Evangelij po Janezu 21:1–25

  • Jezus se prikaže svojim učencem (1–14)

  • Peter potrdi svojo ljubezen do Jezusa (15–19)

    • »Hrani moje ovčice« (17)

  • Prihodnost učenca, ki ga je imel Jezus še posebej rad (20–23)

  • Sklep (24, 25)

21  Po vsem tem se je Jezus spet prikazal učencem, tokrat pri Tibêrijskem jezeru. To se je zgodilo takole:  Ko so bili Simon Peter, Tomaž (ki so mu pravili Dvojček),+ Natánael+ iz galilejske Kane, Zebedéjeva sinova+ in še dva druga Jezusova učenca skupaj,  je Simon Peter rekel: »Ribe grem lovit.« Drugi pa so rekli: »Tudi mi gremo s teboj.« Stopili so v čoln in odpluli, toda tisto noč niso nič ujeli.+  Ob jutranjem svitu pa je na bregu stal Jezus, toda učenci ga niso prepoznali.+  Jezus jih je vprašal: »Fantje, ali imate kaj hrane*?« Učenci so mu odgovorili: »Nimamo.«  Rekel jim je: »Vrzite mrežo desno od čolna in boste našli nekaj rib.« In res so vrgli mrežo, vendar je zaradi obilice rib niso mogli izvleči.+  Takrat je učenec, ki ga je imel Jezus še posebej rad,+ Petru rekel: »Gospod je!« Ko je Simon Peter to slišal, si je, ker je bil napol gol, oblekel vrhnje oblačilo in skočil v jezero.  Drugi učenci pa so prišli za njim s čolnom in vlekli mrežo z ribami, saj niso bili daleč od kopnega, le kakih 100 metrov*.  Ko so stopili na kopno, so tam videli ribe, ki so se pekle na žerjavici, in kruh. 10  Jezus jim je rekel: »Prinesite nekaj rib, ki ste jih pravkar ujeli.« 11  Simon Peter je torej stopil v čoln in privlekel na kopno mrežo, polno velikih rib. Bilo jih je 153. Toda čeprav jih je bilo tako veliko, se mreža ni raztrgala. 12  Jezus jim je rekel: »Pridite, pozajtrkujte.« Nihče od učencev pa si ga ni upal vprašati, kdo je, saj so vedeli, da je Gospod. 13  Jezus je vzel kruh ter jim ga dal in enako je naredil z ribami. 14  Tako se je Jezus zdaj že tretjič+ prikazal učencem, odkar je bil obujen od mrtvih. 15  Ko so pozajtrkovali, je Jezus Simona Petra vprašal: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad* bolj kakor te?« Ta mu je odgovoril: »Ja, Gospod, ti veš, da te imam rad*.« Jezus pa mu je rekel: »Hrani moja jagnjeta.«+ 16  Nato ga je še drugič vprašal: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad*?« Odgovoril je: »Ja, Gospod, ti veš, da te imam rad*.« In Jezus mu je rekel: »Pasi moje ovčice.«+ 17  Nato ga je še tretjič vprašal: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad*?« Peter se je razžalostil, ker ga je Jezus tretjič vprašal »Ali me imaš rad?«*. Zato mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad*.« In Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovčice.+ 18  Povem ti: Ko si bil mlajši, si se oblačil sam in šel, kamor si hotel. Ko pa boš ostarel, boš iztegnil svoje roke in drugi te bo oblekel in te peljal, kamor ne boš hotel.« 19  To je rekel zato, da bi nakazal, s kakšno smrtjo bo Peter oslavil Boga. Potem mu je še rekel: »Še naprej hodi za menoj.«+ 20  Peter se je obrnil in videl, da gre za njima učenec, ki ga je imel Jezus še posebej rad,+ tisti, ki se je pri večerji nagnil nazaj proti Jezusu in ga vprašal: »Gospod, kdo te bo izdal?« 21  Ko ga je torej Peter videl, je Jezusa vprašal: »Gospod, kaj pa bo z njim?« 22  Jezus mu je odgovoril: »Če hočem, da ostane tukaj, dokler ne pridem, kaj se to tiče tebe? Ti hodi za menoj.« 23  Zato se je med brati razširila govorica, da ta učenec ne bo umrl. Vendar Jezus Petru ni rekel, da ta učenec ne bo umrl, ampak mu je rekel: »Če hočem, da ostane tukaj, dokler ne pridem, kaj se to tiče tebe?« 24  To je tisti učenec,+ ki priča o teh rečeh in jih je tudi zapisal. Vemo, da so njegove besede resnične. 25  Je pa še veliko drugega, kar je Jezus naredil. Če bi se vse to do podrobnosti napisalo, menim, da tudi ves svet ne bi imel prostora za zvitke, ki bi se napisali.+

Opombe

Ali »rib«.
Dobesedno »okoli 200 komolcev«. Glej Dodatek B14.
Grško agapáo. Glej Slovar.
Ali »da sem tvoj prijatelj«. Grško philéo. Glej Slovar.
Grško agapáo. Glej Slovar.
Ali »da sem tvoj prijatelj«. Grško philéo. Glej Slovar.
Ali »ali si moj prijatelj«. Grško philéo. Glej Slovar.
Ali »Ali si moj prijatelj?«. Grško philéo. Glej Slovar.
Ali »da sem tvoj prijatelj«. Grško philéo. Glej Slovar.