Preskoči na vsebino

Nekateri od naših bratov in sester iz Azerbajdžana, ki so bili leta 2010 pridržani. ESČP je razsodil, da je bila kršena njihova verska svoboda.

27. FEBRUAR 2020
AZERBAJDŽAN

ESČP sprejel ugodni razsodbi v primerih, ki sta povezana z Azerbajdžanom

ESČP sprejel ugodni razsodbi v primerih, ki sta povezana z Azerbajdžanom

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v dveh primerih, ki sta povezana z našo versko svobodo v Azerbajdžanu, objavilo ugodni razsodbi za Jehovove priče. Upamo, da bosta ti razsodbi ESČP-ja pripomogli k temu, da bodo naši bratje in sestre po vsej državi imeli več verske svobode.

Sodišče je 20. februarja 2020 odločalo o primeru Nasirov in drugi proti Azerbajdžanu, ki je bil na ESČP poslan leta 2010, in o primeru Verska skupnost Jehovovih prič proti Azerbajdžanu, ki je bil na ESČP poslan leta 2009. Glede primera Nasirov je sodišče razsodilo, da je Azerbajdžan kršil 5. in 9. člen (pravica do svobode in svoboda vere) Evropske konvencije o človekovih pravicah, saj je leta 2010 večkrat zaprl, obsodil in oglobil Jehovove priče, samo zato ker so oznanjevale. Sodišče je odločilo, da mora Azerbajdžan vsaki Priči, s katero se ni ravnalo pravično, plačati 3000 EUR zaradi moralne škode. Tako mora vse skupaj plačati 21.000 EUR. Glede primera Verska skupnost Jehovovih prič pa je sodišče razsodilo, da je Azerbajdžan kršil 10. člen (svoboda izražanja) Evropske konvencije o človekovih pravicah, ko je našim sovernikom preprečil uvoz in razdeljevanje nekaterih naših publikacij.

Jason Wise, eden od odvetnikov, ki so pomagali pri primerih, pojasnjuje: »Jehovove priče so imele več let težave pri uvozu in razdeljevanju verske literature. Borili smo se v mnogih sodnih primerih, v katerih smo spodbijali prepoved uvažanja naše literature. Bilo je tudi več sodnih primerov, v katerih smo se borili, ker je vlada aretirala Priče, ki so drugim oznanjevale. Zato sta razsodbi ESČP-ja zelo pomembni za Jehovove priče v Azerbajdžanu. V primeru Verska skupnost Jehovovih prič je sodišče odločilo, da verska literatura Jehovovih prič drugim verskim skupnostim v Azerbajdžanu ne povzroča težav in nima drugih škodljivih učinkov. V primeru Nasirov pa je sodišče potrdilo, da se verska literatura na javnih krajih lahko razdeljuje posameznikom, ki niso Jehovove priče. Veseli smo, da je sodišče zaščitilo versko svobodo in svobodo izražanja v Azerbajdžanu.«

Brat Famil Nasirov je svoje občutke izrazil takole: »V preteklosti smo se v naši državi soočali z ogromno težavami. Bilo je povsem običajno, da so nas policisti pridržali in nas nato štiri ali pet ur zasliševali. Vendar se zaradi Jehovove podpore in truda naših dragih sovernikov to ne dogaja več. Sedaj lahko oznanjujemo bolj svobodno.«

Še preden je ESČP sprejel ti dve odločitvi, so naši soverniki v Azerbajdžanu že imeli nekaj več svobode glede čaščenja. Vlada je našim bratom dovolila, da so uvažali in razdeljevali našo literaturo. Od leta 2017 ni bil nihče od sovernikov denarno kaznovan zaradi obiskovanja naših shodov. Shodi trenutno potekajo v treh kraljestvenih dvoranah v Bakuju in na domovih Prič po vsej državi. Leta 2015 je azerbajdžanska vlada Jehovovim pričam dovolila, da imajo lahko slovesnost v spomin na Kristusovo smrt, regionalna zborovanja in zbore v najetih prostorih.

Hvaležni smo Jehovu za te ugodne razsodbe in za to, da še naprej podpira naše brate in sestre v Azerbajdžanu. (Psalm 98:1)