Preskoči na vsebino

Levo: vojaško sodišče v Republiki Kazahstan. Vstavljena slika: izvoda razsodb iz novembra 2023 in aprila 2024 glede ugovora vesti v Kazahstanu.

31. MAJ 2024
KAZAHSTAN

Pomembna odločitev potrjuje pravico do ugovora vesti v Kazahstanu

Pomembna odločitev potrjuje pravico do ugovora vesti v Kazahstanu

V Kazahstanu je 23. maja 2024 začela veljati odločitev glede ugovora vesti posameznika, ki zavrača vojaško službo. Odločitev je povezana z 20-letnim bratom Daniilom Smalom. Sodnik je njegov primer opisal kot »nekaj posebnega«.

Daniila so zaradi vpoklica pozvali, da se 17. maja 2023 zglasi na okrožnem vojaškem uradu. Tam je spoštljivo pojasnil svoje versko prepričanje. Vojaški uradniki so videli tudi uradni dokument, ki je dokazoval, da je Daniil iz verskih razlogov oproščen služenja vojaškega roka. Kljub temu so zavrnili njegovo prošnjo. Naslednji dan so ga na silo odpeljali z vlakom do vojašnice, ki se nahaja približno 2000 kilometrov stran od njegovega domačega mesta Rudny. V tem težkem času je neomajno zastopal svojo nevtralnost. Spoštljivo je zavrnil vojaško prisego, nošenje uniforme in sodelovanje na vojaškem urjenju. Večkrat se je uradno pritožil, vendar neuspešno. Zato se je obrnil na državni pravni sistem v upanju, da se zadeva reši. Sledilo je tri mesece sodnih obravnav.

Brat Daniil Smal stoji pred vojaškim sodiščem almatyjske garnizije (november 2023).

Končno je 9. novembra 2023 vojaško sodišče almatyjske garnizije razsodilo, da je bil Daniilov vpoklic v vojsko nezakonit. V razsodbi je pisalo: »Z zahtevo, da [Daniil] opravlja obvezno služenje vojaškega roka, čeprav je jasno izrazil svoje versko prepričanje, ki mu ne dopušča služenja v vojski, je bila kršena njegova pravica do svobode vesti in veroizpovedi.« Sodišče je tudi odredilo, da se Daniila izpusti iz vojašnice, kjer so ga zadrževali šest mesecev.

Kmalu po razsodbi sodišča so se vojaške oblasti pritožile. Vendar je vojaško sodišče v Republiki Kazahstan, ki je najvišje vojaško sodišče v državi, 16. aprila 2024 podprlo odločitev nižjega sodišča. V tej pomembni odločitvi, ki je stopila v veljavo 23. maja 2024, so navedeni mednarodni zakoni in kazahstanska ustava, ki državljanom zagotavljajo pravico do svobode vesti. Sodišče je jasno izjavilo: »Država pod nobenim pogojem nima pravice, da nekoga sili, da ravna v nasprotju s svojo vestjo.«

To je prvič, da je kakšno sodišče v Kazahstanu nedvoumno priznalo pravico do zavračanja vojaške službe zaradi verskega prepričanja. Brat Lev Gladišev, predstavnik Jehovovih prič za medije v Kazahstanu, pravi: »Hvaležni smo, da so sodišča jasno priznala, da ima Daniil zakonito pravico do ugovora vesti. Ta razsodba je pomemben precedens, ki bo podpiral in ščitil temeljne človekove pravice v Kazahstanu in osrednji Aziji.« (1. Timoteju 2:1, 2)