NEW YORK, ZDA: Jehovove priče si nenehno prizadevajo, da bi bilo Sveto pismo na voljo čim več ljudem, zato so izdali revidiran angleški prevod Sveto pismo – prevod novi svet v povečanem formatu. Prvi natis se tiska v Združenih državah in na Japonskem ter bo imel naklado 424.000 izvodov.

Priče so na letni skupščini, ki so jo 5. in 6. oktobra 2013 prenašali po spletu v 31 državah, izdali revidiran angleški Prevod novi svet v običajnem, srednjem formatu. Ta prevod iz leta 2013 je najbolj dovršena revizija po letu 1984. Do njega je mogoče dostopati tudi z aplikacijo JW Library, ki so jo Priče objavili 7. oktobra 2013. Namesti se jo lahko na razne operacijske sisteme in ima že skoraj 1,4 milijona prenosov. Revidirani Prevod novi svet je na voljo tudi v različnih elektronskih formatih na spletnem mestu www.jw.org.

Revidirani Prevod novi svet v vseh formatih vsebuje skoraj 60.000 navzkrižnih navedenk, ki bralcu pomagajo bolje razumeti sobesedilo biblijskih poročil. V njem so tudi barvne sheme, zemljevidi biblijskih dežel in tabele, ki prikazujejo nekaj podrobnosti iz vsakdanjega življenja v biblijskih časih. Eden od dodatkov med drugim pojasnjuje načela za prevajanje Svetega pisma in zgodovino o tem, kako se je ta knjiga pisala in ohranila.

V angleškem Prevodu novi svet iz leta 1984 je bilo Božje osebno ime že zapisano približno 7000-krat. Toda revidirani prevod iz leta 2013 odraža rezultate novejših raziskav glede tega, kje se je Božje ime pojavljalo v najstarejših rokopisih Svetega pisma. Na podlagi dodatnega pregledovanja Mrtvomorskih zvitkov in drugih staroveških rokopisov revidirani Prevod novi svet vsebuje še šest mest, na katerih se pojavlja Božje ime. Ta mesta so Sodniki 19:18; 1. Samuelova 2:25; 6:3; 10:26; 23:14; 23:16. V dodatku je tudi razprava o uporabi Božjega imena v staroveških hebrejskih in grških rokopisih pa tudi o njegovem pojavljanju v svetopisemskih prevodih v številnih sodobnih narečjih in jezikih.

Priče že dolgo časa tiskajo, razdeljujejo in prevajajo Prevod novi svet, ki med biblicisti slovi po svoji točnosti. V angleščini je bil v celoti prvič na voljo leta 1961. Leta 1963 je časopis The New York Times poročal, da bo ta prevod, kot je bilo objavljeno na zborovanju Prič na Jenkijskem stadionu, na voljo še v šestih jezikih. Od takrat so ga Priče prevedli že v več kot 120 jezikov. V zadnjih letih se je odbor za pripravo Prevoda novi svet odločil za revizijo. Njihov cilj je bil, da bi revidirani prevod ustrezal spremembam v sodobni angleščini in razjasnil nekatere svetopisemske izraze, zaradi česar bi bil lažje berljiv in razumljiv. Revidirani Prevod novi svet vsebuje ta najnovejša dognanja v prevajanju Svetega pisma.

»Bilo je res vznemirljivo, ko smo pred več kot 50 leti dobili prve izdaje Prevoda novi svet, še bolj vznemirljivo pa je sedaj, ko imamo najnovejšo revidirano izdajo,« pravi J. R. Brown, predstavnik Jehovovih prič s svetovnega sedeža. »Naš namen je, da bi bilo Sveto pismo razumljivo vsem in da bi bilo prevedeno v točnem, dostojanstvenem in sodobnem jeziku.«

Predstavnik za medije:

Mednarodno: J. R. Brown, oddelek za javne informacije, tel. +1 718 560 50 00