Še posebej hudo monsunsko obdobje je povzročilo smrtonosna neurja s strelami in po mnenju strokovnjakov najobilnejše padavine v nekaterih delih Indije v preteklem stoletju. V več zveznih državah je nastala škoda zaradi poplav in zemeljskih plazov. Umrlo je kar 700 ljudi in milijoni so se morali evakuirati.

Glede na podatke, ki so bili na voljo 31. julija 2017, med tamkajšnjimi Jehovovimi pričami ni žrtev ali huje poškodovanih. Domovi najmanj treh družin Prič so bili sicer poplavljeni, vendar ni nastala večja škoda. Občine Jehovovih prič v Indiji pomagajo prizadetim sovernikom z nujnimi potrebščinami.

Predstavnika za medije:

Mednarodno: David A. Semonian, oddelek za javne informacije, +1 845 524 30 00

V Indiji: Tobias Dias, +91 984 547 64 25