Evangelij po Mateju 21:1–46

  • Jezusov zmagoslavni prihod (1–11)

  • Jezus očisti tempelj (12–17)

  • Jezus prekolne figovo drevo (18–22)

  • Dvom o tem, od kod Jezusu oblast (23–27)

  • Ponazoritev o dveh sinovih (28–32)

  • Ponazoritev o hudobnih delavcih v vinogradu (33–46)

    • Glavni vogelnik zavržen (42)

21  Ko so se približali Jeruzalemu in prispeli v Bétfago na Oljski gori, je Jezus dvema učencema naročil:+  »Pojdita v vas, ki jo vidita pred seboj. Takoj ko bosta prišla tja, bosta našla privezano oslico in ob njej oslička. Odvežita ju in pripeljita k meni.  Če pa vama kdo kaj reče, recita: ‚Gospod ju potrebuje.‘ In takoj vama ju bo dovolil odpeljati.«  To pa se je zgodilo zato, da bi se izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, namreč:  »Síonski hčeri povejte: ‚Glej! Tvoj kralj prihaja k tebi.+ Blag je+ in jezdi na osličku, da, na osličjem mladiču.‘«+  Učenca sta naredila, kot jima je Jezus naročil.+  Pripeljala sta oslico in njenega oslička. Učenci so nanju položili svoja vrhnja oblačila in Jezus se je usedel na oslička.+  Večina ljudi iz množice je na pot položila svoja vrhnja oblačila,+ drugi pa so začeli nanjo polagati veje, ki so jih sekali z dreves.  Ljudje, ki so šli pred njim, in tisti, ki so šli za njim, so vzklikali: »Obvaruj, prosimo,* Davidovega Sina!+ Blagoslovljen tisti, ki prihaja v Jehovovem* imenu!+ Obvaruj ga, prosimo, ti, ki si na višavah!«+ 10  Ko je Jezus prišel v Jeruzalem, se je vse mesto vznemirilo in se spraševalo: »Kdo je to?« 11  Ljudje, ki so bili z njim, so govorili: »To je prerok Jezus+ iz Názareta v Galileji!« 12  Jezus pa je šel v tempelj in iz njega izgnal vse, ki so tam prodajali in kupovali. Menjalcem denarja je prevrnil mize in prodajalcem golobov je prevrnil klopi+ 13  ter jim rekel: »V Svetih spisih piše: ‚Moja hiša se bo imenovala hiša molitve.‘+ Vi pa iz nje delate razbojniško jamo!«+ 14  Ko je bil v templju, so k njemu prišli slepi in hromi in on jih je ozdravil. 15  Višji duhovniki in pismouki so videli ta njegova osupljiva dela in otroke, ki so v templju vzklikali: »Obvaruj, prosimo, Davidovega Sina!«+ To jih je razjezilo+ 16  in so ga vprašali: »Ali slišiš, kaj govorijo?« Jezus jim je odgovoril: »Seveda. Ali niste nikoli brali ‚Z besedami, ki so prišle iz ust otrok in dojenčkov, si sebi priskrbel hvalo‘?«+ 17  Nato je iz Jeruzalema šel v Betánijo in tam prenočil.+ 18  Ko se je zgodaj zjutraj vračal v Jeruzalem, je postal lačen.+ 19  Ob cesti je zagledal figovo drevo in šel k njemu. Toda na njem ni našel nič drugega kot liste,+ zato mu je rekel: »Naj ne bo nikoli več sadu na tebi.«+ In drevo se je v hipu posušilo. 20  Ko so učenci to videli, so se začudili in ga vprašali: »Kako to, da se je figa v hipu posušila?«+ 21  Jezus jim je odgovoril: »Zagotavljam vam: Če imate vero in nič ne dvomite, boste lahko delali še več od tega, kar sem jaz naredil s to figo. Celo če boste tej gori rekli ‚Dvigni se in se vrzi v morje‘, se bo to res zgodilo.+ 22  Vse, za kar v molitvi prosite, boste dobili, če boste verovali.«+ 23  Potem je šel v tempelj. Medtem ko je učil, so k njemu pristopili višji duhovniki in starešine ljudstva ter ga vprašali: »Od kod ti oblast, da delaš vse to? Kdo ti jo je dal?