Preskoči na vsebino

Irina Zaharčenko in Valida Džebrailova v Bakuju

11. DECEMBER 2017
AZERBAJDŽAN

Sodišče v Azerbajdžanu odredilo izplačilo odškodnine Irini Zaharčenko in Validi Džebrailovi

Sodišče v Azerbajdžanu odredilo izplačilo odškodnine Irini Zaharčenko in Validi Džebrailovi

Irini Zaharčenko in Validi Džebrailovi, ki živita v Azerbajdžanu in sta Jehovovi priči, je eno od okrožnih sodišč v Bakuju 4. avgusta 2017 prisodilo odškodnino za njuno 11-mesečno krivično prestajanje zaporne kazni. Resda je bila denarna odškodnina le skromen obliž na vse, kar sta pretrpeli, vendar pa je vrhovno sodišče s svojo odločitvijo priznalo, da so ju državne oblasti neutemeljeno obsodile, jima povzročile duševno in telesno trpljenje ter umazale njuno dobro ime.

Oprostilna sodba vrhovnega sodišča vodila do pritožbe z zahtevo za izplačilo odškodnine

Vrhovno sodišče v Azerbajdžanu je 8. februarja 2017 oprostilo Irino in Valido, ki sta bili obsojeni za razdeljevanje verskih publikacij brez dovoljenja države. Šlo je za razdeljevanje brošure Poučujte svoje otroke, vendar je sodišče ugotovilo, da je to brošuro dovoljeno uvažati in da ni škodljiva za družbo. Sodišče je sklenilo, da imata Irina in Valida temeljno pravico, da se z drugimi pogovarjata o svojem verskem prepričanju. Podlaga za razsodbo vrhovnega sodišča so bile pravice, zagotovljene z azerbajdžansko ustavo in mednarodnimi sporazumi, ki jih je Azerbajdžan ratificiral.

Za tem, ko je vrhovno sodišče vprašanje izplačila odškodnine prepustilo civilnim sodiščem, sta Irina in Valida na sodišče okrožja Nasimi v Bakuju vložili pritožbo. V njej sta zahtevali, da jima ministrstvo za finance izplača odškodnino, ker sta državna varnostna služba in njena predhodnica, ministrstvo za državno varnost, grdo ravnali z njima. Na obravnavo sta prišli obe, Irina kljub slabemu zdravju. Sodnik Šahin Abdulajev jima je dovolil, da sta na kratko opisali svojo mučno izkušnjo.

Okrožno sodišče prizna, da je šlo za grdo ravnanje

Okrožno sodišče je s svojo odločitvijo potrdilo, da je Azerbajdžan zavezan k spoštovanju temeljnih pravic svojih državljanov in je deloma ugodilo zahtevku Irine in Valide. Irina, ki ji je mučna izkušnja močno načela zdravje, je prejela 9744 manatov (okoli 4800 evrov), Valida, ki je mlajša od nje, pa je prejela 8200 manatov (okoli 4000 evrov). Sodišče je v odločitvi zapisalo: »Sodišče meni, da sta pritožnici zaradi nezakonitega pripora in neutemeljenega kazenskega pregona utrpeli moralno škodo.«

Ministrstvo za finance se je pritožilo na odločitev sodišča, da se tema Pričama izplača odškodnina. Pritožbeno sodišče v Bakuju je 20. novembra 2017 zavrnilo pritožbo ministrstva in pustilo odločitev okrožnega sodišča nespremenjeno.

Ali bodo sodne odločitve imele pozitiven učinek?

Jehovove priče v Azerbajdžanu še naprej častijo Boga ne glede na to, da prihaja do resnih kršitev njihove temeljne pravice do verske svobode in da je ogrožena njihova osebna varnost. Ko se zbirajo na verskih shodih in sodelujejo v svojih mirnih verskih dejavnostih, se še vedno dogaja, da so tarča nadlegovanja, dobivajo kazni in se z njimi slabo ravna. Vlada ni uvedla nadomestne civilne službe za tiste, ki zaradi ugovora vesti zavračajo vojaško službo. Oblasti ne dovolijo pravne registracije Jehovovih prič zunaj Bakuja. Glede grdega ravnanja vlade z Jehovovimi pričami v Azerbajdžanu trenutno na Evropskem sodišču za človekove pravice čaka na obravnavo 18 prošenj, 11 pritožb pa čaka na obravnavo pri odboru Združenih narodov za človekove pravice.

Jehovove priče po vsem svetu upajo, da bodo nedavne sodne odločitve spodbudile uradnike, da bodo spoštovali pravice njihovih sovernikov v Azerbajdžanu.