Vrhovno sodišče »Ljudske republike Doneck« je 26. septembra 2018 razglasilo versko skupnost Jehovovih prič za »ekstremistično« in prepovedalo naše dejavnosti. Med sodno obravnavo nista za mnenje koga od Jehovovih prič prosila niti državni tožilec, ki je vložil tožbo proti pravni osebi Jehovovih prič, niti sodišče. Prepoved je le zadnje dejanje naraščajočega verskega preganjanja Jehovovih prič, ki postaja vse bolj običajno v tej regiji.

Okoliščine naših bratov in sester na nekaterih področjih regij Doneck in Lugansk v vzhodni Ukrajini so se močno poslabšale, odkar je sredi leta 2017 vrhovno sodišče »Ljudske republike Doneck« razglasilo nekatere naše publikacije za »ekstremistične«. Tistega leta je policija zaslišala več kot 170 Prič. Oblasti v teh regijah so pričele sistematično zasegati kraljestvene dvorane. Do 29. avgusta 2018 je bilo zaseženih že 16 kraljestvenih dvoran.

Kljub tem napadom na naše čaščenje se naši bratje in sestre na teh območjih še naprej zanašajo na Boga rešitve. (Psalm 18:46)