LILONGWE, Malavi: Aaron Mankhamba, star 18 let, in Hastings Mtambalika, star 15 let, ki sta otroka Jehovovih prič, sta se 3. maja 2017 lahko vrnila v šolske klopi osnovne šole v Khombeju. Pouka nista smela obiskovati od 13. februarja 2017, saj sta bila izključena, ker na zboru učencev šole nista hotela peti državne himne. V šolo sta bila ponovno sprejeta po tem, ko so se njuni starši in predstavniki podružničnega urada Jehovovih prič pritožili na šolsko upravo.

Predstavnikom podružničnega urada sta bili v pomoč dve pismi malavijske vlade, ki so ju pokazali šolski upravi med pogovorom z njo. V pismu iz leta 1997, ki je bilo pravzaprav naslovljeno na Jehovove priče v Malaviju, je uradno pisalo, da so Priče izvzete pri petju državne himne. Pismo iz leta 2017 pa šolnike spodbuja, naj spoštujejo pravico učencev do svobode veroizpovedi.

Hastings pojasnjuje, da so ju ponovno sprejeli v šolo ravno v najpomembnejšem delu šolskega leta, ko se približuje nacionalno preverjanje znanja: »Zelo naju je skrbelo, da ne bova mogla opravljati nacionalnega preverjanja znanja. Ti testi so samo enkrat na leto.« Če tega preverjanja znanja ne bi opravila uspešno, bi morda morala ponavljati razred.

Augustine Semo, malavijski predstavnik Jehovovih prič za medije, pravi: »Učenca sta vesela, da se je spoštovalo njuno vest, in hvaležni smo šolski upravi, da se je odločila podpreti pravico do svobode veroizpovedi in ju vzela nazaj v šolo.«

Predstavnika za medije:

Mednarodno: David A. Semonian, oddelek za javne informacije, +1 845 524 30 00

V Malaviju: Augustine Semo, +265 1 762 111