Prva knjiga kraljev 11:1–43

  • Na Salomona slabo vplivajo njegove žene (1–13)

  • Salomonova sovražnika (14–25)

  • Jeroboamu obljubljenih deset rodov (26–40)

  • Salomon umre; zakraljuje Roboam (41–43)

11  Kralj Salomon je poleg faraonove hčere+ ljubil še veliko drugih tujk:+ Moábke,+ Amónke,+ Edómke, Sidónke+ in Hetéjke.+  Bile so iz narodov, za katere je Jehova Izraelcem rekel: »Ne družite se z njimi!* Zagotovo bodo vaše srce zapeljali, da boste služili njihovim bogovom.«+ Kljub temu se je Salomon navezal nanje* in jih ljubil.  Imel je 700 žen, ki so postale plemkinje, in 300 stranskih žen. Njegove žene so postopoma zapeljale njegovo srce*.  Ko se je postaral,+ so njegove žene zapeljale njegovo srce, da je služil drugim bogovom.+ Njegovo srce ni bilo več popolnoma vdano* Bogu Jehovu, tako kot mu je bilo vdano srce njegovega očeta Davida.  Salomon je častil Astárto,+ boginjo Sidóncev, in Milkóma,+ gnusnega boga Amóncev.  Delal je to, kar je slabo v Jehovovih očeh, in ni iz vsega srca ubogal Jehova, kot ga je njegov oče David.+  V tistem času je Salomon na gori, ki je nasproti Jeruzalemu, zgradil eno višavo*+ Kémošu, gnusnemu bogu Moábcev, in eno Mólohu,+ gnusnemu bogu Amóncev.+  Enako je naredil za vse svoje tuje žene, ki so darovale žrtve, da bi se dim teh žrtev dvigoval k njihovim bogovom.  Jehova se je zelo razjezil na Salomona, ker se je njegovo srce oddaljilo od njega, Izraelovega Boga Jehova,+ ki se mu je dvakrat prikazal+ 10  in ga izrecno posvaril pred čaščenjem drugih bogov.+ Vendar Salomon ni ubogal tega, kar je Jehova zapovedal. 11  Jehova mu je rekel: »Ker si to naredil in nisi izpolnjeval moje zaveze in odredb, ki sem ti jih zapovedal, ti bom iz rok iztrgal kraljestvo in ga dal enemu od tvojih služabnikov.+ 12  Toda zaradi tvojega očeta Davida tega ne bom naredil v času tvojega življenja. Kraljestvo bom iztrgal iz rok tvojega sina,+ 13  vendar ne bom iztrgal celotnega kraljestva.+ Tvojemu sinu bom dal en rod.+ To bom naredil zaradi svojega služabnika Davida in zaradi Jeruzalema, ki sem ga izbral.«+ 14  Jehova je nad Salomona poslal sovražnika,+ Edómca Hadáda, ki je bil iz edómske+ kraljeve družine. 15  Ko je David porazil Edómce,+ je vojaški poveljnik Joáb šel pokopat pobite. V Edómu je nameraval usmrtiti vse moške. 16  (Zato je Joáb z vso izraelsko vojsko v Edómu ostal šest mesecev, dokler ni pobil vseh moških.) 17  Toda Hadád, ki je bil takrat še majhen deček, je zbežal v Egipt skupaj z nekaterimi očetovimi služabniki, ki so prav tako bili Edómci. 18  Odpravili so se iz Madijána in prišli v Parán. V Paránu+ so s seboj vzeli nekaj domačinov in odšli v Egipt. Faraon, egiptovski kralj, je dal Hadádu hišo in zemljo ter ga oskrboval s hrano. 19  Faraon mu je bil tako zelo naklonjen, da mu je za ženo dal sestro svoje žene, sestro kraljice* Tahpenése. 20  Tahpenésina sestra je Hadádu rodila sina Genubáta. Tahpenésa je dečka vzgajala na faraonovem dvoru in živel je tam med faraonovimi sinovi. 21  Ko je Hadád v Egiptu slišal, da je David umrl*+ in da tudi vojaški poveljnik Joáb ni več živ,+ je faraona prosil: »Dovoli mi, da grem v svojo deželo.« 22  Toda faraon ga je vprašal: »Kaj ti manjka pri meni, da bi sedaj rad šel v svojo deželo?« Odgovoril mu je: »Nič, vseeno pa te prosim, da mi dovoliš oditi.