AKRA, Gana: Jehovove priče so konec avgusta 2015 končali z akcijo pomoči v glavnem ganskem mestu Akra, kjer so hude poplave povzročile razdejanje in je življenje izgubilo več kot 200 ljudi.

Krajevni Priče kažejo, kako visoko je bila voda pri nekem soverniku, ki se je moral zaradi poplav odseliti.

Čeprav nobena Priča ni umrla, pa jih je kakih 250 moralo zapustiti svoj dom. Dan po poplavah, 4. junija 2015, je ganska podružnica Jehovovih prič organizirala odbor za pomoč ob naravnih nesrečah, katerega glavna naloga je bila priskrbeti osnovne potrebščine, kot so odeje, oblačila in voda. Odbor za pomoč je tudi organiziral čiščenje in popravila poplavljenih domov. Priče na območju Akre so pomagali tako, da so sovernikom, ki so imeli poplavljene domove, dali na razpolago svoje domove za začasno namestitev.

Dossou Amevor (skrajno levo), ki je vodja odbora za pomoč ob naravnih nesrečah, nadzoruje razdeljevanje vzmetnic pri atimanski kraljestveni dvorani v Madini v Akri.

V Adabraki je zaradi poplav prišlo na neki bencinski črpalki do eksplozije, kar je poškodovalo vodovodne cevi in prekinilo oskrbo z vodo. Podružnica je pri adabraški kraljestveni dvorani (prostor za čaščenje) za Priče in njihove sosede postavila cisterno z vodo.

Podružnica je v soboto, 6. junija, na področje poslala dve zdravniški ekipi Prič, pet zdravnikov in dva zdravstvena tehnika, da bi poskrbeli za sovernike in druge poškodovance v Alaju in Adabraki. Zdravili so različne bolezni, na primer malarijo, okužbe dihal in drisko. Poleg tega so Priče, ki so jih prizadele poplave, obiskali predstavniki podružnice in drugi soverniki, da bi jim nudili duhovno in čustveno oporo.

Zdravniška ekipa v adabraški kraljestveni dvorani, ki jo uporabljajo kot zdravstveno postajo.

Nathaniel Gbedemah, ganski predstavnik Jehovovih prič za medije, pravi: »Zelo nas boli, ko vidimo, koliko škode in smrti so povzročile poplave v Akri. Tako kot Jehovove priče pomagajo ob nesrečah drugod po svetu, tudi mi delamo vse, kar lahko, da bi poskrbeli za čustvene, fizične in duhovne potrebe ljudi, ki jih je prizadela ta nesreča.«

Predstavnika za medije:

Mednarodno: J. R. Brown, oddelek za javne informacije, tel. +1 718 560 50 00

V Gani: Nathaniel Gbedemah, tel. +223 30 701 01 10