Preskoči na vsebino

11. OKTOBER 2019
SVETOVNE NOVICE

Povzetek letne skupščine v letu 2019

Povzetek letne skupščine v letu 2019

V soboto, 5. oktobra 2019, je v zborski dvorani Jehovovih prič v Newburghu (zvezna država New York) potekal službeni sestanek družbe Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Po sestanku je Vodstveni organ predstavil spodbuden duhovni program 20.679 navzočim, med katerimi so bili tudi tisti, ki so spremljali prenos programa na drugih lokacijah. Sledi povzetek vsakega dela programa. *

»Vaš Voditelj je eden, Kristus«

Brat Gerrit Lösch, ki je služil kot predsedujoči programa, je imel uvodni govor, ki je temeljil na Mateju 23:10. V njem je poudaril, da naš voditelj ni človek, temveč Jezus Kristus.

Jehova nas uporablja pri pomoči ob nesrečah

Brat Stephen Lett je pojasnil pomembnost tega, da smo veseli darovalci. Takšno velikodušnost lahko na primer pokažemo tako, da smo pripravljeni pomagati ob nesrečah. Brat Lett je predstavil kratko poročilo o škodi, ki so jo v službenih letih 2018 in 2019 povzročile naravne nesreče, in o tem, kako je bila organizirana pomoč. Posledice takšnih nesreč je občutilo več kot 900.000 naših sovernikov. Poškodovanih ali uničenih je bilo več kot 700 kraljestvenih dvoran in 15.000 domov naših bratov in sester. Jehovove priče so za pomoč ob naravnih nesrečah porabile 49,5 milijona ameriških dolarjev.

Med to točko so si navzoči lahko ogledali tudi videoposnetke, v katerih so oznanjevalci, ki jim je takšna pomoč koristila, izrazili hvaležnost.

Z nami je dobrotljiva roka našega Boga, zato vstanimo in zidajmo | Videoposnetek

V tem videoposnetku je bilo pojasnjeno, da Jehovove priče skrbijo za skoraj 80.000 objektov po vsem svetu. Predstavljene so bile tudi metode, ki jih uporabljamo pri vzdrževanju, obnovi in gradnji teokratičnih objektov.

Nakup zemljišč skozi zgodovino | Videoposnetek

V tem videoposnetku z intervjuji iz našega arhiva so spregovorili bratje Max Larson, George Couch in Gilbert Nazaroff, ki so v preteklosti pomagali pri izbiri in nakupu zemljišč za podružnični urad in naše svetovno središče v Združenih državah. Vsi trije so povedali, kako so pri nakupu zemljišč jasno videli Jehovovo roko.

Načrtovan je nov gradbeni projekt | Videoposnetek

V tem videoposnetku je bilo objavljeno, da Jehovove priče nameravajo medijsko produkcijo združiti v novih objektih, ki bodo zgrajeni v Ramapu (zvezna država New York). Zemljišče je okoli tri kilometre oddaljeno od svetovnega središča v Warwicku. Gradnja naj bi se začela leta 2022 in končala decembra 2026. Po ocenah se bo med glavno fazo gradnje vsak dan potrebovalo 1500 prostovoljcev.

Upodobitev novih betelskih objektov, ki bodo zgrajeni v Ramapu. V njih bodo studii, pisarne, stanovanja in center za obiskovalce.

Nova aplikacija za prošnje | Videoposnetek

V tem videoposnetku je bilo pojasnjeno, da bodo oznanjevalci, ki bi radi več naredili za Jehova, od januarja 2020 lahko izpolnili prošnje na jw.org in jih poslali v pregled starešinam v svoji občini.

Nova možnost dostopa do zvočnih datotek na jw.org

Do izbranih vsebin na jw.org se zdaj lahko dostopa z virtualnima asistentoma Amazon Alexa ali Google Assistant.

Napad, ki bo prišel s severa

Brat David Splane je objavil novo razumevanje prerokbe iz 2. poglavja Joelove knjige, ki opisuje roj kobilic. Veselimo se, da bomo to jasnejše razumevanje lahko preučevali, ko bo objavljeno v Stražnem stolpu.

Sveto pismo – prevod novi svet (preučevalna izdaja) v angleščini, ki vsebuje knjige od Mateja do Apostolskih del.

Preučujmo Sveto pismo s preučevalno izdajo Svetega pisma

Brat Samuel Herd je poudaril koristi Svetega pisma – prevod novi svet (preučevalna izdaja) v angleščini, ki je dostopno na spletu. Nato je objavil izid tiskane izdaje tega prevoda, ki vsebuje knjige od Mateja do Apostolskih del. Oznanjevalci lahko naročijo izvod v svoji občini.

Čaka nas delo!

Brat Anthony Morris je poudaril, da je oznanjevanje dobre novice najpomembnejše delo za prave kristjane. Dejavnosti, ki potekajo v teokratičnih objektih, pomagajo Vodstvenemu organu pri organiziranju oznanjevalske dejavnosti in oskrbovanju Jehovovega ljudstva z duhovno hrano. Brat Morris je citiral vznemirljive besede iz Stražnega stolpa, 1. avgust 1977: »Ko izbruhne ‚velika stiska‘, bi moralo biti oznanjevanje na višku, opravljeno z največjo energijo, in sicer po vsej Zemlji. Prihod Gospoda Jezusa, da izvrši sodno odločitev, bo popolnoma nenaden – tudi za Jehovovo ljudstvo – in nas bo nedvoumno presenetil sredi najbolj gorečega delovanja.«

Koga se moramo bati?

Brat Mark Sanderson je pojasnil, da Božje ljudstvo lahko pričakuje, da ga bodo sovražili »vsi narodi«, kot je to prerokoval Jezus. (Matej 24:9) Vendar nas je brat Sanderson spodbudil, naj se bojimo Jehova, ne pa ljudi. (Psalm 111:10)

Predstavljen je bil ganljiv videoposnetek o preganjanih bratih in sestrah v Rusiji, ki so povedali, kako so premagali strah pred preganjanjem. Ta govor in videoposnetek spodbujata vse Jehovove služabnike, da bi razvili enako stališče.

Ali ste povsem razsodni?

Brat Geoffrey Jackson je govoril o praktični vrednosti vrstice iz Krščanskih grških spisov, v kateri je izraz, ki dobesedno pomeni razsoden. Poudaril je tudi, kako pomembno je, da v teh zadnjih dneh ostajamo »popolnoma razsodni«. (1. Petrovo 1:13)

Ali boste to izpolnili?

Brat Kenneth Cook je objavil letni stavek za leto 2020, ki je vzet iz Mateja 28:19 in se glasi: Pojdite in mi pridobivajte učence. Krščujte jih. Poudaril je, da moramo pomagati tistim, ki imajo prav naravnano srce, da posvetijo svoje življenje Jehovu in se krstijo.

Duhovni programi, kot je letna skupščina, nas motivirajo, da se še naprej razdajamo, ko služimo Jehovu.

^ odst. 2 Celotni program letne skupščine bo objavljen januarja 2020 na jw.org.