Prva Mojzesova knjiga 7:1–24

7  Zatem je Jehova Noetu rekel: »Pojdi v barko skupaj z domačimi, ker sem videl, da si najbolj pravičen med ljudmi tega rodu*.+  S seboj vzemi po sedem živali* od vsake vrste čistih* živali,+ samce in samice,* od vsake nečiste živali pa samo po dve, samca in samico.  Tudi od vsake vrste bitij, ki letajo po nebu, jih vzemi po sedem*, samce in samice, da se ohranijo na zemlji in imajo potomce.+  Čez samo sedem dni bom namreč na zemljo poslal dež.+ Deževalo bo 40 dni in 40 noči+ in na zemlji bom uničil vsa živa bitja, ki sem jih naredil.«+  Noe je naredil vse, kar mu je Jehova zapovedal.  Noe je bil star 600 let, ko je na zemljo prišel potop.+  Še pred potopom je šel skupaj s sinovi, ženo in snahami v barko.+  Od vseh čistih* živali, od vseh nečistih živali, od letečih bitij in od vsega, kar se giblje po tleh,+  je k Noetu v barko prišlo po dvoje živali, samec in samica, točno tako kot je Bog rekel Noetu. 10  Sedem dni pozneje je začelo deževati in voda je začela prekrivati zemljo.* 11  V 600. letu Noetovega življenja, 17. dan drugega meseca, so privrele vode iz vseh vodnih izvirov na nebu in odprle so se nebesne zapornice.+ 12  Dež je lil na zemljo 40 dni in 40 noči. 13  Prav ta dan je šel Noe v barko in z njim njegovi sinovi, Sem, Ham in Jafet,+ ter njegova žena in tri snahe.+ 14  Poleg njih so šle v barko tudi vse divje živali po svojih vrstah, vse domače živali po svojih vrstah, vse plazeče se živali po svojih vrstah in vsa leteča bitja po svojih vrstah, torej vse ptice in druga krilata bitja. 15  Tako so k Noetu v barko v parih prihajale vse vrste živali, v katerih je življenjska sila*. 16  Vstopali so torej samec in samica od vsake vrste živali, točno tako kot je Bog rekel Noetu. Nato je Jehova za njim zaprl vrata. 17  Na zemljo je deževalo 40 dni in vode so naraščale ter vzdignile barko, tako da je plavala visoko nad zemljo. 18  Vode je bilo zelo veliko in se je dvigovala vse višje nad zemljo, barka pa je plavala na vodni gladini. 19  Vode so zemljo tako zelo preplavile, da so prekrile vse visoke gore.+ 20  Narasle so toliko, da so bili gorski vrhovi najmanj 15 komolcev* pod vodo. 21  Tako so pomrla vsa živa bitja na zemlji:+ leteča bitja, domače živali, divje živali, mrgoleča bitja in vsi ljudje.+ 22  Vse na kopnem, kar je imelo v nosnicah dih življenja*, je pomrlo.+ 23  Tako je Bog* uničil vsa bitja na zemlji: človeka, živali, plazeče se živali in bitja, ki letajo po nebu.+ Uničeni so bili vsi razen Noeta in tistih, ki so bili z njim v barki.+ 24  Vode so zemljo preplavljale 150 dni.+

Opombe

Ali »generacije«.
Ali morda »sedem parov živali«.
Morda se nanaša na živali, ki so bile primerne za žrtvovanje.
To pomeni tri pare in še eno dodatno žival.
Ali morda »sedem parov«.
Morda se nanaša na živali, ki so bile primerne za žrtvovanje.
Ali »Sedem dni pozneje so na zemljo prišle vode potopa«.
Ali »dih življenja; duh življenja«.
Okoli 7 m. Glej Dodatek B14.
Dobesedno »dih duha življenja«.
Dobesedno »on«.