Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

2. DECEMBER 2016
ITALIJA

V italijanskem zaporu uprava zaradi dobrega vpliva na zapornike dala prostor za »kraljestveno dvorano«

V italijanskem zaporu uprava zaradi dobrega vpliva na zapornike dala prostor za »kraljestveno dvorano«

RIM, Italija: Uprava zapora v kraju Bollate, ki leži 15 kilometrov severno od Milana, je Jehovovim pričam zaradi njihovega družbenokoristnega dela dala na voljo veliko sobo, da jo uporabijo za kraljestveno dvorano, kot se imenuje njihov prostor za čaščenje Boga.

Direktor zapora, dr. Massimo Parisi, pravi, da je bil zapor Bollate zgrajen z namenom rehabilitacije zapornikov, in pojasnjuje: »Eden od naših ciljev je ta, da zapornikom znova damo upanje, in to skušamo doseči z različnimi metodami. Razvijanje duhovnosti štejemo za enako pomembno metodo kot druge.« Zadnjih 13 let uprava Jehovovim pričam dovoli, da z zaporniki vodijo brezplačne svetopisemske tečaje. Kakšni so rezultati? Direktor zapora je povedal: »Priče z nami sodelujejo že leta in njihovo svetopisemsko izobraževanje je obrodilo pozitivne spremembe v življenju nekaterih naših zapornikov. [...] Zato smo menili, da bi bilo Pričam dobro dati na razpolago prostor, ki bi ga lahko uporabile, da bi tem zapornikom pomagale izkoristiti ves njihov potencial.« Priče v tem prostoru organizirajo verske shode in v zadnjih mesecih se je dvakrat zgodilo, da je bilo navzočih več kot 100 zapornikov.

Pogled na zapor Bollate

Christian Di Blasio, italijanski predstavnik Jehovovih prič za medije, je izjavil: »Veseli smo, da nam je uprava zapora Bollate na svojo pobudo znotraj zapora dala na voljo ta prostor za čaščenje Boga in tako omogočila naš program pomoči. Tudi v prihodnje si želimo sodelovanja z upravo, da bomo zapornikom lahko pomagali s svetopisemskim izobraževanjem, ki je prilagojeno njihovim duhovnim potrebam.«

Predstavnika za medije:

Mednarodno: David A. Semonian, oddelek za javne informacije, +1 718 560 50 00

V Italiji: Christian Di Blasio, +39 06 872 941