Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

1. NOVEMBER 2016
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

Jehovove priče obnovile 60 let star jez v Warwicku

Jehovove priče obnovile 60 let star jez v Warwicku

NEW YORK, ZDA: Jehovove priče so avgusta 2016 končale gradnjo svojega novega svetovnega središča v Warwicku v zvezni državi New York. V sklopu tega gradbenega načrta so tudi obnovile jez na Modrem jezeru. Dela so bila opravljena v sodelovanju s podjetjem SUEZ Water New York Inc.

Priče so kmalu po nakupu zemljišča leta 2009 naredile načrte za sanacijo tega že močno načetega jezu. Jez (na sliki zgoraj je v ospredju) je v neposredni bližini novega svetovnega središča Prič in preprečuje odtekanje vode iz Modrega jezera (imenuje se tudi jezero Sterling Forest). Pregled, ki ga je kasneje opravil oddelek za varstvo okolja zvezne države New York, je potrdil, da jez pušča in da zasun ne deluje. Manj kot kilometer in pol stran od Modrega jezera je stanovanjska soseska The Woodlands at Tuxedo s 195 hišami, zato je oddelek ocenil, da jez predstavlja visoko stopnjo nevarnosti.

Novo svetovno središče Jehovovih prič (spodaj levo) je v neposredni bližini jezu na Modrem jezeru (v sredini desno).

Jeffrey Hutchinson, nekdanji upravitelj državnega parka Sterling Forest

»Očitno je bilo, da jez pušča,« pojasnjuje Jeffrey Hutchinson, takratni upravitelj državnega parka Sterling Forest, »in če bi popustil, bi to lahko imelo resne posledice. V soseski Woodlands bi vse hiše ali večino od njih lahko odnesla voda.«

Robert R. Werner, predsednik združenja lastnikov hiš v tej soseski, je rekel: »Nekaj mi je jasno: Če se Jehovove priče ne bi zavzele za obnovo jezu, se tega ne bi lotil nihče, dokler jez ne bi zatajil. Če bi se to zgodilo, bi bilo v nevarnosti življenje in imetje stanovalcev.«

Soseska The Woodlands at Tuxedo (zgoraj levo) je manj kot kilometer in pol stran od svetovnega središča Jehovovih prič (spodaj desno) in jezu na Modrem jezeru.

»Leta 2011 je popustil jez na jezeru Echo Lake, ki se nahaja manj kot 50 kilometrov stran od Modrega jezera. Voda je uničila del soseske East Village v Tuxedu,« komentira Jeffrey Hutchinson. Ko je popustil jez na jezeru Echo Lake, je po ocenah mestnih inženirjev v reko Ramapo steklo skoraj 380 milijonov litrov vode. Površina tega jezera je 5,2 hektarja, kar ni niti ena osmina površine Modrega jezera, ki znaša 46,5 hektarja.

Jez na Modrem jezeru, ki so ga zgradili leta 1956, je na vzhodni strani jezera in je bil prvotno sestavljen iz dveh delov, iz glavnega zemeljskega jezu in betonskega prelivnega polja. Na dnu jezera je bil vgrajen tudi varnostni zasun, s katerim so lahko znižali gladino jezera v nujnem primeru.

Richard Devine, predsedujoči odbora za gradnjo v Warwicku, pojasnjuje: »Veseli smo, da je bil projekt sanacije jezu uspešen, in cenimo pomoč podjetja SUEZ Water. Naša gradbena ekipa je utrdila jez, zamenjala star, pokvarjen zasun z novim, zgradila pomožno prelivno polje ter povišala in utrdila glavno betonsko prelivno polje. Obnovljeni jez ustreza predpisom in standardom za varnost.«

Jeffrey Hutchinson je takole strnil svoj pogled na Priče in njihovo sodelovanje pri projektu: »Naredite mnogo dobrega za lokalno skupnost in pomagate povsod, kjer lahko. Ko gradite, delate vrhunsko in okoljsko ozaveščeno.«

Predstavnik za medije:

David A. Semonian, oddelek za javne informacije, tel. +1 718 560 50 00

 

Odstranjevanje nedelujočega odtočnega zasuna z dna Modrega jezera. Z novim varnostnim zasunom se bo ob nevarnosti poplave znižalo gladino jezera.

Nameščanje nove lovilne rešetke, ki bo na dnu jezera preprečevala, da bi večji kosi plavja zašli v odtočni zasun, ko se ga bo odprlo.

Delavci organizacije Watchtower povečujejo glavno prelivno polje. Odvečna padavinska voda se iz Modrega jezera izteka čez prelivno polje v bližnji potok.

Delavci organizacije Watchtower so betonski krili glavnega prelivnega polja povišali za več kot en meter in popravili razpoke v betonu.

Nadomeščanje podstandardne zemljine z ustreznim konstrukcijskim zasipom. Za utrditev jezu je bilo potrebnih okoli 19.000 kubičnih metrov tega zasipa.

Izravnavanje in utrjevanje konstrukcijskega zasipa

Ekipa za urejanje okolice je poskrbela, da se bo jez skladal z okolico, zato je dodala zgornjo plast zemljine in jo zatravila z avtohtonimi vrstami trav.