Ezra 8:1–36

  • Seznam tistih, ki se vrnejo z Ezrom (1–14)

  • Priprave za potovanje (15–30)

  • Odhod iz Babilona in prihod v Jeruzalem (31–36)

8  To pa so rodbinski poglavarji in to je rodovniški zapis tistih, ki so med vladanjem kralja Artaksêrksa šli z menoj iz Babilona:+  Od Pinehasovih+ potomcev: Geršóm. Od Itamárjevih+ potomcev: Daniel. Od Davidovih potomcev: Hatúš.  Od Šehanjájevih potomcev in od Paróševih potomcev: Zaharíja in z njim 150 moških, vpisanih v rodovnik.  Od potomcev Páhata Moába:+ Zerahjájev sin Eljehoenáj in z njim 200 moških.  Od Zátujevih+ potomcev: Jahaziélov sin Šehanjá in z njim 300 moških.  Od Adínovih+ potomcev: Jonatanov sin Ébed in z njim 50 moških.  Od Elámovih+ potomcev: Ataljájev sin Ješajá in z njim 70 moških.  Od Šefatjájevih+ potomcev: Mihaelov sin Zebadjá in z njim 80 moških.  Od Joábovih potomcev: Jehiélov sin Obadíja in z njim 218 moških. 10  Od Baníjevih potomcev: Josifjájev sin Šelomít in z njim 160 moških. 11  Od Bebájevih+ potomcev: Zaharíja, ki je bil Bebájev sin, in z njim 28 moških. 12  Od Azgádovih+ potomcev: Katánov sin Johanán in z njim 110 moških. 13  Od Adonikámovih+ potomcev (to so bili zadnji od njegovih potomcev, ki so se vrnili): Elifélet, Jeiél in Šemajá ter z njimi 60 moških. 14  Od Bigvájevih+ potomcev: Utáj in Zabúd ter z njima 70 moških. 15  Zbral sem jih ob reki, ki teče proti Ahaváju,+ in tam smo bili utaborjeni tri dni. Ko sem pregledal ljudstvo in duhovnike, sem ugotovil, da ni nobenega levita. 16  Zato sem poslal po Eliézerja, Ariéla, Šemajája, Elnatána, Jaríba, Elnatána, Natana, Zaharíja in Mešuláma, ki so bili vodilni možje, ter po Jojaríba in Elnatána, ki sta bila učitelja. 17  Nato sem jih poslal k Idóju, poglavarju v kraju Kasífja. Naročil sem jim, naj sporočijo njemu in njegovim bratom, ki so bili iz rodbin tempeljskih služabnikov* in so živeli v kraju Kasífja, da naj nam pripeljejo služabnike za hišo našega Boga. 18  Ker je bil z nami naš Bog*, so nam pripeljali Šerebjája,+ preudarnega moža izmed potomcev Mahlíja,+ vnuka Izraelovega sina Lévija, pa tudi njegove sinove in brate, skupaj 18 moških, 19  ter Hašabjája in z njim Ješajája od Meraríjevcev,+ njegove brate in njihove sinove, skupaj 20 moških. 20  Od tempeljskih služabnikov*, ki so jih David in poglavarji ljudstva dali v službo levitom, pa jih je prišlo 220 in vsi so bili po imenu navedeni na seznamu. 21  Nato sem tam ob reki Ahavá razglasil post, da bi se ponižali pred našim Bogom in ga prosili, naj nas vodi na poti in naj ščiti nas, naše otroke in vse naše imetje. 22  Bilo me je sram prositi kralja za vojake in konjenike, da bi nas na poti ščitili pred sovražniki, saj smo kralju rekli: »Naš Bog* je z vsemi, ki se zanašajo nanj*,+ njegova močna jeza pa doleti vse tiste, ki ga zapuščajo.«+ 23  Zato smo se postili in glede vsega tega prosili našega Boga in on je uslišal našo prošnjo.+ 24  Potem sem med vodilnimi duhovniki izbral 12 mož, in sicer Šerebjája, Hašabjája+ in deset njunih bratov. 25  Pred njimi sem stehtal srebro, zlato in druge predmete, namreč prispevek, ki so ga za hišo našega Boga darovali kralj, njegovi svetovalci, njegovi dostojanstveniki in vsi tamkajšnji Izraelci.+ 26  Po tehtanju sem jim izročil 650 talentov* srebra, 100 srebrnih predmetov v skupni teži 2 talentov*, 100 talentov* zlata, 27  20 zlatih posodic v vrednosti 1000 darejkov* in 2 posodi iz živo rdečega kakovostnega bakra, tako dragoceni, kot če bi bili iz zlata. 28  Nato sem jim rekel: »Vi ste sveti Jehovu+ in tudi ti predmeti so sveti. Srebro in zlato sta prostovoljni dar Jehovu, Bogu vaših praočetov. 29  Skrbno jih varujte, dokler jih v Jeruzalemu, in sicer v sobah* Jehovove hiše, ne stehtate pred vodilnimi duhovniki in leviti ter pred poglavarji Izraelovih rodbin.«+ 30  Duhovniki in leviti so torej vzeli stehtano srebro, zlato in druge predmete, da bi jih odnesli v Jeruzalem, v hišo našega Boga. 31  Od reke Ahavá+ smo se 12. dne prvega meseca+ odpravili proti Jeruzalemu. Z nami je bil naš Bog* in nas ščitil pred sovražniki in roparji, ki na poteh napadajo iz zasede. 32  Tako smo prispeli v Jeruzalem+ in po treh dneh v mestu 33  smo četrtega dne v hiši našega Boga stehtali srebro, zlato in druge predmete+ ter jih dali duhovniku Meremótu,+ Urijevemu sinu. Z njim je bil Pinehasov sin Eleázar, zraven njiju pa sta bila levita, Ješúov sin Jozabád+ in Binújev+ sin Noadjá. 34  Ko je bilo vse prešteto in stehtano, se je skupna teža zapisala. 35  Pregnanci, ki smo se vrnili iz ujetništva, smo Izraelovemu Bogu darovali žgalne žrtve: 12 bikov+ za vse izraelsko ljudstvo, 96 odraslih ovnov,+ 77 mladih ovnov in 12 kozlov+ v daritev za greh – vse to je bila žgalna daritev Jehovu.+ 36  Potem smo kraljeve odredbe+ izročili kraljevim satrapom* in upraviteljem pokrajine Onstran Reke*.+ Ti so podprli ljudstvo in hišo pravega Boga.+

Opombe

Ali »netinejcev«. Dobesedno »tistih, ki so dani«.
Dobesedno »dobra roka našega Boga«.
Ali »netinejcev«. Dobesedno »tistih, ki so dani«.
Dobesedno »dobra roka našega Boga«.
Dobesedno »ga iščejo«.
Okoli 22.230 kg. Glej Dodatek B14.
Okoli 68 kg.
Okoli 3420 kg.
Darejek je bil perzijski zlatnik. Glej Dodatek B14.
Ali »jedilnicah«.
Dobesedno »roka našega Boga«.
Ta naziv pomeni »varuhi kraljestva« in se tukaj nanaša na upravitelje provinc v perzijskem imperiju.
Pokrajina Onstran Reke se nanaša na ozemlja, ki so ležala zahodno od reke Evfrat.