Tretja Mojzesova knjiga 23:1–44

 • Sveti dnevi in prazniki (1–44)

  • Šabat (3)

  • Pasha (4, 5)

  • Praznik nekvašenega kruha (6–8)

  • Darovanje snopa prve žetve (9–14)

  • Praznik tednov (15–21)

  • Navodila glede žetve (22)

  • Praznik trobentanja (23–25)

  • Dan poravnave (26–32)

  • Šotorski praznik (33–43)

23  Jehova je Mojzesu še rekel:  »Govori z Izraelci in jim reci: ‚Jehovovi prazniki, ki jih boste razglasili ob predpisanih obdobjih v letu,+ so sveta zborovanja. Ti prazniki so:  Šest dni lahko opravljate delo, toda sedmi dan je šábat*, dan popolnega počitka,+ sveto zborovanje. Ne opravljajte nobenega dela. To je šábat, posvečen Jehovu, kjer koli boste živeli.+  To so Jehovovi prazniki, sveta zborovanja, ki jih boste razglasili, ko bo ob predpisanem obdobju v letu nastopil čas zanje:  Štirinajsti dan prvega meseca,+ ob mraku*, je pasha*+ v čast Jehovu.  Petnajsti dan tega meseca je praznik nekvašenega kruha v čast Jehovu.+ Sedem dni jejte nekvašeni kruh.+  Prvi dan imejte sveto zborovanje+ in ne opravljajte nobenega težkega dela.  Sedem dni prinašajte Jehovu ognjeno daritev, sedmi dan pa imejte sveto zborovanje. Nobenega težkega dela ne opravljajte.‘«  Jehova je Mojzesu še rekel: 10  »Govori z Izraelci in jim reci: ‚Ko boste prišli v deželo, ki vam jo dajem, in boste tam želi žito, prinesite snop prve+ žetve duhovniku.+ 11  Duhovnik naj snop zaniha pred Jehovom, da si boste pridobili naklonjenost. Zaniha naj ga dan po šábatu*. 12  Na dan zanihanja snopa darujte v žgalno daritev Jehovu brezhibnega ovna, starega največ eno leto. 13  Skupaj z njim darujte žitno daritev iz dveh desetin efe* fino mlete* moke, umešane z oljem. To je ognjena daritev Jehovu, katere vonj mu je prijeten*. Kot pitno daritev pa darujte četrt hina* vina. 14  Do tistega dne, ko boste prinesli daritev svojemu Bogu, ne jejte ne kruha, ne praženega zrnja, ne mladega zrnja. To je trajna odredba za vas in vaše potomce, kjer koli boste živeli. 15  Od prvega dne po šábatu*, od dne, ko boste prinesli snop za daritev nihanja, štejte sedem tednov*.+ Naj bo to sedem celih tednov. 16  Štejte 50 dni,+ in sicer do prvega dne po sedmem tednu, nato pa prinesite Jehovu novo žitno daritev.+ 17  Iz svojih bivališč prinesite dva hlebca za daritev nihanja. Spečena naj bosta iz dveh desetin efe* fino mlete* moke s kvasom.+ Darovana naj bosta Jehovu od prvega zrelega zrnja.+ 18  Skupaj s hlebcema darujte še sedem brezhibnih enoletnih ovnov, enega mladega bika in dva odrasla ovna.+ Ti naj bodo za žgalno daritev Jehovu. Skupaj z žitno in pitno daritvijo bodo za ognjeno daritev v prijeten* vonj Jehovu. 19  Kot daritev za greh darujte enega mladega kozla,+ kot mirovno žrtev+ pa dva enoletna ovna. 20  Duhovnik naj ta ovna skupaj s hlebcema od prvih pridelkov zaniha kot daritev nihanja pred Jehovom. To je nekaj svetega Jehovu in naj pripada duhovniku.+ 21  Ta dan razglasite+ sveto zborovanje. Ne opravljajte nobenega težkega dela. To je trajna odredba za vas in vaše potomce, kjer koli boste živeli. 22  Ko boste v svoji deželi želi, ne žanjite svojega polja čisto do roba in ne pobirajte tega, kar vam ostane na polju po žetvi.+ Pustite to revežu*+ in tujcu, ki živi med vami.+ Jaz sem Jehova, vaš Bog.‘« 23  Jehova je Mojzesu še rekel: 24  »Izraelcem reci: ‚Prvi dan sedmega meseca naj vam bo dan popolnega počitka. Ta spominski dan, sveto zborovanje, bo naznanjen s trobentanjem.