NEW YORK: Od avgusta do oktobra 2015 je bila gradnja novega svetovnega središča Jehovovih prič v Warwicku v New Yorku na vrhuncu, saj je pri tem projektu vsak dan pomagalo po 3800 prostovoljcev.

Na vrhuncu gradnje je približno 40 avtobusov vsak dan vozilo kakih 3800 prostovoljcev na gradbišče in z njega.

Za prostovoljce se uporablja kar osem začasnih jedilnic.

Od pričetka gradnje julija 2013 pa do sedaj je več kot 18.000 Prič pripotovalo iz vseh zveznih držav, med drugim tudi z Aljaske in Havajev, in pomagalo pri gradbenih delih. Vsak konec tedna pride približno od 400 do 500 delavcev, čeprav je ta številka v glavni fazi poskočila na več kot 700. Velika večina prostovoljcev je opravljala naloge, ki so trajale od enega tedna do štirih.

Richard Devine, predsedujoči odbora za gradnjo v Warwicku, pojasnjuje: »Vsak dan dela na tisoče ljudi, zato bi na gradbiščih zlahka nastala gneča. Da bi stvari ohranili organizirane in učinkovite, kakih 400 prostovoljcev ni delalo v dnevni izmeni, temveč od treh popoldan do dveh zjutraj.« Ta druga izmena je trajala od maja do septembra.

Pogled ob sončnem zahodu na to, kar bo glavni vhod kompleksa novega svetovnega središča Prič.

Odbor za gradnjo poroča, da bosta dve stanovanjski zgradbi od štirih dokončani januarja 2016, kot je bilo načrtovano. Toda po besedah gospoda Devina »je celoten projekt zaradi velikanskega truda pri koordinaciji štiri mesece pred načrtovanim rokom«. Drugi stanovanjski zgradbi, pisarniški objekt in objekt za vzdrževalna dela naj bi bili predvidoma končani 1. septembra 2016.

Pogled na novo svetovno središče iz ptičje perspektive

Predstavnik za medije:

Mednarodno: J. R. Brown, oddelek za javne informacije, tel. +1 718 560 5000