STRASBOURG, Francija: Evropsko sodišče za človekove pravice je 27. novembra 2012 razsodilo, da mora armenska vlada 17 ugovornikom vesti, ki so jim bile kršene človekove pravice, plačati odškodnino in sodne stroške v višini 112.000 evrov.

Leta 2005 je 17 mladih Jehovovih prič opravljalo nadomestno civilno službo. Toda ko so ugotovili, da jo nadzoruje in vodi vojska, je niso več mogli opravljati s čisto vestjo, zato so odstopili od nje. Zaradi tega so jih aretirali in sodno preganjali. Nekatere so v predkazenskem postopku priprli za nekaj mesecev. Navsezadnje so enajstim izrekli zaporno kazen od dveh do treh let.

Evropsko sodišče je razsodilo, da sta bila kazenski pregon in pripor teh Prič nezakonita, saj leta 2005 v Armeniji ni bilo zakona, po katerem bi bila opustitev nadomestne civilne službe kaznivo dejanje. Po mnenju sodišča je Armenija kršila pravico Prič do svobode in varnosti, ki jo ščiti 5. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah. Čeprav je armenska vlada kasneje umaknila vse obtožbe proti sedemnajsterici, pa ni želela nič slišati o izplačilu odškodnine za nezakonit kazenski pregon in pripor. Zato je sodišče Armeniji naložilo, naj plača nadomestilo za moralno škodo in sodne stroške.

Ta sodba je zadnja v nizu štirih razsodb Evropskega sodišča proti Armeniji v zvezi z nevtralnostjo. V vseh štirih primerih so armenske oblasti neprimerno ravnale z ugovorniki vesti, ki pripadajo Jehovovim pričam, in jih krivično obravnavale, kakor da so nevarni kriminalci.

»Ta razsodba Evropskega sodišča bo pripomogla k temu, da se popravijo krivice, storjene tem Jehovovim pričam,« pravi André Carbonneau, odvetnik tožnikov. »Ta niz zmag na Evropskem sodišču proti Armeniji pošilja drugim članicam Sveta Evrope pa tudi državam, kot so Eritreja, Južna Koreja in države Srednje Azije, jasno sporočilo glede pravice Jehovovih prič, da zavrnejo služenje vojaške obveznosti.«

Predstavnika za medije:

David Semonian, oddelek za javne informacije, tel. +1 718 560 50 00

V Armeniji: Tigran Harutyunyan, tel. +374 93 900 482