Preskoči na vsebino

AZERBAJDŽAN

Azerbajdžan – kratek pregled

Azerbajdžan – kratek pregled

Jehovove priče so bile v Bakuju, glavnem mestu Azerbajdžana, prvič registrirane leta 1999, ponovno pa leta 2002. Priče so uživale precejšnjo mero verske svobode, vendar jih je vlada strogo nadzorovala, kar se je odražalo v tem, da je policija vdirala na njihova verska srečanja in cenzurirala njihovo literaturo.

Nato je maja 2009 Državna komisija za sodelovanje z verskimi združenji predlagala dopolnila k Zakonu o svobodi verskega prepričanja. Leta 2010 so se Priče poskusile ponovno registrirati, vendar je Komisija na podlagi tehničnih razlogov zavrnila njihovo prošnjo. Tako je verska skupnost Jehovovih prič v Bakuju ostala brez polnopravnega statusa. Zato so bile Priče izpostavljene nadaljnjim kršitvam njihove verske svobode.

Stvari so se začele obračati na bolje, ko je leta 2015 Državna komisija za sodelovanje z verskimi združenji nehala zavračati uvoz literature Jehovovih prič. Poleg tega lahko Priče od leta 2016 organizirajo večje verske shode. Vredno je omeniti, da je Komisija 8. novembra 2018 Jehovovim pričam dovolila polno pravno registracijo. Upamo, da bo registracija v Bakuju ustvarila precedens, na podlagi katerega bo lahko ugodeno prošnjam za registracijo, ki so bile vložene v drugih mestih.

V nekaterih primerih je verska svoboda še vedno kršena. Kljub obveznostim, ki jih ima Azerbajdžan do Sveta Evrope, vlada še ni uvedla nadomestne civilne službe. Posledica tega je, da mlade moške, ki so Priče, zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti včasih nadlegujejo in sodno preganjajo.

Priče so glede kršitev, ki so jim bile z leti izpostavljene, na Evropsko sodišče za človekove pravice vložile 18 prošenj za obravnavo, na odbor za človekove pravice pri ZN pa 11 pritožb. Predstavniki Jehovovih prič se redno pogovarjajo z oblastmi v Azerbajdžanu, da bi se rešila ta vprašanja in da bi se njihovi miroljubni verski skupnosti zagotovile osnovne verske svoboščine.