Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

19. VPRAŠANJE

O čem govorijo posamezne svetopisemske knjige?

HEBREJSKI SPISI (»STARA ZAVEZA«)

PETEROKNJIŽJE (5 KNJIG):

Od 1. do 5. Mojzesove knjige

Od ustvaritve do nastanka starodavnega izraelskega naroda

ZGODOVINSKE KNJIGE (12 KNJIG):

Jozue, Sodniki, Ruta

Vstop Izraelcev v Obljubljeno deželo in dogodki, ki so sledili za tem

1. in 2. Samuelova, 1. in 2. kraljev, 1. in 2. kroniška

Zgodovina izraelskega naroda vse do uničenja Jeruzalema

Ezra, Nehemija, Estera

Zgodovina Judov po vrnitvi iz pregnanstva v Babilonu

PESNIŠKE KNJIGE (5 KNJIG):

Job, Psalmi, Pregovori, Pridigar, Visoka pesem

Zbirke modrih izrekov in pesmi

PREROŠKE KNJIGE (17 KNJIG):

Izaija, Jeremija, Žalostinke, Ezekiel, Daniel, Ozej, Joel, Amos, Obadija, Jona, Miha, Nahum, Habakuk, Zefanija, Hagaj, Zaharija, Malahija

Prerokbe oziroma napovedi glede Božjega ljudstva

KRŠČANSKI GRŠKI SPISI (»NOVA ZAVEZA«)

ŠTIRJE EVANGELIJI (4 KNJIGE):

Matej, Marko, Luka, Janez

Zgodovina Jezusovega življenja in njegove svete službe

APOSTOLSKA DELA (1 KNJIGA):

Poročilo o nastanku krščanske občine in misijonarski dejavnosti

PISMA (21 KNJIG):

Rimljanom, 1. in 2. Korinčanom, Galačanom, Efežanom, Filipljanom, Kološanom, 1. in 2. Tesaloničanom

Pisma različnim krščanskim občinam

1. in 2. Timoteju, Titu, Filemonu

Pisma posameznim kristjanom

Hebrejcem, Jakob, 1. in 2. Petrovo, 1., 2. in 3. Janezovo, Juda

Splošna pisma kristjanom

RAZODETJE (1 KNJIGA):

Niz preroških videnj, ki jih je dobil apostol Janez