Evangelij po Janezu 19:1–42

  • Jezusa prebičajo in se mu posmehujejo (1–7)

  • Pilat spet zasliši Jezusa (8–16a)

  • Jezusa na Golgoti pribijejo na kol (16b–24)

  • Jezus poskrbi za svojo mamo (25–27)

  • Jezus umre (28–37)

  • Jezusov pokop (38–42)

19  Pilát je nato naročil vojakom, naj Jezusa odpeljejo in ga prebičajo.+  Vojaki so iz trnja spletli krono in mu jo položili na glavo ter mu nadeli vijoličasto* haljo.+  Nato so hodili k njemu in mu govorili: »Pozdravljen*, kralj Judov!« Tudi klofutali so ga.+  Pilát je spet šel ven in Judom rekel: »Glejte, pripeljal vam ga bom ven, da boste spoznali, da na njem ne najdem nobene krivde.«+  Ko je Jezus prišel ven, s trnovo krono na glavi in oblečen v vijoličasto* haljo, jim je Pilát rekel: »Glejte, to je ta človek!«  Toda ko so ga višji duhovniki in stražarji videli, so zavpili: »Na kol z njim! Na kol z njim!«+ Pilát pa jim je rekel: »Sami ga vzemite in pribijte na kol! Jaz na njem ne najdem nobene krivde.«+  Judje so mu odgovorili: »Mi imamo svoj zakon in po tem zakonu mora umreti,+ ker je trdil, da je Božji sin.«+  Ko je Pilát to slišal, se je še bolj zbal.  Spet je šel v palačo in Jezusa vprašal: »Od kod si?« Toda Jezus mu ni odgovoril.+ 10  Zato mu je Pilát rekel: »Z menoj ne govoriš? Ali ne veš, da imam oblast, da te izpustim, in oblast, da te pribijem na kol?« 11  Jezus mu je odgovoril: »Nobene oblasti ne bi imel nad menoj, če ti ne bi bila dana od zgoraj. Zato večjo krivdo* nosi človek, ki me je tebi izročil.« 12  Zaradi tega si je Pilát še naprej prizadeval, da bi ga izpustil. Toda Judje so vpili: »Če ga izpustiš, nisi cesarjev prijatelj! Vsak, ki se dela kralja, je cesarjev nasprotnik!«+ 13  Ko je Pilát to slišal, je Jezusa privedel ven in se usedel na sodni stol na kraju, ki se imenuje Kamniti tlak, po hebrejsko Gabatá. 14  Bil pa je to dan pripravljanja+ na pasho*, in sicer okoli 12. ure*. Pilát je Judom rekel: »Glejte, vaš kralj!« 15  Oni pa so vpili: »Proč z njim! Proč z njim! Na kol z njim!« Pilát jih je vprašal: »Vašega kralja naj dam pribiti na kol?« Toda višji duhovniki so odgovorili: »Nimamo kralja, imamo samo cesarja.« 16  Nato jim* ga je izročil, da ga pribijejo na kol.+ Tako so Jezusa odvedli. 17  Sam si je nesel mučilni kol*. Ko je prišel na tako imenovani Kraj lobanje,+ ki se po hebrejsko imenuje Gólgota,+ 18  so ga tam pribili na kol.+ Na kola poleg njega so pribili še dva moška, enega na eno stran in drugega na drugo, tako da je bil Jezus na sredini.+ 19  Pilát je dal narediti tudi napis, ki se je glasil: »Jezus Nazaréčan, kralj Judov.« Napis je dal pritrditi na mučilni kol*.+ 20  Prebralo ga je veliko Judov, saj je bil kraj, kjer je bil Jezus pribit, blizu mesta. Napis je bil v hebrejščini, latinščini in grščini. 21  Toda judovski višji duhovniki so Pilátu govorili: »Zakaj si napisal ‚Kralj Judov‘? Moral bi napisati, da je sam rekel ‚Jaz sem kralj Judov‘.« 22  Pilát pa je odgovoril: »Kar sem napisal, sem napisal.« 23  Potem ko so vojaki Jezusa pribili na kol, so mu vzeli vrhnja oblačila in jih razdelili na štiri dele, za vsakega vojaka po en del. Vzeli so mu tudi spodnje oblačilo, ki pa je bilo brez šiva, ker je bilo celo stkano v enem kosu. 24  Zato so drug drugemu rekli: »Ne trgajmo ga, ampak žrebajmo, čigavo bo.