Sanktpeterburško mestno sodišče bo v četrtek, 3. maja 2018, ob 11.30 obravnavalo našo pritožbo na razsodbo, s katero se je decembra 2017 omogočilo oblastem, da zasežejo naš nekdanji glavni urad v Rusiji. Če bo pritožba zavrnjena, lahko država nemudoma zaseže kompleks 14 objektov.