Apostolska dela 18:1–28

  • Pavel oznanjuje v Korintu (1–17)

  • Pavel se vrne v sirsko Antiohijo (18–22)

  • Pavel odpotuje v Galatijo in Frigijo (23)

  • Apolo, spreten govornik, dobi pomoč (24–28)

18  Iz Aten je Pavel odpotoval v Korint.  Tam je srečal nekega Juda z imenom Ákvila,+ ki je bil doma iz Ponta. Ákvila je malo prej z ženo Prískilo prišel v Korint iz Italije, ker je cesar Klávdij ukazal, da morajo vsi Judje zapustiti Rim. Pavel ju je obiskal,  in ker so bili vsi istega poklica – izdelovali so šotore – je ostal pri njiju in delal skupaj z njima.+  Vsak šábat* je imel v sinagogi+ govor*+ in je skušal Jude in Grke prepričati, da bi začeli verjeti sporočilu, ki ga prinaša.  Ko sta potem iz Makedonije prišla Sila+ in Timotej,+ se je Pavel povsem posvetil poučevanju Božje besede. Oznanjeval je Judom in jim dokazoval, da je Jezus res Kristus.+  Oni pa so mu kar naprej nasprotovali in žaljivo govorili, zato si je otresel prah z oblačil+ in jim rekel: »Sami boste krivi za to, kar vas bo doletelo.*+ Jaz ne bom kriv.+ Zato bom zdaj šel k ljudem iz drugih narodov.«+  Tako ni več oznanjeval v sinagogi, ampak v hiši Títija Justa, ki je častil Boga in je imel hišo tik ob sinagogi.  Predstojnik sinagoge Krisp+ in vsi v njegovi hiši pa so začeli verovati v Gospoda. Tudi številni drugi prebivalci Korinta, ki so slišali sporočilo, so začeli verovati in se dali krstiti.  Neke noči se je Pavlu v videnju prikazal Gospod in mu rekel: »Še naprej oznanjuj in ne odnehaj! Ne boj se, 10  saj sem jaz s teboj.+ Tudi če te bo kdo napadel, ti ne bo mogel škoditi. V tem mestu imam namreč še veliko ljudi, ki bodo sprejeli vero.« 11  Pavel je tako ostal tam eno leto in šest mesecev in ljudi poučeval o Božji besedi. 12  Ko je v Aháji kot prokonzul* služboval Galíon, so Judje združeno napadli Pavla in ga odvedli k sodnemu stolu. 13  Rekli so: »Ta človek prepričuje ljudi, naj na nezakonit način častijo Boga.« 14  Ko pa je Pavel ravno hotel nekaj reči, je Galíon Judom rekel: »O Judje, če bi res šlo za kakšno krivico ali hud zločin, bi bilo prav, da vam potrpežljivo prisluhnem. 15  Če pa gre za nesoglasja glede besed, imen in vaših zakonov,+ morate to rešiti sami. Jaz o teh stvareh nočem soditi.« 16  Nato jih je odgnal izpred sodnega stola. 17  Takrat je množica zgrabila Sosténa,+ predstojnika sinagoge, in ga pred sodnim stolom začela pretepati. Toda Galíon se v to ni hotel vpletati. 18  Pavel je še nekaj časa ostal v Korintu, nato pa se je poslovil od bratov ter s Prískilo in Ákvilom odplul proti Siriji. Še prej se je v Kenhréjah+ dal ostriči na kratko, da bi izpolnil svojo zaobljubo. 19  Ko so pripluli v Efez, je Prískilo in Ákvila pustil v mestu, sam pa je šel v sinagogo in razpravljal z Judi*.+ 20  Prosili so ga, naj ostane dlje, vendar ni privolil. 21  Poslovil se je in jim rekel: »Še se bom vrnil k vam, če bo takšna Jehovova* volja.« Nato je iz Efeza odplul 22  v Cezarejo. Zatem je šel gor* in na kratko obiskal občino, nato pa je odpotoval v Antiohíjo.+ 23  Ko je tam preživel nekaj časa, je spet šel na pot. Potoval je skozi Galátijo in Frígijo+ in v enem kraju za drugim krepil učence.+ 24  V Efez pa je prišel neki Jud z imenom Apólo,+ ki je bil doma iz Aleksandríje. Bil je spreten govornik in dober poznavalec Svetih spisov. 25  Poučen* je bil o Jehovovih* naukih*. Ker je bil poln duha in zelo goreč, je pravilno govoril in učil o Jezusu, vendar je poznal samo krst, ki ga je oznanjal Janez. 26  Apólo je pogumno govoril v sinagogi. Ko sta ga slišala Prískila in Ákvila,+ sta ga povabila k sebi in mu pomagala bolj točno razumeti Božje nauke*. 27  Ker je želel oditi na drugo stran morja, v Ahájo, so efeški bratje pisali tamkajšnjim učencem in jih spodbudili, naj ga prijazno sprejmejo. Ko je bil tam, je bil v veliko pomoč tistim, ki so zaradi Božje nezaslužene dobrote že sprejeli vero. 28  Z veliko zavzetostjo je namreč Judom javno in temeljito dokazoval, da se motijo, ko jim je na podlagi Svetih spisov pojasnjeval, da je Jezus res Kristus.+

Opombe

Glej Slovar.
Ali »je v sinagogi dopovedoval prisotnim«.
Dobesedno »Vaša kri naj pride na vašo glavo«.
Upravitelj rimske province. Glej Slovar.
Ali »dopovedoval Judom«.
Očitno v Jeruzalem.
Ali »ustno poučen«.
Dobesedno »Jehovovi poti«.
Dobesedno »Božjo pot«.