 2475

  • Število krščanskih občin: 56

  • Število navzočih na slovesnosti v spomin na Kristusovo smrt: 5327

  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 2863

  • Število prebivalcev: 7,085.000