Sodniki 1:1–36

  • Osvajalski pohodi Judovega in Simeonovega rodu (1–20)

  • Jebusejci ostanejo v Jeruzalemu (21)

  • Jožefovi potomci zavzamejo Betel (22–26)

  • Kanaanci niso povsem pregnani iz dežele (27–36)

1  Po Jozuetovi smrti+ so Izraelci* vprašali Jehova:+ »Kdo od nas se bo šel prvi bojevat s Kanaánci?«  Jehova je odgovoril: »Judov rod naj gre.+ Deželo dajem* v njegove roke.«  Potem so možje iz Judovega rodu svojim bratom iz Símeonovega rodu rekli: »Pojdite se z nami bojevat proti Kanaáncem v deželo, ki nam je bila dodeljena*,+ mi pa bomo šli z vami v vašo.« In Símeonov rod je šel z njimi.  Ko so možje iz Judovega rodu šli v boj, jim je Jehova izročil v roke Kanaánce in Perizéjce.+ Tako so v Bézeku premagali 10.000 mož.  V Bézeku so našli Adoníja Bézeka, se bojevali z njim ter porazili Kanaánce+ in Perizéjce.+  Adoní Bézek pa je začel bežati, zato so se pognali za njim. Ko so ga ujeli, so mu odsekali palce na rokah in nogah.  Adoní Bézek je rekel: »Sedemdeset kraljev, ki sem jim dal odsekati palce na rokah in nogah, je pobiralo hrano, ki je padala z moje mize. Tako kot sem delal, tako mi Bog vrača.« Potem so ga odpeljali v Jeruzalem+ in tam je umrl.  Zatem so se možje iz Judovega rodu bojevali proti Jeruzalemu+ in ga zavzeli. Prebivalce so pobili z mečem, mesto pa požgali.  Nato so šli v boj proti Kanaáncem, ki so živeli v gorskem predelu, Négebu in Šéfeli.+ 10  Tako so napadli Kanaánce, ki so živeli v Hebrónu (Hebrón se je prej imenoval Kirját Árba), in ubili Šešája, Ahimána in Talmája.+ 11  Od tam so šli naprej in napadli prebivalce Debírja+ (Debír se je prej imenoval Kirját Séfer).+ 12  Nato je Kaleb+ rekel: »Tistemu, ki bo napadel Kirját Séfer in ga zavzel, bom dal za ženo svojo hčer Áhso.«+ 13  Zavzel ga je Otniél,+ sin Kalebovega mlajšega brata Kenáza,+ in Kaleb mu je dal za ženo svojo hčer Áhso. 14  Ko je odhajala na možev dom, je moža nagovarjala, naj njenega očeta prosi za kos zemlje. Nato se je spustila z osla,* Kaleb pa jo je vprašal: »Kaj bi rada?« 15  Odgovorila mu je: »Prosim, blagoslovi me! Dal si mi že kos zemlje na jugu*. Daj mi še Gulót Májim*.« Kaleb ji je torej dal Zgornji Gulót in Spodnji Gulót. 16  Potomci Kenéjca,+ Mojzesovega tasta,+ so skupaj z Judovci šli iz palmovega mesta*+ v judovsko pustinjo južno od Aráda.+ Šli so tja in se naselili med ljudstvom.+ 17  Možje iz Judovega rodu pa so s svojimi brati iz Símeonovega rodu šli naprej in napadli Kanaánce, ki so živeli v Zefátu, in mesto uničili*.+ Zato so mesto poimenovali Hórma*.+ 18  Zatem so možje iz Judovega rodu zavzeli Gazo+ z njenim ozemljem, Aškelón+ z njegovim ozemljem in Ekrón+ z njegovim ozemljem. 19  Jehova je bil z njimi, tako da so zavzeli gorski predel. Prebivalcev v nižini pa niso mogli pregnati, ker so ti imeli bojne vozove z železnimi srpastimi rezili*.+ 20  Hebrón je dobil Kaleb, kot je obljubil že Mojzes,+ in od tam je pregnal tri Anákovce.+ 21  Benjaminovci pa niso pregnali Jebuséjcev, ki so živeli v Jeruzalemu. Tako Jebuséjci še danes živijo z Benjaminovci v Jeruzalemu.+ 22  Medtem so Jožefovi potomci+ šli v napad na Betel in Jehova je bil z njimi.+ 23  Poslali so oglednike, da si ogledajo Betel (mesto se je prej imenovalo Luz).+ 24  Ko so ogledniki videli nekega moškega, ki je odhajal iz mesta, so mu rekli: »Prosimo, pokaži nam, kako se pride v mesto, pa se te bomo usmilili* 25  Moški jim je pokazal, kako se pride v mesto. Prebivalce mesta so pobili z mečem, moškemu in vsej njegovi družini pa so dovolili oditi.+ 26  Moški je odšel v deželo Hetéjcev, tam zgradil mesto in ga poimenoval Luz. Mesto se tako imenuje še danes. 27  Manásejevci pa niso zavzeli Bet Šeána in okoliških* vasi, Taanáha+ in okoliških vasi, Dora in okoliških vasi, Jibleáma in okoliških vasi ter Megída in okoliških vasi.+ Kanaánci niso hoteli zapustiti dežele in so še naprej živeli v njej. 28  Ko so se Izraelci okrepili, so Kanaánce podvrgli prisilnemu delu,+ toda niso jih povsem pregnali.+ 29  Tudi Éfraimci niso pregnali Kanaáncev, ki so živeli v Gézerju. Tako so Kanaánci v Gézerju še naprej živeli med njimi.+ 30  Zábulonci niso pregnali prebivalcev Kitróna in Nahalóla.+ Tako so Kanaánci še naprej živeli med njimi in bili podvrženi prisilnemu delu.+ 31  Áserjevci niso pregnali prebivalcev Áka, Sidóna,+ Mahaléba, Ahzíba,+ Hélbe, Aféka+ in Rehóba.+ 32  Tako so se Áserjevci naselili med Kanaánci, ki so živeli v deželi, ker jih niso pregnali. 33  Néftalijevci niso pregnali prebivalcev Bet Šémeša in Bet Anáta,+ ampak so se naselili med Kanaánci, ki so živeli v deželi.+ Prebivalce Bet Šémeša in Bet Anáta so podvrgli prisilnemu delu. 34  Danovci so bili prisiljeni živeti v gorskem predelu, saj jim Amoréjci niso dovolili, da bi se spustili v nižino.+ 35  Tako Amoréjci niso hoteli zapustiti gore Hêres ter Ajalóna+ in Šaalbíma.+ Toda ko so se Jožefovi potomci okrepili, so Amoréjce prisilili k težaškemu delu. 36  Ozemlje Amoréjcev se je raztezalo od vzpetine Akrabím+ in od Séle navzgor.

Opombe

Dobesedno »Izraelovi sinovi«.
Ali »sem dal«.
Ali »dodeljena z žrebom«.
Ali morda »medtem ko je sedela na oslu, je plosknila z rokami, da bi pritegnila pozornost«.
Ali »v Négebu«.
Pomeni »kotanje z vodo«.
To je Jeriha.
Pomeni »odrejeno za uničenje«.
Ali »odredili za uničenje«.
Dobesedno »železne bojne vozove«.
Dobesedno »ti bomo izkazali vdano ljubezen«.
Ali »njemu podrejenih«.