Preskoči na vsebino

23. MAJ 2018
ITALIJA

Univerza v Padovi gostila pomembno konferenco o napredku brezkrvnega zdravljenja

Univerza v Padovi gostila pomembno konferenco o napredku brezkrvnega zdravljenja

RIM, Italija: V petek, 24. novembra 2017, je na Univerzi v Padovi, ki je druga najstarejša univerza v Italiji, potekala konferenca z naslovom Odrasli pacienti, ki odklanjajo krvno transfuzijo: Kakšne so možnosti zdravljenja? (Blood Save 2017). Na njej so se zbrali strokovnjaki s področja medicine, bioetike in prava. Konferenco je sponzoriralo več kot 25 italijanskih znanstvenih društev in združenj ter italijansko ministrstvo za zdravje.

Dr. Luca P. Weltert

Za krvno transfuzijo običajno velja prepričanje, da je neškodljiva in edina oblika zdravljenja, ki rešuje življenja pacientov pri zapletenih medicinskih in kirurških posegih. Tej domnevi so nasprotovali mnogi govorniki na konferenci. Eden od gostujočih strokovnjakov, dr. Luca P. Weltert, ki je kardiotorakalni kirurg v bolnišnici European Hospital v Rimu, je pojasnil: »Danes smo videli, da so lahko transfuzije škodljive in da v mnogih primerih niso nujne.«

Dr. Weltert in drugi zdravniki, ki so predavali na konferenci, so do tega sklepa prišli na podlagi svojih delovnih izkušenj in dokazov iz znanstvenih raziskav, ki potrjujejo povezavo med krvnimi transfuzijami in povečano umrljivostjo, obolevnostjo, dobo hospitalizacije in drugimi resnimi zdravstvenimi tveganji za prejemnike transfuzij. *

»Danes smo videli, da so lahko transfuzije škodljive in da v mnogih primerih niso nujne.« (Dr. Luca Weltert, kardiotorakalni kirurg v bolnišnici European Hospital v Rimu)

Na podlagi takšnih znanstvenih dokazov in visokih stroškov krvnih transfuzij je Svetovna zdravstvena organizacija leta 2010 prepoznala potrebo po kliničnem vodenju transfuzijskega zdravljenja. To je multidisciplinarni in večstranski pristop, ki se osredinja na varovanje pacienta in zdravja, izboljša rezultate zdravljenja in občutno zmanjša uporabo krvnih transfuzij. Svetovna zdravstvena organizacija je z resolucijo pozvala vseh 193 držav članic Združenih narodov, naj upoštevajo metode kliničnega vodenja transfuzijskega zdravljenja.

Profesorica Stefania Vaglio

Profesorica Stefania Vaglio, ki je vodja transfuzijske medicine na univerzitetni kliniki Sant’Andrea v Rimu, je podrobno razpravljala o novih pogledih kliničnega vodenja transfuzijskega zdravljenja. Izjavila je, da je v preteklosti zdravstvena oskrba slonela na ravnanju in upravljanju z darovano krvjo, vendar se zdaj »ne osredotoča več na krvodajalčevo kri, temveč na pacientovo«. Eden od ciljev kliničnega vodenja transfuzijskega zdravljenja je »karseda zmanjšati izgubo krvi tako, da je v postopku najpomembnejši pacient [...] in se vsa pozornost usmeri na to, da se ohrani njegova kri«. Profesorica Vaglio je prav tako pojasnila, da zdravstvene tehnike ohranjanja pacientove krvi »dejansko pomenijo boljšo kakovost zdravljenja«.

Dr. Tommaso Campagnaro, ki je splošni kirurg na univerzitetni kliniki v Veroni, je potrdil, da metode za preprečevanje transfuzije prinašajo koristi. Analiziral je podatke o najzahtevnejših abdominalnih kirurških posegih, ki so bili opravljeni v obdobju vse od konca devetdesetih let 20. stoletja, in sklenil: »Pri pacientih, ki niso prejeli transfuzije, je bilo v primerjavi s tistimi, ki so jo prejeli, manj zapletov in nižja stopnja umrljivosti.«

»Pri pacientih, ki niso prejeli transfuzije, je bilo v primerjavi s tistimi, ki so jo prejeli, manj zapletov in nižja stopnja umrljivosti.« (Dr. Tommaso Campagnaro, splošni kirurg na univerzitetni kliniki v Veroni)

Izredna profesorica Anna Aprile

Dr. Campagnaro se je tako kot še nekaj govornikov javno zahvalil Jehovovim pričam, ker so spodbudile zdravnike, da razvijajo alternative krvnim transfuzijam. Anna Aprile, ki je izredna profesorica medicinskega prava na Univerzi v Padovi, je dejala: »Zahvaljujemo se Jehovovim pričam, da so sprožile vprašanje glede pravice odklanjanja transfuzij, in tako vsem pomagale razmisliti o tem vprašanju in sprejeti izziv zmanjšanja porabe krvi.«

»Zahvaljujemo se Jehovovim pričam, da so sprožile vprašanje glede pravice odklanjanja transfuzij [...]« (Anna Aprile, izredna profesorica medicinskega prava na Univerzi v Padovi)

Govorniki so predstavljali različna specializirana področja medicine, kot so anesteziologija, kardiologija, ginekologija, hematologija, onkologija in ortopedija. Njihovo sporočilo je bilo enotno: na podlagi vse večje količine objavljenih podatkov in izkušenj strokovnjakov bi morali biti zdravstvo, zakonodajalci ter splošna javnost odprti za metode kliničnega vodenja transfuzijskega zdravljenja.

Udeleženci konference v Morgagnijevi predavalnici na Univerzi v Padovi spremljajo program.

Dr. Weltert dodaja: »Kirurško zdravljenje disekcije aorte velja v sodobni kirurgiji za najtežji operativni poseg na človeškem telesu. [...] Če lahko [ta poseg] opravimo brez krvi, potem lahko tudi vse ostale.«

Predstavnika za medije:

Mednarodno: David A. Semonian, oddelek za javne informacije, +1 845 524 30 00

V Italiji: Christian Di Blasio, +39 06 872 941

^ odst. 4 Na primer, na konferenci je bila omenjena nedavna raziskava, ki so jo opravili v Zahodni Avstraliji in objavili v reviji Transfusion, eni od vodilnih revij o transfuzijski medicini. Avtorji raziskave opisujejo rezultate obsežnega šestletnega projekta, katerega namen je bil, da se v celotnem zdravstvenem sistemu uvede celovit program kliničnega vodenja transfuzijskega zdravljenja. Preučili so podatke 605.046 pacientov, ki so se zdravili v štirih večjih bolnišnicah za terciarno oskrbo odraslih. V času raziskave se je poraba krvnih pripravkov zmanjšala za 41 odstotkov. Poleg tega se je v istem obdobju v bolnišnici za 28 odstotkov zmanjšala umrljivost, v povprečju se je za 15 odstotkov zmanjšala doba hospitalizacije, za 21 odstotkov se je zmanjšalo število bolnišničnih okužb, za 31 odstotkov je bilo manj srčnih napadov in kapi. Program kliničnega vodenja transfuzijskega zdravljenja je prispeval k boljšim rezultatom zdravljenja, manjši porabi krvnih pripravkov in nižjim stroškom le-teh.