Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Preglednica svetopisemskih knjig

Knjige Hebrejskih spisov, napisane pred našim štetjem

IME KNJIGE

PISEC/-CI

KRAJ NASTANKA

ČAS NASTANKA (PR. N. ŠT.)

ČAS, KI GA ZAJEMA (PR. N. ŠT.)

1. Mojzesova

Mojzes

pustinja

1513

od »v začetku« do 1657

2. Mojzesova

Mojzes

pustinja

1512

1657–1512

3. Mojzesova

Mojzes

pustinja

1512

1 mesec (1512)

4. Mojzesova

Mojzes

pustinja in moabske ravnice

1473

1512–1473

5. Mojzesova

Mojzes

moabske ravnice

1473

2 meseca (1473)

Jozue

Jozue

Kanaan

ok. 1450

1473–ok. 1450

Sodniki

Samuel

Izrael

ok. 1100

ok. 1450–ok. 1120

Ruta

Samuel

Izrael

ok. 1090

11 let vladanja sodnikov

1. Samuelova

Samuel; Gad; Natan

Izrael

ok. 1078

ok. 1180–1078

2. Samuelova

Gad; Natan

Izrael

ok. 1040

1077–ok. 1040

1. kraljev

Jeremija

Judovo

580

ok. 1040–911

2. kraljev

Jeremija

Judovo in Egipt

580

ok. 920–580

1. kroniška

Ezra

Jeruzalem (?)

ok. 460

po 1. kroniški 9:44: ok. 1077–1037

2. kroniška

Ezra

Jeruzalem (?)

ok. 460

ok. 1037–537

Ezra

Ezra

Jeruzalem

ok. 460

537–ok. 467

Nehemija

Nehemija

Jeruzalem

po 443

456–po 443

Estera

Mardohej

Šušan, Elam

ok. 475

493–ok. 475

Job

Mojzes

pustinja

ok. 1473

več kot 140 let med 1657 in 1473

Psalmi

David in drugi

 

ok. 460

 

Pregovori

Salomon; Agur; Lemuel

Jeruzalem

ok. 717

 

Pridigar

Salomon

Jeruzalem

pr. 1000

 

Visoka pesem

Salomon

Jeruzalem

ok. 1020

 

Izaija

Izaija

Jeruzalem

po 732

ok. 778–po 732

Jeremija

Jeremija

Judovo; Egipt

580

647–580

Žalostinke

Jeremija

okolica Jeruzalema

607

 

Ezekiel

Ezekiel

Babilon

ok. 591

613–ok. 591

Daniel

Daniel

Babilon

ok. 536

618–ok. 536

Ozej

Ozej

Samarija (pokrajina)

po 745

pr. 804–po 745

Joel

Joel

Judovo

ok. 820 (?)

 

Amos

Amos

Judovo

ok. 804

 

Obadija

Obadija

 

ok. 607

 

Jona

Jona

 

ok. 844

 

Miha

Miha

Judovo

pr. 717

ok. 777–717

Nahum

Nahum

Judovo

pr. 632

 

Habakuk

Habakuk

Judovo

ok. 628 (?)

 

Zefanija

Zefanija

Judovo

pr. 648

 

Hagaj

Hagaj

Jeruzalem

520

112 dni (520)

Zaharija

Zaharija

Jeruzalem

518

520–518

Malahija

Malahija

Jeruzalem

po 443

 

Knjige Grških spisov, napisane v našem štetju

IME KNJIGE

PISEC

KRAJ NASTANKA

ČAS NASTANKA (N. ŠT.)

ČAS, KI GA ZAJEMA

Matej

Matej

Izrael

ok. 41

2 pr. n. št.–33 n. št.

Marko

Marko

Rim

ok. 60–65

29–33 n. št.

Luka

Luka

Cezareja

ok. 56–58

3 pr. n. št.–33 n. št.

Janez

apostol Janez

Efez ali kje blizu

ok. 98

po uvodu: 29–33 n. št.

Apostolska dela

Luka

Rim

ok. 61

33–ok. 61 n. št.

Rimljanom

Pavel

Korint

ok. 56

 

1. Korinčanom

Pavel

Efez

ok. 55

 

2. Korinčanom

Pavel

Makedonija

ok. 55

 

Galačanom

Pavel

Korint ali sirska Antiohija

ok. 50–52

 

Efežanom

Pavel

Rim

ok. 60–61

 

Filipljanom

Pavel

Rim

ok. 60–61

 

Kološanom

Pavel

Rim

ok. 60–61

 

1. Tesaloničanom

Pavel

Korint

ok. 50

 

2. Tesaloničanom

Pavel

Korint

ok. 51

 

1. Timoteju

Pavel

Makedonija

ok. 61–64

 

2. Timoteju

Pavel

Rim

ok. 65

 

Titu

Pavel

Makedonija (?)

ok. 61–64

 

Filemonu

Pavel

Rim

ok. 60–61

 

Hebrejcem

Pavel

Rim

ok. 61

 

Jakob

Jakob (Jezusov brat)

Jeruzalem

pr. 62

 

1. Petrovo

Peter

Babilon

ok. 62–64

 

2. Petrovo

Peter

Babilon (?)

ok. 64

 

1. Janezovo

apostol Janez

Efez ali kje blizu

ok. 98

 

2. Janezovo

apostol Janez

Efez ali kje blizu

ok. 98

 

3. Janezovo

apostol Janez

Efez ali kje blizu

ok. 98

 

Juda

Juda (Jezusov brat)

Izrael (?)

ok. 65

 

Razodetje

apostol Janez

Patmos

ok. 96

 

[Pri nekaterih knjigah ni mogoče z gotovostjo potrditi imena piscev in kraja nastanka. Mnoge letnice so samo približne. Okrajšava pr. pomeni »pred«, ok. pa »okoli« oziroma »približno«.]