+ 25  Ne opravljajte nobenega težkega dela. Jehovu darujte ognjeno daritev.‘« 26  Jehova je Mojzesu še rekel: 27  »Deseti dan istega, sedmega meseca pa je dan poravnave.+ Takrat imejte sveto zborovanje. Žalujte zaradi svojih grehov*+ in darujte Jehovu ognjeno daritev. 28  Ta dan ne opravljajte nobenega dela, ker je to dan poravnave, da se za vas opravi poravnava+ pred Jehovom, vašim Bogom. 29  Vsak, ki ta dan ne bo žaloval zaradi svojih grehov,* bo usmrčen*.+ 30  Vsakega, ki bi ta dan opravljal kakršno koli delo, bom izbrisal iz ljudstva. 31  Ne opravljajte nobenega dela. To je trajna odredba za vas in vaše potomce, kjer koli boste živeli. 32  Naj vam bo to šábat*, dan popolnega počitka. Na večer devetega dne v mesecu žalujte zaradi svojih grehov*.+ Šábat naj traja od enega večera do drugega večera.« 33  Jehova je Mojzesu še rekel: 34  »Izraelcem reci: ‚Petnajsti dan istega, sedmega meseca se začne šotorski praznik v čast Jehovu, ki naj traja sedem dni.+ 35  Prvi dan naj bo sveto zborovanje. Ne opravljajte nobenega težkega dela. 36  Sedem dni darujte Jehovu ognjeno daritev. Osmi dan imejte sveto zborovanje+ in darujte Jehovu ognjeno daritev. To je slovesen zbor. Ne opravljajte nobenega težkega dela. 37  To so Jehovovi prazniki,+ ki jih boste ob predpisanih obdobjih v letu razglasili za sveta zborovanja.+ Na njih se Jehovu darujejo ognjene daritve, in sicer žgalne daritve,+ žitne daritve+ in pitne daritve,+ kot je določeno za posamezne dneve. 38  To se daruje poleg daritev ob šábatih*,+ posvečenih Jehovu, poleg vaših darov,+ zaobljubnih daritev+ in prostovoljnih daritev,+ ki jih boste prinašali Jehovu. 39  Torej, od 15. dne sedmega meseca, ko boste spravili pridelek dežele, praznujte sedem dni praznik v čast Jehovu.+ Prvi dan tega praznika naj bo dan popolnega počitka in tudi osmi dan naj bo dan popolnega počitka.+ 40  Prvi dan boste vzeli sadeže veličastnih dreves, veje palmovih dreves,+ košatih dreves in obrečnih topolov ter se boste veselili+ pred svojim Bogom Jehovom sedem dni.+ 41  Ta praznik v čast Jehovu praznujte sedem dni na leto.+ Praznujte ga v sedmem mesecu. To je trajna odredba za vas in vaše potomce. 42  Sedem dni prebivajte v šotorih.+ Vsi, ki so rojeni v Izraelu, naj prebivajo v šotorih, 43  da bodo vaši prihodnji rodovi vedeli,+ da sem Izraelcem, potem ko sem jih odpeljal iz egiptovske dežele, naročil, naj prebivajo v šotorih.+ Jaz sem Jehova, vaš Bog.‘« 44  Mojzes je torej govoril z Izraelci o Jehovovih praznikih, ki naj bi jih praznovali ob predpisanih obdobjih v letu.

Opombe

Glej Slovar.
Dobesedno »med dvema večeroma«. Očitno gre za čas od takrat, ko sonce zaide, do takrat, ko nastopi dejanska tema.
Glej Slovar.
Glej Slovar.
Okoli 4 l. Glej Dodatek B14.
Ali »prvovrstne«.
Ali »pomirjujoč; blagodejen«.
Okoli 1 l. Glej Dodatek B14.
Dobesedno »sedem šábatov«.
Glej Slovar.
Okoli 4 l.
Ali »prvovrstne«.
Ali »pomirjujoč; blagodejen«.
Ali »ubožcu«.
Ali »ponižajte svojo dušo«. Na splošno velja, da so z besedno zvezo »žalovati zaradi svojih grehov« mišljene različne oblike samoodrekanja, med drugim post. Glej Slovar pod »duša«.
Ali morda »ki se ta dan ne bo postil«.
Ali »iztrebljen iz ljudstva«.
Glej Slovar.
Ali »ponižajte svojo dušo«. Glej Slovar pod »duša«.
Glej Slovar.