« 23  Bog je nad Salomona poslal še enega sovražnika,+ Eljadájevega sina Rezóna, ki je zbežal od svojega gospodarja Hadadézerja,+ kralja v Zóbi. 24  Ko je David porazil* zóbske može,+ je Rezón zbral okrog sebe ljudi in tako postal vodja razbojniške tolpe. Odšli so v Damask,+ se tam naselili in začeli vladati. 25  Rezón je bil sovražen do Izraela, vse dokler je Salomon vladal, in je tako kot Hadád delal škodo Izraelcem. Izraelsko ljudstvo je močno sovražil ves čas svojega kraljevanja nad Sirijo. 26  Kralju Salomonu se je uprl tudi Nebátov sin Jeroboám+ iz Zeréde, ki je bil Éfraimec in njegov služabnik+ (Jeroboámovi mami je bilo ime Zerúa in je bila vdova). 27  To pa je razlog, zakaj se je uprl kralju: Salomon je zgradil Miló*+ in zaprl vrzel v obzidju, ki je obdajalo Davidovo mesto, mesto njegovega očeta.+ 28  Jeroboám pa je bil sposoben mlad moški. Ko je Salomon videl, da je priden delavec, ga je postavil za nadzornika+ nad vsemi Jožefovimi potomci, ki so bili določeni za obvezno delo. 29  V tistem času je Jeroboám šel iz Jeruzalema in na poti je k njemu pristopil prerok Ahíja+ iz Šíla, ki je imel na sebi novo oblačilo. Razen njiju ni bilo nikjer nikogar. 30  Ahíja je vzel svoje novo oblačilo in ga raztrgal na 12 kosov. 31  Jeroboámu je nato rekel: »Vzemi si deset kosov. Izraelov Bog Jehova namreč pravi: ‚Kraljestvo bom iztrgal iz Salomonovih rok in dal tebi deset rodov.+ 32  Njemu pa bom pustil en rod+ zaradi svojega služabnika Davida+ in zaradi Jeruzalema, ki sem ga izbral izmed vseh mest Izraelovih rodov.+ 33  To bom naredil zato, ker so me Izraelci zapustili.+ Klanjajo se sidónski boginji Astárti, moábskemu bogu Kémošu in amónskemu bogu Milkómu. Ne ravnajo tako, kot zahtevam od njih. Ne delajo, kar je prav v mojih očeh, in ne izpolnjujejo mojih odredb in odlokov, tako kot jih je Salomonov oče David. 34  Vendar Salomonu ne bom vzel celotnega kraljestva. Pustil bom, da bo ostal vladar do konca svojega življenja zaradi mojega služabnika Davida, ki sem ga izbral,+ ker je ubogal moje zapovedi in odredbe. 35  Kraljestvo pa bom vzel Salomonovemu sinu in dal tebi deset rodov.+ 36  Salomonovemu sinu bom dal en rod, da bo imel moj služabnik David vedno svetilko* pred menoj v Jeruzalemu,+ ki sem ga izbral v čast svojemu imenu. 37  Tebe bom postavil, da boš vladal nad vsem, kar si želiš, in da boš kraljeval nad Izraelom. 38  Če boš ubogal vse, kar ti bom zapovedal, če boš ravnal tako, kot zahtevam od tebe, in delal, kar je prav v mojih očeh, če boš ubogal moje odredbe in zapovedi, kot jih je moj služabnik David,+ bom s teboj. Postavil ti bom trajno hišo*, kot sem jo postavil Davidu,+ in ti dal oblast nad Izraelom. 39  Zaradi hudobnih dejanj bom ponižal Davidovo potomstvo,+ toda ne za vedno.‘«+ 40  Zato si je Salomon prizadeval ubiti Jeroboáma, toda Jeroboám je zbežal v Egipt k egiptovskemu kralju Šišáku.+ Tam je ostal vse do Salomonove smrti. 41  O drugih dogodkih iz Salomonovega življenja, o vseh njegovih delih in modrosti piše v Salomonovi kroniki.+ 42  Salomon je v Jeruzalemu kraljeval nad celotnim Izraelom 40 let. 43  Umrl je in pokopali so ga v Davidovem mestu. Za Salomonom je zakraljeval njegov sin Roboám.+

Opombe

Ali »Ne sklepajte mešanih zakonov z njimi!«.
Lahko se nanaša tudi na malike.
Ali »so močno vplivale na njega«.
Ali »ni več služil z nerazdeljenim srcem«.
Glej Slovar.
Bila je kraljeva žena, ne pa vladarica.
Dobesedno »legel k svojim očetom«.
Dobesedno »ubil«.
Glej Slovar.
Mišljen je potomec.
Mišljena je vladarska dinastija.