Evangelij po Marku 3:1–35

  • Človek s hromo roko ozdravljen (1–6)

  • Pri jezeru se zbere veliko ljudi (7–12)

  • 12 apostolov (13–19)

  • Žaljenje svetega duha (20–30)

  • Jezusova mama in bratje (31–35)

3  Jezus je spet šel v sinagogo in tam je bil človek s hromo* roko.+  Farizeji so Jezusa pozorno opazovali, da bi videli, ali ga bo ozdravil, glede na to, da je bil šábat*. Hoteli so ga namreč obtožiti.  On pa je človeku s hromo* roko rekel: »Vstani, stopi na sredo!«  Nato jih je vprašal: »Kaj je dovoljeno delati na šábat*? Dobro ali slabo? Življenje rešiti ali ga vzeti?«+ Toda oni so molčali.  Ogorčeno jih je premeril z očmi in postal zelo žalosten, ker je bilo njihovo srce tako brezčutno.+ Potem je človeku rekel: »Iztegni roko!« Iztegnil jo je in bila je ozdravljena.  Nato so farizeji odšli iz sinagoge in se s pripadniki Heródove stranke+ takoj začeli dogovarjati, da bi ga ubili.  Jezus se je s svojimi učenci odpravil k jezeru. Za njim je šlo veliko ljudi+ iz Galileje in Judeje.  Tudi veliko ljudi iz Jeruzalema, iz Iduméje, z vzhodne strani Jordana ter iz okolice Tira in Sidóna je prišlo k njemu, ko so slišali, kaj vse dela.  Svojim učencem je naročil, naj imajo zanj pripravljen majhen čoln, na katerega bi lahko stopil, če bi se ljudje preveč nagnetli okoli njega. 10  Mnoge je že ozdravil, zato so se vsi, ki so bili hudo bolni, gnetli okrog njega, da bi se ga dotaknili.+ 11  Tudi ljudje, ki so jih obsedli hudobni* duhovi,+ so vedno, ko so ga videli, padli pred njega in vpili: »Ti si Božji Sin!«+ 12  On pa jim je večkrat zabičal, naj o njem ne govorijo naokoli.+ 13  Jezus se je nato povzpel na goro. Poklical je nekatere svoje učence+ in prišli so k njemu.+ 14  Izbral je 12 učencev in jih poimenoval apostoli. Ti so ga spremljali in čez čas jih je poslal oznanjat dobro novico. 15  Dal jim je tudi oblast, da izganjajo demone.+ 16  Med 12 učenci,+ ki jih je izbral, so bili: Simon, ki ga je imenoval tudi Peter,+ 17  Zebedéjev sin Jakob in Jakobov brat Janez (ta dva je imenoval tudi Boanergés, kar pomeni »sinova groma«),+ 18  Andrej, Filip, Bartoloméj, Matej, Tomaž, Alféjev sin Jakob, Tadej, Simon Kananéj* 19  in Juda Iškarijót, ki je Jezusa kasneje izdal. Jezus je nato odšel v hišo. 20  Množica se je spet zbrala, tako da Jezus in njegovi učenci niti jesti niso utegnili. 21  Ko so njegovi sorodniki slišali, kaj se dogaja, so prišli po njega. Govorili so namreč, da se mu je zmešalo.+ 22  Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, pa so govorili: »Bélcebub* ga je obsedel! Demone izganja s pomočjo poglavarja demonov!«+ 23  Zato jih je Jezus poklical k sebi in jim povedal nekaj ponazoritev: »Kako lahko Satan izganja Satana? 24  Če kraljestvo postane znotraj sebe razdeljeno, ne more obstati,+ 25  in če družina postane znotraj sebe razdeljena, ne bo mogla obstati. 26  Tako tudi Satan, če se bojuje sam proti sebi in postane razdeljen, ne more obstati, ampak je to njegov konec. 27  Nihče, ki pride k močnemu človeku v hišo, mu ne more ukrasti imetja, če ga prej ne zveže. Šele nato mu lahko izropa hišo. 28  Verjemite* mi, da bo ljudem odpuščeno vse, ne glede na to, kaj bi zagrešili in kaj žaljivega bi govorili. 29  Toda temu, ki žali svetega duha, ne bo nikoli odpuščeno,+ ampak je kriv greha, ki prinese večno obsodbo.«+ 30  Jezus je to rekel zato, ker so govorili: »Hudobnega* duha ima.«+ 31  Takrat so prišli njegova mama in njegovi bratje.+ Ko so tako stali zunaj, so nekoga poslali, da ga pokliče.+ 32  Okoli Jezusa je sedelo veliko ljudi in rekli so mu: »Glej! Tvoja mama in tvoji bratje so zunaj in sprašujejo po tebi.«+ 33  Toda Jezus jih je vprašal: »Kdo so moja mama in moji bratje?« 34  Potem je pogledal tiste, ki so sedeli okoli njega, in rekel: »Glejte, to so moja mama in moji bratje!+ 35  Moj brat, moja sestra in moja mama je vsak, ki izpolnjuje Božjo voljo.«+

Opombe

Dobesedno »suho«.
Glej Slovar.
Dobesedno »suho«.
Glej Slovar.
Dobesedno »nečisti«.
Ali »Gorečnež«.
Naziv, ki se uporablja za Satana.
Dobesedno »amen«. Glej Slovar pod »amen«.
Dobesedno »nečistega«.