NEW YORK, ZDA: Jehovove priče, ki so znani po svojem svetovnem programu svetopisemskega izobraževanja, so prejeli priznanje za odličnost v okoljsko trajnostnem načrtovanju in gradnji.

Organizacija Green Building Initiative je Pričam podelila priznanje za dve novi zgradbi v njihovi ameriški podružnici v Wallkillu: Watchtowerjeve farme, stanovanjska zgradba F, ki je bila dokončana konec leta 2012, in Watchtower Wallkill, pisarniški objekt, ki je bil dokončan leta 2014. Obe zgradbi sta dobili najvišje priznanje, in sicer štiri zelene globuse.

Pisarniški objekt Jehovovih prič v Wallkillu

Shaina Sullivan, direktorica marketinga pri Green Building Initiative, je pripomnila: »Manj kot 4 odstotke zgradb po svetu, ki so bile ocenjene po tem programu, je doseglo najvišji nivo kakovosti, štiri zelene globuse.« Dodala je, da je pisarniški objekt v Wallkillu »prvi nestanovanjski gradbeni projekt v zvezni državi New York, ki je bil tako visoko ocenjen«. Jenna Middaugh, vodja projektov pri Green Building Initiative, je izjavila: »Od leta 2006 je štiri zelene globuse dobilo 23 zgradb [v Združenih državah]. Med njimi je najvišjo oceno, kar 94 odstotkov, dosegel pisarniški objekt Jehovovih prič v Wallkillu.«

Stanovanjska zgradba F na Watchtowerjevih farmah

Zeleni globusi, ki jih podeljuje organizacija Green Building Initiative, so komercialni sistem ocenjevanja in certificiranja, ki temelji na neodvisni oceni trajnostnega načrtovanja in gradnje. Zelene globuse dobijo zgradbe z okoljsko ozaveščeno zasnovo, ki se osredotoča na gospodarjenje z vodami, zmanjšanje porabe energije in emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje vpliva na naravne vire z izbiro ustreznih materialov in zdravo notranje okolje.

Pisarniški objekt v Wallkillu dobi 10 odstotkov električne energije s fotonapetostnimi paneli, kar je eden od razlogov, da je zgradba dobila priznanje za trajnostno načrtovanje.

David Bean, koordinator za trajnostno načrtovanje objektov Jehovovih prič v Združenih državah, pravi: »To priznanje priča o visokih standardih načrtovanja in gradnje, ki smo si jih postavili pri vseh naših projektih. Tudi za naše novo svetovno središče v Warwicku v zvezni državi New York si prizadevamo pridobiti zelene globuse za načrtovanje in gradnjo.«

Zelena streha je ena od značilnosti trajnostne zasnove novega svetovnega središča Jehovovih prič v Warwicku v zvezni državi New York.

Zeny St. Jean, ki v svetovnem središču Jehovovih prič koordinira njihove globalne gradbene projekte, pravi: »Naš glavni cilj je širjenje svetopisemskega izobraževanja, vendar cenimo to strokovno priznanje za okoljsko ozaveščeno načrtovanje in gradnjo. Takšen način gradnje nam je za vodilo tudi pri naših gradbenih projektih drugod po svetu.«

Predstavnik za medije:

Mednarodno: J. R. Brown, oddelek za javne informacije, tel. +1 718 560 50 00