Preskoči na vsebino

20. DECEMBER 2017
RUSIJA

V Rusiji Prevod novi svet ostaja prepovedan

V Rusiji Prevod novi svet ostaja prepovedan

Leningrajsko regionalno sodišče je 20. decembra 2017 zavrnilo našo pritožbo na avgustovsko odločitev vyborškega mestnega sodišča, s katero je bilo prepovedano Sveto pismo – prevod novi svet v ruščini, in ga s tem razglasilo za ekstremistično publikacijo. Na obravnavi je bilo prisotnih približno 30 ljudi, med njimi tudi predstavniki iz veleposlaništev Nizozemske, Švice, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.

Med obravnavo so pritožniki večkrat predstavili jasne dokaze o pristranskosti in neustrezni izvedbi sodno odrejene strokovne študije, ki trdi, da Prevod novi svet ni Biblija, s čimer je pripomogla k temu, da je bil razglašen za »ekstremistično« publikacijo.

Tako imenovani strokovnjaki so odločno zagovarjali svojo trditev, da Prevod novi svet ni Biblija, ker domnevno v njem ne piše, da je Biblija. Pritožniki pa so pozornost usmerili na 5. stran v ruskem Prevodu novi svet iz leta 2007, v katerem jasno piše: »To je nov prevod Biblije v ruščino.« Kritizirali so tako imenovane strokovnjake, ki so kljub temu, da so študijo izvajali 287 dni, spregledali to preprosto dejstvo, ki je napisano v 3. odstavku predgovora v Prevodu novi svet.

Med zaslišanjem je ena od sodno odrejenih strokovnjakinj svojo prvotno trditev zagovarjala tudi z izjavo, da se Prevod novi svet ne more šteti za Biblijo, če nima odobritve patriarha ali če ni beseda za besedo enak takšnemu prevodu. Poleg tega so »strokovnjaki« ugovarjali uporabi Božjega osebnega imena Jehova in trdili, da besedilo v Prevodu novi svet ni v skladu z nekaterimi cerkvenimi nauki. Sodišče je zavrnilo vse predloge pritožnikov, da se izvede nova, nepristranska strokovna študija Prevoda novi svet.

Sedaj ko je bila pritožba zavrnjena, našim sovernikom v Rusiji ni več na voljo nobeno pravno sredstvo znotraj ruskega pravnega sistema, zato bodo zadevo predali na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Jehovove priče po vsem svetu so prepričane, da nobeni človeški ustanovi ne bo uspelo izbrisati Božje Besede in da bodo sedanji poskusi preprečitve njenega širjenja nazadnje propadli. (Izaija 40:8)

Predstavnik za medije:

Mednarodno: David A. Semonian, oddelek za javne informacije, +1 845 524 30 00