Druga Mojzesova knjiga 6:1–30

  • Ponovljena obljuba o osvoboditvi (1–13)

    • Jehovovo ime ni v celoti razodeto (2, 3)

  • Rodovnik Mojzesa in Arona (14–27)

  • Mojzes mora znova pred faraona (28–30)

6  Zato je Jehova Mojzesu rekel: »Zdaj boš videl, kaj bom naredil faraonu.+ Moja mogočna roka ga bo prisilila, da jih bo izpustil, moja mogočna roka ga bo prisilila, da jih bo izgnal iz svoje dežele.«+  Nato je Bog Mojzesu rekel: »Jaz sem Jehova.  Abrahamu, Izaku in Jakobu sem se večkrat prikazal kot Vsemogočni Bog,+ toda z imenom Jehova+ se jim nisem razodel*.+  Z njimi sem tudi sklenil zavezo, da jim bom dal kánaansko deželo, deželo, v kateri so živeli kot tujci.+  Jaz sem slišal vzdihovanje izraelskega ljudstva, ki ga Egipčani zasužnjujejo, in se spomnil svoje zaveze*.+  Zato Izraelcem reci: ‚Jaz sem Jehova. Jaz vas bom osvobodil težaškega dela, ki so vam ga naložili Egipčani, in vas rešil iz suženjstva.+ Njih bom ostro kaznoval, vas pa bom rešil s svojo mogočno* roko.+  Vzel vas bom za svoje ljudstvo in bom vaš Bog.+ Resnično boste spoznali, da sem jaz Jehova, vaš Bog, ki vas osvobaja suženjskega dela v Egiptu.  Pripeljal vas bom v deželo, za katero sem prisegel, da jo bom dal Abrahamu, Izaku in Jakobu. To deželo vam bom dal v last.+ Jaz sem Jehova.‘«+  Mojzes je kasneje to povedal Izraelcem, vendar ga niso poslušali, ker so bili obupani in ker so trpeli zaradi krutega suženjstva.+ 10  Potem je Jehova Mojzesu naročil: 11  »Pojdi k faraonu, egiptovskemu kralju, in mu reci, naj Izraelce izpusti iz svoje dežele.« 12  Mojzes je Jehovu odgovoril: »Glej, že Izraelci me niso poslušali.+ Kako me bo potem poslušal faraon, ko pa imam težave pri govorjenju*+ 13  Toda Jehova je znova povedal Mojzesu in Aronu, kaj naj zapovesta Izraelcem in faraonu, egiptovskemu kralju, zato da bi bili Izraelci rešeni iz egiptovske dežele. 14  To so rodbinski poglavarji: Sinovi Izraelovega prvorojenca Rúbena+ so bili Hénoh, Palú, Hezrón in Karmí.+ To so Rúbenove rodbine. 15  Símeonovi sinovi so bili Jemuél, Jamín, Óhad, Jahín, Zóhar in Šaúl, sin neke Kanaánke.+ To so Símeonove rodbine. 16  To so imena Lévijevih+ sinov, iz katerih so izšle njihove rodbine: Geršón, Kehát in Merarí.+ Lévi je živel 137 let. 17  Geršónova sinova, navedena vsak po svoji družini, sta bila Libní in Šimí.+ 18  Kehátovi sinovi so bili Amrám, Izhár, Hebrón in Uziél.+ Kehát je živel 133 let. 19  Meraríjeva sinova sta bila Mahlí in Muší. To so bile rodbine Lévijevih sinov, navedene po svojih družinah.+ 20  Amrám se je poročil z Johébedo, sestro svojega očeta.+ Rodila mu je Arona in Mojzesa.+ Amrám je živel 137 let. 21  Izhárjevi sinovi so bili Kórah,+ Néfeg in Zihrí. 22  Uziélovi sinovi so bili Mišaél, Elzafán+ in Sitrí. 23  Aron se je poročil z Elišébo, ki je bila Aminadábova hči in Nahšónova+ sestra. Rodila mu je Nadába, Abihúja, Eleázarja in Itamárja.+ 24  Kórahovi sinovi so bili Asír, Elkana in Abiasáf.+ To so bile družine Kórahovcev.+ 25  Eleázar,+ Aronov sin, se je poročil z eno od Putiélovih hčera. Rodila mu je Pinehasa.+ To so rodbinski poglavarji, ki so izšli iz Lévijevih sinov.+ 26  To je rodovna linija Arona in Mojzesa. Njima je Jehova dejal: »Odpeljita izraelsko ljudstvo iz egiptovske dežele, razvrščeno po skupinah*+ 27  Mojzes in Aron sta bila tista, ki sta govorila s faraonom, egiptovskim kraljem, da bi jima dovolil odpeljati izraelsko ljudstvo iz Egipta.+ 28  Jehova je govoril z Mojzesom v egiptovski deželi. 29  Jehova je Mojzesu rekel: »Jaz sem Jehova. Povej faraonu, egiptovskemu kralju, vse, kar ti govorim.« 30  Mojzes je nato Jehovu rekel: »Glej, imam težave pri govorjenju*. Faraon me zagotovo ne bo hotel poslušati!«+

Opombe

To očitno pomeni, da niso razumeli, kakšen je v celoti pomen njegovega imena.
Ali »se odločil, da bom ukrepal v skladu s svojo zavezo«.
Dobesedno »iztegnjeno«.
Dobesedno »sem neobrezanih ustnic«.
Dobesedno »po njihovih vojskah«.
Dobesedno »sem neobrezanih ustnic«.