Daniel 11:1–45

 • Kralji Perzije in Grčije (1–4)

 • Južni kralj in severni kralj (5–45)

  • Pride izterjevalec davkov (20)

  • Voditelj zaveze je zlomljen (22)

  • Čaščenje boga trdnjav (38)

  • Spopad južnega in severnega kralja (40)

  • Vznemirjajoče novice z vzhoda in severa (44)

11  Jaz pa sem prišel, da bi Mihaela krepil in ščitil. To je bilo v prvem letu vladanja Medijca Darêja.+  To, kar ti bom povedal zdaj, je resnica: Glej, v Perziji bodo zavladali* še trije kralji in četrti si bo nakopičil več bogastva kakor vsi drugi. In ko se bo zaradi svojega bogastva okrepil, bo vse naščuval proti grškemu kraljestvu.+  Na oblast bo prišel* mogočen kralj, ki bo imel veliko moč*+ in bo delal, kar bo hotel.  Toda ko bo na vrhuncu svoje moči, bo njegovo kraljestvo razpadlo in se razdelilo na štiri dele proti štirim smerem* neba,+ vendar ne med njegove potomce, in ne bo več imelo takšne moči, s kakršno je vladal sam. Njegovo kraljestvo bo namreč izkoreninjeno in dano drugim.  Južni kralj, namreč eden od njegovih vojaških poveljnikov, bo postal močan. Vendar ga bo nekdo* premagal in zavladal z veliko močjo, večjo od njegove vladarske moči.  Po nekaj letih bosta sklenila zavezništvo. Da bi to zavezništvo potrdila, bo hči južnega kralja prišla k severnemu kralju, ampak ne bo obdržala svoje moči*. Tudi on se ne bo obdržal, izgubil bo svojo moč. Hči bo izročena drugim, z njo pa tudi tisti, ki jo bodo pripeljali, njen oče in ta, ki jo bo nekaj časa podpiral.  Njegov* položaj bo zavzel poganjek iz njenih korenin. Šel bo proti vojski in trdnjavi severnega kralja. Napadel jih bo in jih premagal.  Z njihovimi bogovi, ulitimi podobami*, dragocenostmi iz srebra in zlata ter z ujetniki se bo vrnil v Egipt. Nato se bo nekaj let držal stran od severnega kralja.  Ta bo zatem napadel kraljestvo južnega kralja, nato pa se vrnil v svojo deželo. 10  Toda njegovi sinovi* se bodo pripravili na vojno in zbrali veliko vojsko. Eden od njih* bo napredoval proti deželi in jo preplavil kakor poplava. Ampak odpravil se bo nazaj in se vojskoval vse do svoje trdnjave. 11  Južni kralj se bo razjezil in se šel bojevat z njim, namreč s severnim kraljem. Ta pa bo zbral veliko ljudi, toda ti ljudje bodo izročeni v roke prvemu kralju. 12  Te ljudi bodo odpeljali. Kralju* se bo srce prevzelo in zaradi njega jih bo padlo na desettisoče, vendar svojega močnega položaja ne bo izkoristil. 13  Severni kralj pa se bo vrnil in zbral še več ljudi kot prej. Čez nekaj časa, čez nekaj let, bo zagotovo prišel z veliko in dobro opremljeno vojsko. 14  V tistem času se bodo mnogi uprli južnemu kralju. Nasilneži* izmed tvojega ljudstva bodo skušali izpolniti videnje, vendar jim bo spodletelo. 15  Prišel bo severni kralj, naredil oblegovalni nasip in zavzel utrjeno mesto. Vojske južnega kralja se ne bodo mogle več bojevati pa tudi njegovi izbrani vojaki ne. Ne bodo imeli moči, da bi se uprli. 16  Ta, ki bo prišel nad južnega kralja, bo delal, kar bo hotel, in nihče se mu ne bo mogel postaviti po robu. Ostal bo v Čudoviti deželi+ in imel bo moč, da pokončuje. 17  Trdno se bo odločil priti z vso silo svojega kraljestva, toda z njim bo sklenjen dogovor. V svojem početju bo uspešen. Dovoljeno mu bo, da škodi hčeri. Hči ne bo zdržala, ne bo ostala na njegovi strani. 18  Nato se bo obrnil k obmorskim deželam in bo mnoge zavzel. Toda neki poveljnik bo naredil konec njegovemu ošabnemu vedenju. Poskrbel bo, da mu bo za to njegovo ošabnost povrnjeno. 19  Zatem se bo vrnil* k trdnjavam svoje dežele. Spotaknil se bo in padel in ne bo ga več. 20  Na njegovo mesto bo prišel nekdo, ki bo skozi veličastno kraljestvo poslal izterjevalca davkov*, toda kmalu zatem bo umrl, vendar ne nasilne smrti ali v boju. 21  Na njegovo mesto bo prišel nekdo, ki bo zaničevan*, in ne bodo mu izkazali kraljevske časti. Prišel bo v času, ko se bodo ljudje počutili varne,* in se bo s prilizovanjem* dokopal do kraljestva. 22  Podredil si bo vojske, ki bodo kakor poplava, in jih zlomil, zlomil pa bo tudi Voditelja+ zaveze.+ 23  In ker bo z njim sklenjeno zavezništvo, bo ravnal zvijačno, pridobil si bo moč in postal mogočen ob pomoči majhnega naroda. 24  V času, ko se bodo ljudje počutili varne,* bo vstopil celo v najboljše dele province in bo delal, česar ni delal nihče od njegovih prednikov*. Ljudem bo delil naropane reči, plen in imetje. Proti utrjenim krajem bo koval spletke, toda samo nekaj časa. 25  Zbral bo moč in pogum* ter bo z veliko vojsko šel proti južnemu kralju. Tudi južni kralj se bo pripravil na vojno, tako da bo zbral zelo veliko in močno vojsko. On* pa se ne bo obdržal, ker bodo proti njemu kovali spletke. 26  Tisti, ki bodo jedli njegove izbrane jedi, bodo povzročili njegov konec. Njegova vojska bo premagana* in mnogi bodo pobiti. 27  Oba kralja bosta v svojem srcu hotela delati slabo. Sedela bosta za isto mizo in drug drugemu govorila laži. Toda vse brez uspeha, saj bo konec nastopil šele ob za to določenem času.+ 28  Vrnil* se bo v svojo deželo z velikim bogastvom in se bo odločen bojevati proti sveti zavezi. V svojem početju bo uspešen in vrnil se bo v svojo deželo. 29  Ob določenem času bo spet napadel južnega kralja. Vendar pa tokrat ne bo tako kot prej, 30  saj bodo proti njemu prišle ladje s Kitíma+ in bo poražen. Vrnil se bo ter stresel svojo jezo na* sveto zavezo+ in v svojem početju bo uspešen. Vrnil se bo in posvetil pozornost tistim, ki zapuščajo sveto zavezo. 31  Poslal bo vojske in te bodo oskrunile svetišče,+ namreč trdnjavo, ter ukinile redno daritev.+ Postavili bodo gnusobo, ki povzroča opustošenje.+ 32  Tiste, ki bodo ravnali hudobno in prelomili zavezo, bo s prilizovanjem* navedel na odpad. Toda ljudstvo, ki pozna svojega Boga, bo zmagalo in imelo uspeh. 33  Tisti med ljudmi, ki bodo imeli uvid,+ bodo mnogim pomagali vse to razumeti. Vendar bodo nekaj dni padali kot žrtve meča, ognja, ujetništva in ropanja. 34  Ko pa bodo padali, bodo dobili majhno pomoč. Mnogi se jim bodo pridružili s prilizovanjem*. 35  Nekateri od teh, ki bodo imeli uvid, bodo trpeli*, da bi se opravilo* prečiščevanje, čiščenje in beljenje,+ in to do časa konca. To namreč velja šele za čas, ki je za to določen. 36  Kralj bo delal, kar bo hotel, povzdigoval se bo in poveličeval nad vsakim bogom. Proti Bogu bogov+ bo govoril predrzno. Uspešen bo, dokler nad njim ne bo izvršena obsodba. To, kar je odločeno, se namreč mora izpolniti. 37  Ne bo se menil za Boga svojih očetov, niti se ne bo menil za želje žensk niti za katerega drugega boga, ampak bo sebe poveličeval nad vsakogar. 38  Raje* bo častil boga trdnjav. Boga, ki ga njegovi očetje niso poznali, bo častil z zlatom, srebrom, dragimi kamni in dragocenostmi. 39  S pomočjo tujega boga bo napadal* najmočnejše utrdbe. Vse, ki ga bodo podpirali,* bo zasipal s slavo in jim dal oblast nad mnogimi. Za plačilo bo delil zemljo. 40  Ob času konca pa se bo z njim spopadel* južni kralj. Severni kralj bo prihrumel proti njemu z bojnimi vozovi, konjeniki in mnogimi ladjami. Prišel bo v druge dežele in jih preplavil kakor poplava. 41  Prišel bo tudi v Čudovito deželo+ in mnogo dežel bo premaganih. Toda njegovi roki bodo ubežali Edóm, Moáb in najpomembnejši Amónci. 42  Napadal bo druge dežele; tudi egiptovska dežela mu ne bo mogla ubežati. 43  Vladal bo nad skritimi zakladi zlata in srebra ter nad vsemi dragocenostmi Egipta. Tudi Líbijci in Etiopijci bodo šli po njegovih stopinjah. 44  Vendar ga bodo vznemirile novice z vzhoda in severa. V velikem besu bo krenil, da bi mnoge iztrebil in uničil. 45  Svoje kraljevske* šotore bo postavil med velikim morjem in sveto goro v Čudoviti deželi.+ Prišel bo vse do svojega konca in nikogar ne bo, da bi mu pomagal.

