Prva Mojzesova knjiga 46:1–34

  • Jakob se s svojo družino preseli v Egipt (1–7)

  • Imena tistih, ki se preselijo v Egipt (8–27)

  • Jožef pride k Jakobu v Gošen (28–34)

46  Tako se je Izrael z vsem, kar je imel,* odpravil na pot. Ko je prišel v Beeršébo,+ je Bogu svojega očeta Izaka+ daroval žrtve.  Bog je ponoči v videnju govoril z Izraelom. Poklical ga je: »Jakob, Jakob!« Ta je odgovoril: »Tu sem!«  Bog pa je rekel: »Jaz sem pravi Bog, Bog tvojega očeta.+ Ne boj se iti v Egipt, saj bom tam iz tebe naredil velik narod.+  S teboj bom šel v Egipt in te tudi pripeljal nazaj.+ Ko boš umrl, ti bo Jožef zatisnil oči.«+  Potem je Jakob nadaljeval pot iz Beeršébe. Njegovi sinovi* so njega, svoje otroke in svoje žene peljali na vozovih, ki jih je poslal faraon.  S seboj so imeli živino in imetje, ki so ju pridobili v kánaanski deželi. Tako je Jakob z vso svojo družino prišel v Egipt.  Pripeljal je svoje sinove in hčere ter vnuke in vnukinje – vso svojo družino.  Imena Izraelovih potomcev, to je Jakobovih potomcev, ki so prišli v Egipt,+ so bila: Jakobov prvorojenec je bil Rúben.+  Rúbenovi sinovi so bili Hénoh, Palú, Hezrón in Karmí.+ 10  Símeonovi+ sinovi so bili Jemuél, Jamín, Óhad, Jahín, Zóhar in Šaúl,+ ki je bil sin neke Kanaánke. 11  Lévijevi+ sinovi so bili Geršón, Kehát in Merarí.+ 12  Judovi+ sinovi so bili Er, Onán, Šelá,+ Pêrez+ in Zêrah.+ Toda Er in Onán sta umrla v kánaanski deželi.+ Pêrezova sinova pa sta bila Hezrón in Hamúl.+ 13  Isahárjevi sinovi so bili Tolá, Puvá, Job in Šimrón.+ 14  Zábulonovi+ sinovi so bili Sêred, Elón in Jahleél.+ 15  To so bili Lejini potomci, ki so se Jakobu rodili v Padán Arámu. Tam mu je Leja rodila tudi hčer Dino.+ Vseh potomcev Jakoba in Leje je bilo 33. 16  Gadovi+ sinovi so bili Zifjón, Hagí, Šuní, Ezbón, Erí, Aród in Arelí.+ 17  Áserjevi+ sinovi so bili Jimná, Jišvá, Jišví in Berijá in imeli so sestro Sêrah. Berijájeva sinova pa sta bila Héber in Malkiél.+ 18  To so bili potomci Zílpe,+ ki jo je Laban dal svoji hčeri Leji. Vseh potomcev Jakoba in Zílpe je bilo 16. 19  Sinova Jakobove žene Rahele sta bila Jožef+ in Benjamin.+ 20  Jožefu je Asenáta,+ hči Potifêra, svečenika v Onu*, v egiptovski deželi rodila Manáseja+ in Éfraima.+ 21  Benjaminovi+ potomci* so bili Béla, Béher, Ašbél, Gerá,+ Naamán, Ehí, Roš, Mupím, Hupím+ in Ard.+ 22  Vseh potomcev Jakoba in Rahele je bilo 14. 23  Danov+ sin* je bil Huším.+ 24  Néftalijevi+ sinovi so bili Jahzeél, Guní, Jézer in Šilém.+ 25  To so bili potomci Bílhe, ki jo je Laban dal svoji hčeri Raheli. Vseh potomcev Jakoba in Bílhe je bilo sedem. 26  Vseh potomcev Jakoba, ki so prišli z njim v Egipt, je bilo 66, k čemur niso prištete njegove snahe.+ 27  Jožefu sta se v Egiptu rodila dva sinova. V Egipt je prišlo vsega skupaj 70 članov Jakobove družine.+ 28  Jakob je poslal Juda,+ naj Jožefu sporoči, da prihaja v Góšen. Ko so prišli v góšensko pokrajino,+ 29  je Jožef dal zapreči voz in šel naproti svojemu očetu Izraelu v Góšen. Ko je prišel do njega, ga je objel* in dolgo jokal. 30  Izrael je Jožefu rekel: »Zdaj, ko sem te videl in vem, da si še živ, lahko umrem.« 31  Potem je Jožef svojim bratom in drugim iz očetove družine rekel: »Šel bom k faraonu in mu sporočil:+ ‚Moji bratje in drugi iz očetove družine so iz kánaanske dežele prišli k meni.+ 32  Pastirji so in živinorejci.+ Pripeljali so svojo drobnico, živino in vse, kar imajo.‘+ 33  Ko vas bo faraon poklical in vprašal, s čim se ukvarjate, 34  mu odgovorite: ‚Naš gospod, od svoje mladosti do zdaj smo živinorejci, tako kot so bili naši predniki.‘+ Tako boste lahko živeli v góšenski pokrajini.+ Egipčanom se namreč ovčji pastirji gnusijo.«+

Opombe

Ali »z vsemi svojimi«.
Dobesedno »Izraelovi sinovi«.
Gre za Heliopolis.
Dobesedno »sinovi«.
Dobesedno »sinovi«. Možno je, da je Dan imel več sinov, katerih imena niso omenjena.
Ali »se ga je oklenil okrog vratu«.