«+ 24  Jezus jim je odgovoril: »Tudi jaz vas bom nekaj vprašal. Če mi boste to povedali, bom tudi jaz vam povedal, od kod mi oblast, da delam vse to: 25  Od koga je Janez dobil oblast, da krščuje? Od Boga* ali od ljudi?« Oni pa so začeli med seboj razpravljati: »Če rečemo ‚Od Boga‘, nas bo vprašal: ‚Zakaj potem Janezu niste verjeli?‘+ 26  Če pa rečemo ‚Od ljudi‘, nas je lahko strah, kaj nam bodo naredili ljudje, saj imajo Janeza vsi za preroka.« 27  Zato so Jezusu odgovorili: »Ne vemo.« On pa jim je rekel: »Tudi jaz vam ne bom povedal, od kod mi oblast, da delam vse to.« 28  »Kaj menite o naslednjem? Neki človek je imel dva sinova. Šel je k prvemu in mu rekel: ‚Sin, pojdi danes delat v vinograd.‘ 29  Ta mu je odgovoril: ‚Ne grem.‘ Toda potem mu je postalo žal in je šel. 30  Pristopil je k drugemu sinu in mu rekel enako. Ta pa mu je odgovoril ‚Grem, oče*‘, ampak ni šel. 31  Kdo od teh dveh je naredil to, kar je želel oče?« Odgovorili so: »Prvi.« Jezus pa jim je rekel: »Zagotavljam vam, da bodo davkarji in prostitutke prej prišli v Božje kraljestvo kot vi*. 32  Janez je namreč prišel k vam, da bi vam pokazal pravo pot*, toda vi mu niste verjeli. Davkarji in prostitutke so mu verjeli+ in vi ste to videli, pa vam vseeno ni bilo žal in mu niste verjeli. 33  Prisluhnite še eni ponazoritvi: Bil je človek, ki je na svojem zemljišču zasadil vinograd,+ ga ogradil, v njem izklesal stiskalnico in postavil stolp.+ Nato je vinograd dal v najem delavcem* in odpotoval v tujino.+ 34  Ko je nastopil čas trgatve, je k delavcem poslal svoje sužnje, da bi vzeli njegov del pridelka. 35  Toda delavci so njegove sužnje prijeli ter enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamenjali.+ 36  Nato je k njim poslal še druge sužnje. Tokrat jih je poslal več kot prvič, toda z njimi so storili enako.+ 37  Nazadnje je k njim poslal svojega sina, saj si je mislil: ‚Mojega sina bodo spoštovali.‘ 38  Toda ko so delavci zagledali sina, so drug drugemu rekli: ‚Ta je dedič.+ Dajmo, ubijmo ga in si prilastimo njegovo dediščino!‘ 39  Zato so ga prijeli, ga odvlekli iz vinograda in ubili.+ 40  Kaj bo torej lastnik vinograda naredil s temi delavci, ko bo prišel?« 41  Odgovorili so mu: »Ker so hudobni, jih bo vse do zadnjega pokončal in vinograd dal v najem drugim delavcem, ki mu bodo ob trgatvi dajali njegov del pridelka.« 42  Jezus jim je rekel: »V Svetih spisih piše: ‚Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal glavni vogelnik.+ To je prišlo od Jehova* in je čudovito v naših očeh.‘ Ali niste teh besed nikoli prebrali?+ 43  Zato vam povem: Božje kraljestvo se vam bo vzelo in dalo narodu, ki rojeva dobre* sadove. 44  Kdor bo padel na ta kamen, se bo raztreščil.+ In vsak, na kogar bo ta kamen padel, bo zdrobljen.«+ 45  Ko so višji duhovniki in farizeji slišali njegovi ponazoritvi, so dojeli, da je govoril o njih.+ 46  Hoteli so ga sicer prijeti*, vendar so se bali ljudi, ki so bili tam zbrani, saj so ga ti imeli za preroka.+

Opombe

Grško hosanna. To je bila prošnja za rešitev, naslovljena na Boga. Izraz se je uporabljal tudi kot vesel vzklik.
Dobesedno »iz nebes«.
Dobesedno »gospod«.
Ali »bodo [...] šli pred vami v Božje kraljestvo«.
Dobesedno »pot pravičnosti«.
Ali »viničarjem«.
Dobesedno »njegove«.
Ali »aretirati«.