Pismo Galačanom 3:1–29

  • Pomembna je vera, ne ravnanje po Zakoniku (1–14)

    • Pravični bo živel zaradi vere (11)

  • Obljuba, ki je bila dana Abrahamu, ni odvisna od Zakonika (15–18)

    • Abrahamovo potomstvo – Kristus (16)

  • Zakaj in kako je bil dan Zakonik (19–25)

  • Božji otroci zaradi vere (26–29)

    • Abrahamovo potomstvo – Kristusovi učenci (29)

3  O nespametni Galačáni! Kdo vas je zavedel,+ vas, ki ste nekoč jasno razumeli, zakaj je bil Jezus Kristus pribit na kol?+  Rad bi vas vprašal* samo tole: Ali ste svetega duha prejeli zato, ker ste ravnali po Zakoniku*, ali zato, ker verjamete v to, kar ste slišali?+  Ali ste tako nespametni? Na začetku ste se pustili voditi svetemu duhu. Ali hočete zdaj doseči svoj cilj tako, da se pustite voditi človeškemu razmišljanju?+  Ali ste toliko pretrpeli zaman? Prepričan sem, da ni bilo zaman.  Ali ta, po katerem dobivate svetega duha in ki med vami opravlja mogočna dela,+ dela to zato, ker ravnate po Zakoniku*, ali zato, ker verjamete v to, kar ste slišali?  Pomislite na Abrahama. On je »verjel* Jehovu* in je bil zaradi tega štet za pravičnega«.+  Gotovo veste, da se za Abrahamove otroke štejejo tisti, ki imajo vero.+  Bog je v Svetih spisih napovedal, da bo ljudi iz drugih narodov razglasil za pravične zaradi vere, zato je bila Abrahamu že vnaprej objavljena dobra novica, namreč: »Po tebi bodo blagoslovljeni vsi narodi.«+  Tako so tisti, ki imajo vero, blagoslovljeni skupaj z Abrahamom, ki je tudi imel vero.+ 10  Vsi, ki se zanašajo samo na izpolnjevanje tega, kar piše v Zakoniku*, so pod prekletstvom, saj v Svetih spisih piše: »Preklet naj bo vsak, ki ne izpolnjuje vsega, kar piše v Zakoniku.«+ 11  Očitno je, da Bog nikogar ne razglasi za pravičnega zaradi tega, ker upošteva Zakonik*,+ saj piše, da bo »pravični živel zaradi vere«.+ 12  Zakonik* pa ne temelji na veri, ampak samo pravi: »Kdor izpolnjuje, kar v njem piše, bo po njem imel življenje.«+ 13  Kristus nas je kupil+ in osvobodil+ prekletstva Zakonika*, tako da je namesto nas vzel prekletstvo nase. V Svetih spisih namreč piše: »Vsak, ki visi na kolu, je preklet.«+ 14  To pa je bilo zato, da bi blagoslov, ki je bil obljubljen Abrahamu, prišel na narode po Kristusu Jezusu+ in da bi mi zaradi svoje vere prejeli obljubljenega svetega duha.+ 15  Bratje, naj vam povem ponazoritev iz vsakdanjega življenja: ko je zaveza enkrat potrjena, je nihče ne more razveljaviti niti ji ne more ničesar dodati, pa tudi če jo potrdi samo človek. 16  Obljube pa so bile izrečene Abrahamu in njegovemu potomstvu*.+ V Svetih spisih ne piše »In potomcem*«, kar bi se nanašalo na mnogo potomcev, ampak piše »In tvojemu potomstvu*«, kar se nanaša na enega potomca, na Kristusa.+ 17  In še tole: Zakonik*, ki je nastal 430 let po tem,+ ko je Bog sklenil zavezo, zaveze ne razveljavlja in ne odpravlja obljube. 18  Če namreč Bog dediščino daje na podlagi Zakonika*, potem je ne daje več na podlagi obljube. Toda Bog je dediščino Abrahamu prijazno dal na podlagi obljube.+ 19  Zakaj je bil potem dan Zakonik*? Bil je dodan kasneje, in sicer zato, da bi se razodeli prestopki.+ Izročen je bil po angelih+ v roke posrednika+ in je veljal, dokler ni prišlo potomstvo*,+ ki mu je bila dana obljuba. 20  Posrednik pa ni potreben, ko zaveza obvezuje samo eno stran, in v primeru te obljube je to Bog. 21  Ali potem Zakonik* nasprotuje Božjim obljubam? Nikakor ne! Če bi namreč ljudje dobili kak zakonik, ki bi lahko dal življenje, bi bili lahko šteti za pravične na podlagi zakonika. 22  Toda kot odkrivajo Sveti spisi, so ljudje prišli pod oblast greha zato, da bi to, kar je obljubljeno in temelji na veri v Jezusa Kristusa, dobili tisti, ki verujejo. 23  Zakonik* nas je varoval do nastopa vere. Bili smo pod njegovo oblastjo in čakali na vero, ki naj bi se razodela.+ 24  Zato je Zakonik* postal naš skrbnik* in nas je vodil h Kristusu,+ da bi bili zaradi vere razglašeni za pravične.+ 25  Zdaj, ko je nastopila vera,+ pa ne potrebujemo več skrbnika*.+ 26  Pravzaprav ste zaradi svoje vere v Kristusa Jezusa vsi vi Božji otroci.+ 27  Vsi vi, ki ste bili krščeni in ste zdaj povezani* s Kristusom, ste si namreč nadeli Kristusovo osebnost.+ 28  Ni več pomembno, ali je kdo Jud ali Grk,+ ali je suženj ali svoboden,+ ali je moški ali ženska.+ Vsi vi ste namreč eno kot učenci Kristusa Jezusa.+ 29  Če pa ste Kristusovi učenci, ste zares Abrahamovo potomstvo+ in boste prejeli obljubljeno dediščino.+

Opombe

Dobesedno »od vas izvedel«.
Ali »Postavi«.
Ali »Postavi«.
Ali »zaupal«.
Ali »Postavi«.
Ali »Postavo«.
Ali »Postava«.
Ali »Postave«.
Dobesedno »semenu«.
Dobesedno »semenom«.
Dobesedno »semenu«. Na tem mestu uporabljena grška beseda se lahko nanaša na enega ali več potomcev.
Ali »Postava«.
Ali »Postave«.
Dobesedno »seme«.
Ali »Postava«.
Ali »Postava«.
Ali »Postava«.
Ali »vzgojitelj«.
Ali »Postava«.
Ali »vzgojitelja«.
Ali »zedinjeni«.