«+ S tem se je izpolnil odlomek iz Svetih spisov: »Razdelili so si moja oblačila in za moje oblačilo so žrebali.«+ In vojaki so tako tudi res naredili. 25  Ob mučilnem kolu* pa so stale Jezusova mama+ in njena sestra ter Klopájeva žena Marija in Marija Magdalena.+ 26  Ko je Jezus videl svojo mamo in poleg nje učenca, katerega je imel še posebej rad,+ je mami rekel: »Glej, tvoj sin.« 27  Nato je učencu rekel: »Glej, tvoja mama.« Še isti dan jo je ta učenec vzel na svoj dom. 28  Po vsem tem je Jezus, ker je vedel, da se je do takrat že vse izpolnilo, rekel: »Žejen sem.« Tako se je izpolnil odlomek iz Svetih spisov.+ 29  Tam pa je stal vrč, napolnjen s kislim vinom. Ljudje, ki so stali v bližini, so v vino namočili gobo, jo nataknili na izopovo* steblo in mu jo prinesli k ustom.+ 30  Ko je Jezus okusil kislo vino, je rekel: »Izpolnjeno je!«+ Sklonil je glavo in izdihnil*.+ 31  Ker pa je bil dan pripravljanja,+ Judje niso želeli, da bi trupla ostala na mučilnih kolih+ na šábat*, saj je bil to veliki šábat.+ Zato so Piláta prosili, da bi se moškim, ki so bili pribiti na kole, zlomilo noge* in nato snelo trupla. 32  Tako so prišli vojaki in zlomili noge prvemu in nato še drugemu, ki sta bila na kolih poleg Jezusa. 33  Ko pa so prišli do Jezusa, so videli, da je že mrtev, zato mu niso zlomili nog. 34  Vseeno mu je eden od vojakov med rebra zabodel sulico+ in takoj sta pritekli kri in voda. 35  Ta, ki je to videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. Ta ve, da je to, kar govori, resnica, in vse to govori zato, da bi tudi vi verovali.+ 36  Vse to se je zgodilo, da bi se izpolnil odlomek iz Svetih spisov: »Niti ene kosti mu ne bodo zlomili*+ 37  Neki drug odlomek pa se glasi: »Gledali bodo v tistega, ki so ga prebodli.«+ 38  Po vsem tem je Jožef iz Arimatéje prosil Piláta, naj mu dovoli sneti Jezusovo truplo. Jožef je bil sicer Jezusov učenec, vendar tega ni govoril drugim, ker se je bal Judov.+ Pilát je Jožefu dovolil sneti truplo, zato je ta prišel in to tudi storil.+ 39  Prišel pa je tudi Nikodém,+ tisti, ki je nekoč prej ponoči obiskal Jezusa. Prinesel je kakih sto funtov* težko mešanico* mire in aloe*.+ 40  Vzela sta torej Jezusovo truplo in ga v skladu z judovskimi pogrebnimi običaji skupaj z dišavami zavila v lanene povoje.+ 41  Na kraju, kjer je bil Jezus pribit na kol, je bil vrt in v njem nov grob,+ v katerega ni bil še nihče položen. 42  Ker je bil judovski dan pripravljanja,+ ta grob pa je bil blizu, sta vanj položila Jezusa.

Opombe

Ali »purpurno«.
Ali »živel«.
Ali »purpurno«.
Dobesedno »greh«.
Beseda »pasha« se tu nanaša na sedemdnevni praznik nekvašenega kruha, ki se je praznoval po pashi.
Dobesedno »okoli šeste ure«, šteto od sončnega vzhoda.
Morda se nanaša na duhovnike ali na vojake.
Glej Slovar.
Glej Slovar.
Glej Slovar.
Glej Slovar.
Ali »nehal dihati«. Dobesedno »izročil duha«.
Glej Slovar.
Verjetno so to naredili zato, da bi pospešili njihovo smrt.
Ali »zdrobili«.
Gre za rimske funte. Okoli 33 kg. Glej Dodatek B14.
Ali morda »zvitek«.
Tu gre za drevo, iz katerega se pridobiva prijetno dišeča snov, ki so jo v svetopisemskih časih uporabljali kot dišavo.