Opombe

Dobesedno »vstali«.
Dobesedno »vstal bo«.
Ali »ozemlje«.
Dobesedno »vetrovom«.
Očitno se nanaša na severnega kralja.
Dobesedno »moči svoje roke«.
Očitno se nanaša na južnega kralja.
Ali »podobami iz kovine«.
Dobesedno »on«.
Glede na hebrejščino se lahko besedna zveza »njegovi sinovi« nanaša na dve osebi ali več.
Očitno se nanaša na južnega kralja.
Ali »razbojniški sinovi«.
Očitno se nanaša na severnega kralja.
Ali »priganjača«.
Ali »preziran«.
Ali morda »prišel bo brez opozorila«.
Ali »spletkarjenjem«.
Ali »predhodnikov«.
Ali morda »brez opozorila«.
Dobesedno »srce«.
Očitno se nanaša na severnega kralja.
Ali »odplavljena«.
Očitno se nanaša na severnega kralja.
Ali »izvršil obsodbo nad«.
Ali »laskanjem; neiskrenostjo«.
Ali »laskanjem; neiskrenostjo«.
Dobesedno »se spotaknili; padli«.
Dobesedno »da bi se zaradi njih opravilo«.
Ali »namesto Boga svojih očetov«.
Ali »deloval proti«.
Ali morda »vse, ki jih bo podpiral«.
Ali »pa bo z njim prišel v konflikt«.
Ali »grajske«.