Preskoči na vsebino

Tejmur Ahmedov, preden je bil priprt.

13. OKTOBER 2017
KAZAHSTAN

Kazahstan spoznan za krivega samovoljnega pripora v primeru Tejmurja Ahmedova

Kazahstan spoznan za krivega samovoljnega pripora v primeru Tejmurja Ahmedova

Delovna skupina ZN za samovoljni pripor (v nadaljevanju: delovna skupina) je obsodila kazahstansko vlado, ker je priprla Tejmurja Ahmedova, in jo poziva, naj ga takoj izpusti na prostost. * Delovna skupina je v svoji odločitvi, objavljeni 2. oktobra 2017, sklenila, da je Kazahstan kriv samovoljnega pripora v primeru Tejmurja Ahmedova, ki je priprt od 18. januarja 2017 zaradi miroljubnega izražanja svojega verskega prepričanja.

Sklepi delovne skupine

Delovna skupina je v svoji odločitvi sklenila, da se pripor Tejmurja Ahmedova glede na kriterije lahko opredeli kot samovoljni pripor. Ugotovila je, da mu je vlada odvzela prostost, ker je izvajal svojo temeljno pravico do svobode veroizpovedi in izražanja, da je kršila njegovo pravico do poštenega sojenja in da ga je obravnavala diskriminatorno zgolj zaradi njegove verske dejavnosti kot Jehovove priče.

Delovna skupina je nadalje javno obsodila Kazahstan, ker je po krivici aretiral in sodno preganjal Tejmurja Ahmedova. Navajala je iz ene od prejšnjih odločitev odbora ZN za človekove pravice, ki kritizira Kazahstan zaradi »njegovih široko formuliranih konceptov ‚ekstremizma‘ [...] in zaradi izkoriščanja takšne zakonodaje o boju proti ekstremizmu, zato da bi neupravičeno omejeval svobodo veroizpovedi, izražanja, zbiranja in druženja«. Delovna skupina je zapisala, da ta zakonodaja »resno ogroža polno uživanje pravice do svobode veroizpovedi v Kazahstanu« in da »obravnavani primer gospoda Ahmedova priča o tem, da je ta grožnja še kako resnična«.

Po drugi strani pa je delovna skupina versko dejavnost Tejmurja Ahmedova večkrat opisala kot »popolnoma miroljubno« in izjavila, da njegovi verski pogovori z drugimi niso imeli znakov spodbujanja k nasilju ali verskemu sovraštvu. Poudarila je, da vlada »ni priskrbela niti enega samega primera tega, da bi gospod Ahmedov storil nasilno dejanje ali spodbujal druge k nasilju,« in da vlada »ni pojasnila, kako so lahko bila običajna srečanja z drugimi in miroljubni verski pogovori obravnavani kot takšen zločin«. V odločitvi je še pisalo: »Delovni skupini je jasno, da gospod Ahmedov ni storil nič drugega kot prakticiral svojo pravico do svobode veroizpovedi, ki jo ščiti 18. člen Pakta.« *

Poleg tega je delovna skupina ugotovila povezavo med ravnanjem kazahstanske vlade s Tejmurjem in drugimi dokazi njene verske nestrpnosti do Jehovovih prič. Obstoj te povezave je potrdilo to, da so organi pregona ravno na dan Tejmurjeve aretacije vdrli na shod Jehovovih prič in zasegli versko literaturo.

»Delovni skupini je jasno, da gospod Ahmedov ni storil nič drugega kot prakticiral svojo pravico do svobode veroizpovedi, ki jo ščiti 18. člen Pakta.« (Mnenje, 39. odstavek)

Kazahstanske oblasti morajo ukrepati

Delovna skupina poziva Kazahstan, naj »naredi nujne korake, da nemudoma popravi zadeve v zvezi z gospodom Ahmedovim«. Po njenem mnenju bi bilo primerno pravno zadoščenje »to, da je gospod Ahmedov takoj izpuščen na prostost in da mu je dodeljena pravnomočna pravica do odškodnine in druge povrnitve škode«. Od Kazahstana tudi zahteva, da svoje zakone in prakso uskladi z mednarodnimi obveznostmi, h katerim se je zavezal, kar bo preprečilo, da bi v prihodnje ponavljal napake, storjene v primeru Tejmurja.

Tejmurjevi odvetniki so 13. oktobra 2017 vložili pritožbo na kazahstansko vrhovno sodišče z zahtevo, da implementira odločitev delovne skupine, Tejmurja oprosti obtožb in odredi njegovo takojšnjo izpustitev.

Jehovove priče po svetu so hvaležne, da je bilo ravnanje s Tejmurjem Ahmedovim mednarodno spoznano za krivico in da je bila tako izpostavljena potreba po večjem spoštovanju verske svobode v Kazahstanu. Pričakujejo, da bo kazahstanska vlada implementirala odločitev delovne skupine in Tejmurja nemudoma izpustila iz pripora.